Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

Depositum eller leiegaranti?

Jente på flyttefot (colourbox.com)
LEIEGARANTI: Noen utleiere tilbyr leiegaranti ved leie av bolig, men ekspertene mener det er tryggere å betale et depositum til utleier.

Det kan være dyrt å flytte inn i egen bolig for første gang. Noen utleiere tilbyr leietakere å tegne såkalt leiegaranti fremfor å betale depositum. Det kan virke fristende å spare de pengene, men er det egentlig så lurt?

Offentlig og kvalitetssikret
Jente på flyttefot (colourbox.com)
LEIEGARANTI: Noen utleiere tilbyr leiegaranti ved leie av bolig, men ekspertene mener det er tryggere å betale et depositum til utleier.

Når du skal leie bolig, er det vanlig at den som leier ut krever depositum eller garanti.

 • Depositum er inntil seks måneders husleie som settes inn på en konto, der verken du eller utleier kan ta ut penger uten at begge er enige.

 • På den måten har utleier sikret seg mot at husleien uteblir, og også mot skader du som leietaker måtte påføre boligen mens du bor der. Hvis du betaler husleien som du skal og du ikke har påført boligen skader eller uvanlig slitasje når du flytter ut, får du tilbake depositumet.

 • Etter husleieloven er garanti et alternativ til depositum.
 • Det vil kort fortalt si at en tredjepart står for en garanti hvis du som leietaker ikke betaler husleie, påfører boligen skade eller lignende.

  I enkelte av disse avtalene er det forsikringsselskaper som brukes som garantist, og Forbrukerrådet advarer mot at utleier kan kreve penger for skader og slitasje fra forsikringsselskapet ved utflytting, og dersom de betaler ut pengene, risikerer DU som leietaker å sitte igjen med regningen - både for forsikringspremien og de faktiske skadene. Eventuelt må du motbevise grunnlaget for et slikt krav, noe som kan være svært vanskelig.

  Forbrukerrådet advarer derfor mot å tegne leiegaranti fremfor å betale depositum.

  Hvis du allerede har tegnet leiegaranti:

  Hvis du allerede har tegnet leiegaranti gjelder den inntil du sier opp leieforholdet. Pass på at du kan dokumentere at du har betalt, for eksempel via nettbanken.

  - Det blir også ekstra viktig at du dokumenterer tilstanden på boligen du flytter inn i ved en grundig innflyttingsprotokoll, for eksempel ved å ta bilder, slik at du ikke får krav mot deg på skader som allerede fantes da du flyttet inn, råder fagdirektør i Forbrukerrådet, Thomas Bartholdsen.

   

  Kilde: Forbrukerrådet

  Var dette til hjelp?
  Var dette til hjelp?

  Kommentarer fra brukere Kommentarer


  Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

  Legg inn en melding!

  Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

  (HTML-tagger fjernes)
  Karim
  0
  11.04.2016 01:36:34
  Jeg har betalt 48000 kr i kontoen til huseier men får ikke tilgang inn i leilihet men han har flyttet meg i kjeller , hva skal jeg gjøre nuh (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)

  Spørsmål og svar

  Kan jeg flytte ut før oppsigelsestiden? Jeg har funnet en ny leilighet.
  Hei Dersom du har tre måneders oppsigelse og du har sagt opp, er du i utgangspunktet bundet til avtalen i disse tre månedene, noe som også innebæ...
  Hvor mye koster strøm i måneden?
  Hei Så spennende å skulle flytte! Jeg skulle gjerne ha svart deg konkret på hvor mye det koster med strøm, men det vil variere så veldig ut fra...
  Er det noe spesielt jeg må tenke på når jeg skal flytte i egen leilighet?
  Hei, og tusen takk for ditt spørsmål! Nå vet vi lite om din situasjon, hva du kan betale i leie og hvor i Akershus du ønsker å bo. Leieprisene v...
  Uenighet om tilbakebetaling av depositum for leie av bolig
  Hei Forliksrådet er ikke utelukket og er nok det beste alternativet når det ikke finnes et husleietvistutvalg i fylket deres. Det er ikke vanskelig...
  Hvor mye kan utleier øke husleien egentlig?
  Hei Du har rett i at man bare kan regulere leieprisen med konsumprisindeksen eller regulere til gjengs leie. Regulering etter konsumprisindeksen kan ...
  Kan jeg melde flytting til folkeregisteret før jeg flytter?
  Hei Ingenting er bedre enn å ha ting unnagjort. Så snart du vet hvor du skal flytte så kan du melde inn ny adresse til Folkeregisteret. De skal jo...
  Kan vi anmelde utleier for trakassering?
  Hei Det er umulig for utenforstående å si hva som har skjedd i leiligheten og eventuelt hvilke skader som er påført osv. ? men at huseier skal se...
  Er det lurt å flytte på kollektiv?
  Hei 1. Det vil nok variere noe, noen velger å bo i kollektiv, noen på skolen, der det er mulig, og noen på hybel, eller hos kjente eller familie. ...
  Kan utleier si opp på 1 mnd oppsigelse ? Kan vi flytte på dagen? 
  Hei Du har rett i at utleier ikke har rett til å gå inn i leiligheten uten deres samtykke eller uten at dere er varslet på forhånd. Dere har en e...
  Utleier krever erstatning for at vi har røkt i leiligheten.
  Hei,   Husleieloven § 10-2 jf. § 10-3 sier at dersom husrommet tilbakeleveres i dårligere stand enn hva som er avtalt har utleier rett til å ...
  Venninnen min betaler ikke tilbake depositumet mitt.
  Hei Jeg forstår det slik at det kun er din venninne som har kontrakt med utleier og at hun igjen leier ut en del av leiligheten til deg (fremleie). ...
  Kan jeg få bostipend?
  Hei Kravene for å bostipend er at det må være enten lang avstand (40 km eller mer), lang reisetid (til sammen 3 timer eller mer hver dag), eller a...
  Protest på oppsigelse
  Hei Det er i utgangspunktet ingen egentlige innholdskrav til protest på utleiers oppsigelse. Det er altså tilstrekkelig at det kommer klart frem a...
  Kan utleier nekte oss å sette opp hyller,bilder, lamper osv
  Hei Siden det er utleier som eier boligen, kan han nekte dere å gjøre større endringer, som å male veggene i andre farger eller sette opp tapet. ...
  Depositum 
  Hei   Når boligen tilbakeleveres skal den være ryddet og rengjort, og i samme stand som ved overtakelsen med unntak av den forringelse som skylde...
  Utleier kommer ofte uanmeldt inn til oss og vi får ikke alltid tilgang på parkeringen vi er lovet
  Hei Dere har en eksklusiv bruksrett til leiligheten dere leier. Det at dere har eksklusiv bruksrett betyr at utleier ikke kan gå inn i deres leiligh...
  Depositum
  Hei Dersom dere ikke er skyldig husleie eller utleier har sagt fra om feil eller mangler ved leiligheten han mener er deres feil, skal ha utbetale de...
  Jeg leier nå en leilighet og har laget en ripe i gulvet som jeg selv vet jeg må erstatte.
  Hei Når du må erstatte en skade på boligen du leier, må du betale de nødvendige utgiftene det koster å reparere den. Det vil innebære både ko...
  Manglende oppsigelsetid i husleiekontrakten.
  Hei, Det er litt vanskelig å svare på dette spørsmålet uten å ha sett kontrakten. Dersom kontrakten ikke skal gå an å si opp i leieperioden,...
  Har huseier rett til å kreve for skader 10 år etter endt leie
  Hei Utleier må fremme krav om erstatning innen rimelig tid fra han overtok leiligheten etter at leietakeren flyttet ut. Hva som er «innen rimelig t...
  Se alle