Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Den skal hjelpe pensjonister, barnefamilier og andre husstander med svak økonomi (også ungdom), slik at de skal kunne skaffe seg eller klare å bli boende i en kvalitetsmessig god bolig.

Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakten med deg som søker.

Søk om bostøtte her.

Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren her.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

 

 

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Bostøttekontoret ligget ofte hos NAV, Servicetorget, Boligkontoret eller lignende. Har du spørsmål, skal du henvende deg der. Kommunen kan også hjelpe deg å søke eller klage.