Hopp til hovedinnholdet

Ditt ansvar når du leier bolig

Boligblokk. (www.colourbox.com)
LUKK VINDUENE: Hvis du forlater boligen din med vinduene åpne, blir du erstatningsansvarlig om det skjer innbrudd mens du er borte.

Når du leier bolig er det flere ting du har plikt til å gjøre. Her får du oversikt over noe av det du har ansvar for som leietaker.

Offentlig og kvalitetssikret
Boligblokk. (www.colourbox.com)
LUKK VINDUENE: Hvis du forlater boligen din med vinduene åpne, blir du erstatningsansvarlig om det skjer innbrudd mens du er borte.

Brannsikkerhet

Med mindre noe annet er avtalt, har du ansvar for å sjekke og vedlikeholde røykvarslere og brannslokningsapparatet. Leietaker må også snu på brannslokningsapparatet jevnlig, og bytte batterier i røykvarslere ved behov.

Hvis du ser feil på noe av brannsikkerhetsutstyret, er du ansvarlig for å gi beskjed til utleier.

 

Snømåking og strøing på vinteren

Dette kan du og utleier avtale, med mindre det står noe i kontrakten, i annonsen eller om noe ble avtalt muntlig før du flyttet inn. Dersom ingenting er avtalt, så er det i utgangspunktet utleier som har ansvar for alt vedlikehold utenfor boligen du leier. Utleier har derfor ansvar for både plenklipping, snømåking og strøing. I tillegg gårdeiere i bygårder ansvarlige for at taket er sikret mot at snø og is kan falle ned og skade noen.

Du som er under 20 år leier trolig en hybel eller leilighet, og da gjelder reglene nevnt ovenfor. Men hvis du skal leie en enebolig, er det naturlig at du har ansvar for å vedlikeholde utearealene også, som å måke snø og klippe gress. Så lenge det ikke skader eiendommen at du for eksempel ikke måker snø, kan du la være. Du må derfor ikke måke mer snø enn du selv føler er nødvendig.

 

 

Vedlikehold av boligen

Vedlikehold betyr at du må opprettholde den avtalte standarden på boligen. Du må sjekke leiekontrakten for å vite hva du må vedlikeholde mens du bor der. Men de fleste bruker samme regler som det står i husleieloven.

Det betyr at du som leietaker har ansvar for å vedlikeholde dørlåser, kraner, toalett, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere, og inventar og utstyr. Dersom noe av dette må skiftes ut fordi levetiden er over og det lar seg ikke vedlikeholde, er det normalt utleier som har ansvaret. Men å skrifte mindre deler av en del ting, slik som pakninger og skruer, er det du som leietaker som må gjøre.

 

Plikt til å låse dør og lukke vinduer

Dersom hybelen, leiligheten eller eneboligen du leier blir skadet på grunn av et innbrudd, vil du få skylden og ansvar for erstatning hvis innbruddet skyldes at du lot døren stå ulåst eller at vinduene var åpne.

Det er derfor viktig at du som leietaker alltid lukker vinduene og låser døra eller dørene når du forlater boligen.

 

Jevnlig rengjøring av boligen

Når du flytter ut av boligen du leier, skal det være «ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen. Det betyr at det må være ryddet og rengjort, uavhengig av tilstanden ved overtakelsen.

Dersom boligen ikke rengjøres jevnlig mens du bor der, vil det kunne bli slitasjeskader fortere enn vanlig og det kan i enkelte tilfelle tiltrekke seg skadedyr. Dersom manglende rengjøring har ført til mer slitasje enn vanlig, kan leietaker bli ansvarlig for å betale for å bedre dette. Det er derfor viktig at leietaker rydder og rengjør boligen jevnlig slik at den holdes i god stand.

 

 

Støynivå og nattero

Du må følge husordensreglene til utleier, borettslaget eller sameiet, så lenge de rimelige. Som regel betyr det at det skal være rolig mellom klokken 23.00 og 07.00. Det kan ikke kreves at du er helt stille i dette tidsrommet, men høylytt prat og høy musikk bør unngås. Fester bør avsluttes før midnatt i helgene hvis ikke annet er avtalt med utleier.

Utleier kan ikke bestemme at leietaker ikke får ha besøk på natten, det er typisk en urimelig regel.

På dagtid har du som leietaker plikt til ikke å forstyrre den alminnelige ro og orden. Generelt betyr dette at du bør prøve å ikke gjøre ting som gir mye støy og forstyrrer utleier og naboene.

 

Erstatte ting som blir ødelagt

Du har i utgangspunktet kun ansvar for å erstatte ødelagte ting dersom de er blitt ødelagte på grunn av din bruk eller manglende vedlikehold. Du er også ansvarlig dersom besøkende ødelegger noe i leiligheten.

Om noe blir ødelagt fordi det er såpass gammelt og slitt at det må byttes ut, så er utgangspunktet derimot at utleier skal dekke kostnadene. Dette gjelder hvis ikke annet er avtalt med utleier.

 

Har du flere spørsmål om dine rettigheter eller plikter som leietaker, kan du sende inn spørsmål på ung.no/oss.

 

Skrevet av Leieboerforeningen i samarbeid med ung.no.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan beregne rente på depositum?
Hei Depositum skal stå på en egen konto. Utleier har plikt til å opprette en depositumskonto ved inngåelse av leieavtale, men leietaker har nok o...
Spørsmål om oppsigelsestid ved irregulær oppsigelse.
Hei Jeg kan nok dessverre ikke gi deg noe sikkert svar, ettersom det her blir en veldig konkret vurdering. Rent praktisk ville jeg kanskje anbefale ...
Veldig skitten leilighet, utleier tok seg inn. Kan jeg flytte?
Hei Du tar opp mange spørsmål som må vurderes veldig konkret, så det er vanskelig å gi et godt svar uten nærmere informasjon. Hvorvidt du kan ...
Utleier vil selge huset - må vi tilrettelegge for visninger?
Hei 1) Det første spørsmålet henvendelsen din reiser er hvorvidt du i det hele tatt må tillate utleier å ha visninger i forbindelse med salg av ...
Betaling for strøm etter opphør av kontrakt
Hei Om jeg forstår deg riktig, så har du sagt opp leieforholdet og betalt både din del av leien og av strømutgiftene frem til utløpet av oppsige...
Betaling av strøm i kollektiv
Hei Hvorvidt du plikter å betale for halvparten av strømmen ut leietiden avhenger litt av avtalen mellom deg og venninnen din. Om dere ikke har avt...
Truende utleier
Hei Utleieren din har selvsagt ikke lov til å kaste ut hverken deg eller tingene dine uten videre. Skulle han kaste deg ut så må dette skje gjenno...
Kan utleier kreve en helt ny sofa, når den jeg ødela var gammel?
Hei Du skal som utgangspunkt bare erstatte utleiers faktiske økonomiske tap som følge av skaden. I tillegg skal det gjøres fradrag for "berikelse"...
Kan utleier kreve erstatning syv måneder etter at jeg flyttet ut?
Hei I husleieloven § 10-3 andre avsnitt står det at utleier kan kreve dekket nødvendige kostnader til utbedring, hvis husrommet er i dårligere st...
Kan utleier ta gebyr for fremleie mens jeg er på utveksling?
Hei Ved midlertidig fravær som du beskriver så vil du ha rett til å fremleie boligen etter husleieloven § 7-4. Dette innebærer at du leier bolig...
Sp
Hei Som utgangspunkt så vil nok "1 år" forstås som 12 måneder, også når det er utleid til studenter. Det er jo mange studenter som ikke flytter ...
Hva gjør jeg når depositumet står på utleiers private konto?
Hei Dette høres ut som det vi kaller et "irregulært depositum", altså at depositumspengene ikke står sperret slik som det skal være etter loven....
Hva skjer hvis vi leier ut del av boligen vi leier?
Hei Det er nok ikke straffbart, men det kan være et kontraktsbrudd hvis foreldrene dine ikke søker om godkjenning for framleien. At de har rett ti...
Spørsmål om tilbakelevering av leilighet
Hei   Det er liten tvil om at hyllen er deres eiendom, da det var dere som kjøpte den. Spørsmålet er ikke om utleier kan kreve at den henges opp...
Må jeg gi leietaker tilgang til mitt TV-/internettabonnement?
Hei Når du leier ut så må enten kabel-TV og internett være inkludert i leien, eller så må leietaker ordne med eget abonnement. Du kan som utgan...
Utleier sier jeg vasket for dårlig da jeg flyttet. Kan han kreve betaling?
Hei Jeg forstår det slik at henvendelsen din gjelder tre forhold: 1: Depositum på utleiers private konto 2: Krav fra utleier på grunn av dårlig...
Må vi erstatte fuktskade i vinduskarmen?
Hei Jeg kan dessverre ikke gi deg noe definitivt svar uten å se nærmere på saken. Først og fremst må utleier har reklamert innen ca. 2 uker ette...
Jeg må flytte for å gå på VGS. Hvordan skaffer jeg bolig?
Hei Studenttittelen er forbeholdt de som går på høyere utdanning - når du går på videregående er du elev. Når det er sagt, er det neppe titt...
Spørsmål om parkering av bil langs veikant.
Hei, Dette avhenger først og fremst av om du faktisk står på naboens tomt eller ikke. Jeg ville anbefale deg å høre med kommunen om dette, siden...
Må utleier godta oppsigelsen vår?
Hei Det er som utgangspunkt ingen formkrav til leietakers oppsigelse. Så lenge utleier fikk oppsigelsen deres, og det kom tydelig frem at dere ønsk...
Se alle