Hopp til hovedinnholdet

Innboforsikring

Rom med møbler (colourbox.com)
INNBOFORSIKRING: er en forsikring som beskytter verdiene du har i hjemmet ditt.

Dersom du leier boligen du bor i, er det utleier som må sørge for at selve bygningen er forsikret. Du trenger da i første rekke kun å tegne en innboforsikring som dekker innbo og løsøre.

Offentlig og kvalitetssikret
Rom med møbler (colourbox.com)
INNBOFORSIKRING: er en forsikring som beskytter verdiene du har i hjemmet ditt.

Hvor mye skal innboet forsikres for?

Som hovedregel er det du som må bestemme forsikringssummen når du tegner en innboforsikring.

Det er derfor viktig at du tenker gjennom hvor store verdier du har i hjemmet ditt, slik at forsikringssummen du velger blir riktig. I noen tilfeller dekkes ikke dyre enkeltgjenstander fullt ut, men bare opp til en viss sum. Se nøye etter i vilkårene hva slags sumbegrensninger selskapet har, og om du bør tegne særskilt forsikring på enkelte gjenstander. Vær også klar over at det i alle forsikringsoppgjør blir trukket fra en egenandel. Dette gjøres for å sile ut småskader. Størrelsen på egenandelen varierer fra selskap til selskap. Det blir også foretatt aldersfradrag ved utbetaling. Beregningen varierer fra selskap til selskap.

Hva dekker innboforsikringen?

Mange tror at forsikringen dekker alle mulige slags skader, men slik er det ikke. Innboforsikringen dekker i utgangspunktet fysiske skader på ting, forårsaket ved brann, lynnedslag/elektrisk fenomen, vann/annen væske, tyveri/skadeverk og skadeverk.

Selskapene har imidlertid flere unntak i vilkårene fra angitt dekningsfelt (hva forsikringen i utgangspunktet dekker). I vilkårene finner du detaljerte regler både for hva som blir dekket og hva som er unntatt. Ta deg derfor tid til å lese forsikringsbeviset og vilkårene. Merk deg de viktigste bestemmelsene før det skjer noe.

Du kan sammenligne ulike forsikringsselskaper på finansportalen.no.

Sikringstiltak

Det er også viktig å merke seg de sikkerhetsforskrifter selskapet lister opp i vilkårene. En sikkerhetsforskrift er et påbud selskapene har tatt inn i vilkårene om at du skal sørge for bestemte sikringstiltak for at forsikringen skal ha full gyldighet. Som eksempler kan nevnes at dører og vinduer skal være forsvarlig lukket, sykkelen skal være låst og at du må ha godkjent røykvarsler og brannslukkingsutstyr.

Skjer det en skade og denne kan sies å ha sammenheng med brudd på en sikkerhetsforskrift, kan du risikere at erstatningen reduseres eller faller bort.

Erstatningsansvar som du pådrar deg som privatperson er i utgangspunktet dekket av ansvarsdelen på din innboforsikring. Det finnes imidlertid unntak også her, som for eksempel forsettlige handlinger og erstatningsansvar overfor nærmeste familie, så sjekk vilkårene nøye.

Kilder:
forbrukerportalen.no (Forbrukerrådet)
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvem skal dekke en gjenstand som blir stjålet?
Hei Så leit at AirPoden din er blitt stjålet på skolen. Skolen har ikke noe ansvar. Det har der i mot den som har stjålet den. Vi anbefaler allti...
Har jeg forsikring?
Hei   Så bra at du tenker på forsikring og på å sikre deg selv og ansvar du har for andre evt i forbindelse med bilkjøring.   Det er mange ...
Hvem har ansvar for en ødelagt telefon?
Hei Det er leit at telefonen er ødelagt. Hvis den plutselig gikk i stykker og telefonen er ganske ny kan det være en feil ved telefonen. Da kan du ...
Hvem skal erstatte ødelagt utstyr og klær på skolen?
Hei Historien din viser til at elevene gjorde dette med vilje. I så fall har du et klart krav på erstatning fra disse elevene (eller, hvis de også...
Mobilen er forsikret men på grunn av at den ble ødelagt som følge av noen andres handlinger
Hei Har du tatt dette opp med kameraten din? Kanskje kan saken løses ved at dere snakker sammen om det som skjedde og finne en løsning sammen som ...
Telefonen min ble ødelagt på skolen. Er skolen ansvarlig?
Hei Det er ikke noe helt klart svar på spørsmålet ditt. For at skolen skal være erstaningsansvarlig for den ødelagte telefonen din må det fore...
Er jeg dekket av foreldrene mine sin bilforsikring?
Hei Hvis du blir kjørt inn i av en annen person, og det kommer helt klart frem i skademeldingen som dere skriver, at dette er den andre sjåføren s...
Har vært uheldig utsatt for innbrudd i leiligheten min.
Hei Etter det jeg forstår, så dekker trygghetsavtalen på det ene produktet også tyveri. Så dette produktet kan du forhåpentligvis få erstatte...