Hopp til hovedinnholdet

Rettigheter som leietaker

Fire ungdom sitter rundt et bord og spiller kort. (www.colourbox.com)
BESØK: Når du leier en hybel eller leilighet har du rett til å ha venner på besøk.

Visste du at du har rett til å nekte utleier adgang til hybelen eller leiligheten din? Sjekk oversikten for noen av rettighetene du har som leietaker.

Offentlig og kvalitetssikret
Fire ungdom sitter rundt et bord og spiller kort. (www.colourbox.com)
BESØK: Når du leier en hybel eller leilighet har du rett til å ha venner på besøk.

Skadedyr

Når det oppdages skadedyr, slik som veggdyr, rotter eller maur, i boligen du leier, er dette utleiers ansvar med mindre du som leietaker har gjort noe som har ført til at skadedyr kom inn i boligen. Ofte kan det skyldes en mangel på boligen hvis skadedyr kommer inn. Da har du rett til å be utleier om følgende:

  • Retting: Utleier må, innen rimelig tid, starte bekjempelsen av skadedyrene. Det kan forventes at et skadedyrfirma kontaktes for å hjelpe til.
  • Prisavslag: Du har krav på redusert leie mens skadedyrene fjernes, og at den eventuelle mangelen på boligen rettes. Når boligen ikke er i orden skal du heller ikke betale full pris.
  • Heving: Heving betyr at leieforholdet avsluttes en gang og uten oppsigelsestid. Dette er aktuelt dersom problemet med skadedyrene er så alvorlig at det ikke går an å bo i boligen, og det heller ikke lar seg utbedre med det første.

 

 

Rett til å nekte utleier adgang til boligen

Du kan behandle boligen som din egen, og derfor kan du nekte folk å komme inn i boligen uten tillatelse. Men i følgende tilfeller må du gi utleier adgang til boligen din:

  • Når utleieren skal gjennomføre nødvendig vedlikeholdsarbeid.
  • Når utleieren skal gjennomføre lovlige forandringer i boligen.
  • Visning i forbindelse med ny utleie.
  • For å hindre skade på boligen. For eksempel hvis det plutselig blir vannlekkasje og det er nødvendig å gjøre noe for å hindre skade på boligen eller eiendommen for øvrig. Utleier har da, på lik linje med alle mennesker, en alminnelig plikt til å hindre skader.

Bortsett fra når det gjelder det siste punktet, skal du uansett ha melding en god stund før utleier kommer inn i boligen. Men du skal også få beskjed om utleier må gå inn i boligen din for å hindre skader, så lenge utleier har mulighet til det. Utleier bør for eksempel først ringe eller sende tekstmelding til leietaker før de går inn.

Rett til å ha arrangere en fest i boligen

At du som leietakeren kan behandle boligen som din egen, betyr også at du kan ha middagsgjester, overnattingsgjester og arrangere fester. Leietaker må imidlertid forholde seg til de ordensreglene som kan følge av for eksempel borettslaget boligen tilhører eller rimelige husordensregler bestemt av utleier. Leietakeren må også ta hensyn til naboene sine. Du bør derfor ikke ha fester til sent på kvelden på hverdagene, og festen bør som hovedregel varsels til naboene dersom det kommer veldig mange folk og at det kan bli bråkete.

 

Har du flere spørsmål om leietakerens rettigheter eller plikter, kan du sende inn spørsmål på ung.no/oss.

 

Skrevet av Leieboerforeningen i samarbeid med ung.no.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Nabohunden bjeffer hele døgnet
Hei Det første man må gjøre når en nabohund står og bjeffer hele tiden er å kontakte naboen og si ifra, sånn at man er helt sikker på at nabo...
Jeg så muligens skjeggkre i leiligheten, hva kan vi forvente?
Hei! Tusen takk for at du skriver til oss, jente 20 år! Jeg forstår at det er ubehagelig å vite at det muligens er insekter/dyr i leiligheten. D...
Hvordan beregne rente på depositum?
Hei Depositum skal stå på en egen konto. Utleier har plikt til å opprette en depositumskonto ved inngåelse av leieavtale, men leietaker har nok o...
Kan utleier kreve penger av meg fordi romkameraten ikke betaler?
Hei Depositumet skal stå på en sperret konto i ditt navn, og skal ikke kunne disponeres med mindre både du og utleier godtar det. Hvis depositumet...
Kan utleier kreve en helt ny sofa, når den jeg ødela var gammel?
Hei Du skal som utgangspunkt bare erstatte utleiers faktiske økonomiske tap som følge av skaden. I tillegg skal det gjøres fradrag for "berikelse"...
Hvor bør jeg være folkeregistrert?
Hei I forhold til Lånekassen, så er det ikke nødvendig å endre adresse i folkeregisteret. Det Lånekassen ser på i forbindelse med bostipend er ...
Hva skjer med kontrakten når utleier selger boligen?
Hei Når boligen du leier overføres til ny eier så er utgangspunktet at kontrakten din overføres uten endringer. Du har altså krav på å betale ...
Har angst i min nye leilighet pga høye sexlyder. Hva gjør jeg?
Hei, jente på 20 år! Takk for spørsmålet ditt. Det høres slitsomt ut å få så lite søvn som det du gjør nå. Jeg vet ikke hva som gjør at ...
Tett do i kollektiv
Hei Husleielovens utgangspunkt er at du som leietaker har vedlikeholdsplikten for vannklossetter. I dette ligger det at du må bruke toalettet på en...
Utleier vil selge huset - må vi tilrettelegge for visninger?
Hei 1) Det første spørsmålet henvendelsen din reiser er hvorvidt du i det hele tatt må tillate utleier å ha visninger i forbindelse med salg av ...
Utleier sier jeg vasket for dårlig da jeg flyttet. Kan han kreve betaling?
Hei Jeg forstår det slik at henvendelsen din gjelder tre forhold: 1: Depositum på utleiers private konto 2: Krav fra utleier på grunn av dårlig...
Spørsmål om oppsigelsestid og mangler
Hei Oppsigelsestiden for såkalt "enkelt beboelsesrom" er som utgangspunkt på én måned, men for alle leieforhold så kan man avtale både lenger o...
Kan utleier si oss opp fordi vi får barn?
Hei Leietaker har en lovfestet rett til å oppta egne barn i husstanden sin etter husleieloven § 7-1. Unntak gjelder bare for studentboliger via stu...
Oppsigelse av tidsbestemt kontrakt
Hei Det er nok dessverre ikke sånn at kontrakten får oppsigelsesadgang på bakgrunn av at utleier låser seg inn. Det stemmer derimot at han ikke h...
Veldig skitten leilighet, utleier tok seg inn. Kan jeg flytte?
Hei Du tar opp mange spørsmål som må vurderes veldig konkret, så det er vanskelig å gi et godt svar uten nærmere informasjon. Hvorvidt du kan ...
Hva skjer hvis jeg tar med skadedyr inn i boligen?
Hei Dersom du vet at verken du eller kjæresten din har noen skadedyr hjemme hos dere nå, er det ingen fare for at dere tar med skadedyr til den nye...
Utleier har solgt leiligheten. Hva skjer med leieavtalen da?
Hei Når utleier har solgt boligen til en ny eier, tar den nye eieren over som utleier i den eksisterende kontrakten. For din del betyr det at leiekon...
Lekkasje fra peis
Hei Dersom det er en farlig gass-lekkasje i peisen, så er nok dette noe du bør be utleieren din om å reparere. Så lenge gassen derimot er harmlø...
Maurproblem i leieforhold.
Hei Oppsigelse uten oppsigelsestid (altså med umiddelbar virkning) heter heving. Terskelen for dette er i utgangspunktet ganske høy, så det er oft...
Se alle