Hopp til hovedinnholdet

Hvordan sier jeg opp leieavtalen?

En gutt sitter foran en dataskjerm og holder mobilen i den ene hånden. (www.colourbox.com)
SKRIFTLIG OPPSIGELSE: Det anbefales å si opp hybelen eller leiligheten på melding eller mail, slik at du har bevis på at du har levert oppsigelsen.

Ønsker du å si opp leieavtalen din, men usikker på når og hvordan du skal gjøre det? Det er lurt å sjekke hva som er avtalt i leiekontrakten din, men også det som står i husleieloven.

Offentlig og kvalitetssikret
En gutt sitter foran en dataskjerm og holder mobilen i den ene hånden. (www.colourbox.com)
SKRIFTLIG OPPSIGELSE: Det anbefales å si opp hybelen eller leiligheten på melding eller mail, slik at du har bevis på at du har levert oppsigelsen.

Leietaker og utleier kan avtale i leiekontrakten hvordan oppsigelse fra leietaker skal gjøres. Du må derfor lese kontrakten din og se om det står noe om oppsigelse der. Du er nødt til å følge fremgangsmåten som står i kontrakten.

Her er noen eksempler på hva som kan være avtalt i kontrakten:

  • Leietaker må si opp leieforholdet skriftlig.
  • Leietaker kan ikke si opp før leieforholdet har vart i 9 måneder.
  • Leietaker må finne ny leietaker før utflytting.
  • Leietaker kan ikke si opp leieavtalen.

Hvis det er avtalt at leietaker ikke kan si opp leieavtalen i det hele tatt, må leietaker være skriftlig opplyst om dette. En muntlig avtale er ikke nok.

Dersom kontrakten ikke sier noe om hvordan oppsigelse skal skje, vil husleielovens regler bestemme hvordan leietaker sier opp leieavtalen. Husleieloven bestemmer at:

  • Oppsigelsen kan gjøres muntlig eller skriftlig. Det anbefales imidlertid at leietaker leverer en oppsigelse skriftlig, for å bevise at oppsigelsen er sendt til utleier hvis utleier skulle si at den ikke er mottatt.
  • Du trenger ikke å fortelle utleier om grunnen for oppsigelsen
  • Utleier kan ikke motsette seg leietakerens oppsigelse.


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Hvordan beregne rente på depositum?
Hei Depositum skal stå på en egen konto. Utleier har plikt til å opprette en depositumskonto ved inngåelse av leieavtale, men leietaker har nok o...
Går det an å si opp fordi jeg og kjæresten gjør det slutt?
Hei Det finnes måter å komme seg ut av en leiekontrakt på, også der det ikke er oppsigelsesadgang. Blant annet har man i tidsbestemte leieforhold...
Betaling av strøm i kollektiv
Hei Hvorvidt du plikter å betale for halvparten av strømmen ut leietiden avhenger litt av avtalen mellom deg og venninnen din. Om dere ikke har avt...
Oppsigelsestid, leie.
Hei Om oppsigelsen løp fra 1. januar så kan utleier i utgangspunktet kreve leie helt frem til 31. mars, gitt at det var tre måneders oppsigelsesti...
Oppsigelse av tidsbestemt kontrakt
Hei Det er nok dessverre ikke sånn at kontrakten får oppsigelsesadgang på bakgrunn av at utleier låser seg inn. Det stemmer derimot at han ikke h...
Kan jeg si opp en uoppsigelig leieavtale fordi det er fukt og mugg?
Hei Hvis det er avtalt at du ikke kan si opp kontrakten, så kan du ikke si opp kontrakten. Dette endres ikke av eventuelle "mangler" i leiligheten. ...
Kan jeg si opp leieavtalen etter at utleier sa at leieforholdet var over?
Hei Jeg forstår det slik at utleier ved et uhell trodde leieavtalen din var utløpt, og derfor sendte deg en melding om at leieforholdet er over. Du...
Må utleier godta oppsigelsen vår?
Hei Det er som utgangspunkt ingen formkrav til leietakers oppsigelse. Så lenge utleier fikk oppsigelsen deres, og det kom tydelig frem at dere ønsk...
Leier av "svigerfar"
Hei Det blir jo ofte litt vanskelig med slikt i familiære relasjoner, siden man ofte har et litt ekstra behov for å bevare husfreden. Jeg skal like...
Hvordan slå opp når vi leier sammen?
Hei Jeg skjønner at dette er en vanskelig situasjon. Det er aldri lett å vite hvordan man skal gjøre slike ting, men ofte tror jeg det beste bare ...
Lekkasje fra peis
Hei Dersom det er en farlig gass-lekkasje i peisen, så er nok dette noe du bør be utleieren din om å reparere. Så lenge gassen derimot er harmlø...
Har jeg krav på prisavslag?
Hei Dette vil nok være en ganske innviklet og konkret juridisk vurdering. Det kan hende dere har krav på prisavslag ut over det som er avtalt i kon...
Maurproblem i leieforhold.
Hei Oppsigelse uten oppsigelsestid (altså med umiddelbar virkning) heter heving. Terskelen for dette er i utgangspunktet ganske høy, så det er oft...
Dobbel leie
Hei Slik du beskriver det, så har dere krav på tilbakebetaling av leien for februar. Det som derimot kan være problematisk er dersom dere ikke har...
Når begynner oppsigelsestiden å løpe?
Hei Avhengig av hvordan bestemmelsen om oppsigelsesadgang er formulert kan det være regulert som at oppsigelsen først begynner å løpe i mai, at o...
Spørsmål om leie i utleiers bolig
Hei 1)Hvis du leier en sokkelleilighet med tilgang til eget kjøkken/bad, eller mer enn to rom, så vil samtlige av husleielovens regler om oppsigels...
Spørsmål om oppsigelsestid
Hei Som utgangspunkt så er oppsigelsestiden i leieforhold på 3 måneder, og dette gjelder også der man ikke har avtalt noe om oppsigelsestiden. D...
Hvilket oppsigelsesvern har jeg?
Hei Som leietaker har du et alminnelig oppsigelsesvern, med to sentrale unntak. Det ene er ved leie av et enkelt rom, med tilgang til utleiers bolig....
Mangler ved nettdekning og fukt i leieforhold
Hei Det er nok ikke lurt å nekte å betale leie for å bli kastet ut. Du vil da risikere å måtte erstatte opp mot tre måneders husleie etter utka...
Kan støy fra utleier gi meg rett til kortere oppsigelsestid?
Hei Det er fullt forståelig at du opplever dette som sjenerende og plagsomt. Dessverre gir ikke husleieloven noen åpning for å forkorte oppsigelse...
Se alle