Hopp til hovedinnholdet

Ikke råd til egen bolig? Du kan ha krav på bostøtte!

Flytte (colourbox.com)
BOSTØTTE: Alle over 18 år med svak økonomi kan søke om bostøtte fra kommunen og Husbanken. Du vil ikke få innvilget bostøtte dersom du er vernepliktig eller student uten barn.

Har du svak økonomi kan du få hjelp av Husbanken og kommunen til å skaffe deg bolig. Kan DU få støtte? Les mer om hvem som er støtteberettighet her.

Offentlig og kvalitetssikret
Flytte (colourbox.com)
BOSTØTTE: Alle over 18 år med svak økonomi kan søke om bostøtte fra kommunen og Husbanken. Du vil ikke få innvilget bostøtte dersom du er vernepliktig eller student uten barn.

Søk om bostøtte her.

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Den skal hjelpe pensjonister, barnefamilier og andre husstander med svak økonomi (også ungdom), slik at de skal kunne skaffe seg eller klare å bli boende i en kvalitetsmessig god bolig.

Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren her.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.

 

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

 

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

Bostøttekontoret ligget ofte hos NAV, Servicetorget, Boligkontoret eller lignende. Har du spørsmål, skal du henvende deg der. Kommunen kan også hjelpe deg å søke eller klage.

 

Les mer om bostøtte på husbanken.no.

Kilder:
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan får jeg depositumsgaranti fra NAV?
Hei og takk for at du skriver til oss For å få depositumsgaranti fra NAV, må både utleier og leietaker godkjenne dette.  Du må gå personlig t...
Kan jeg få dekket førerkort av NAV?
Hei. Hvis du ikke allerede har gjort det, så må først du registrere deg som arbeidssøker på nav.no. De fleste er i stand til å finne ny jobb ...
Hvordan kan det være mulig for meg å flytte ut uten penger? 
Hei, Takk for spørsmål!Det høres ut som om du har flyttet mye frem og tilbake, og jeg skjønner godt at du har lyst til å høre til et sted nå. ...
Jeg og familien bor i kommunal bolig, har spørsmål om dette.
Hei. Ofte er det mange som venter i kø på å få kommunal leilighet/hus, gjerne mange barnefamilier. Når dere fyller 18 år, så er dere myndige ...
Ung ufør?
Hei og takk for at du skriver til oss Det høres ikke greit ut med den situasjonen du har vært i de siste årene.  Bra du igjen har fått kontakt m...
Hvor mye kan en få i støtte fra NAV til bolig?
Hei og takk for at du skriver til oss NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sov...
Jeg er kronisk syk, kan NAV hjelpe økonomisk?
Hei og takk for at du skriver til oss Jeg kan svare deg generelt på dette, siden jeg ikke kjenner saken din i detalj.  Så lenge du har rett på s...
Kan jeg få startlån mer enn en gang?
Hei Det er vanligvis ikke mulig å flytte startlånet til en ny bolig i en annen kommune. Startlån kan ikke brukes til å kjøpe bolig i Sverige.Du ...
Hvordan skal vi registrere på NAV at vi er samboere?
Hei, og takk for at du skriver til oss Du oppdatere sivilstanden når du logger deg på Ditt NAV.  Under Din profil legger du inn hvem du er samboer...
Flytt på hybel. Ekstra støtte dersom man har skilte foreldre?
Hei På hjemmesiden til Lånekassen står det at "Ved delt bosted (delt omsorg) skal halvparten av den samlede inntekten og formuen til begge foreldr...
Vil bostøtte bli trukket fra det jeg får i livsopphold fra NAV?
Hei og takk for at du skriver til oss! Det er nok et av vilkårene at du må søke bostøtte når en mottar husleie fra NAV.  Hvis du får innvilget...
Kan NAV hjelpe meg med praksisplass?
Hei og takk for at du skriver til oss Slik jobbsituasjonen din blir framover, kan det være lurt å registrere deg som arbeidssøker på nav.no.  Da...
Krav om tilbakebetaling bostøtte lån stipend
Hei Husbanken gir ikke lån for skolegang og kan derfor heller ikke kreve penger for skolegang. De gir imidlertid støtte til bolig. Det er i utgangs...
Støtte og flytte hjemmefra.
Hei Du hadde mange spørsmål, så jeg svarer de punktvis slik du har stilt dem:   1 og 2. Statlig bostøtte er tilskudd til boutgifter som man k...
Vi har dårlig råd, kan vi få penger fra NAV?
Hei og takk for at du skriver til oss Det er leit å høre at du og din mor har dårlig økonomi.  Det er ikke greit.  Fint at du bidrar til økono...
Jeg er student,uten rettigheter hos Lånekassen.Har jeg rett på sosialhjelp?
Hei. Økonomisk hjelp fra NAV til studenter gis kun unntaksvis, og Sosialtjenesteloven gir klare retningslinjer som NAV må følge: 4.18.2.10 Studen...
Jeg skal flytte på hybel for å gå på vgs, har jeg rett til støtte fra NAV?
Hei! Som elev på videregående skole så må du klare deg på stipend og/eller lån hos Lånekassen, samt mange må også jobbe deltid ved siden a...
Bor alene og har veldig dårlig råd
Hei Det høres ut som barnevernet har ordnet opp noe for deg, men at ikke alt er bare greit.  I forhold til både det økonomiske og det praktiske, ...
Jeg er student og syk. Hva kan jeg få fra NAV?
Hei og takk for at du skriver til oss Arbeidsavklaringspenger kan gis til studenter som har behov for aktiv behandling for å kunne gjenoppta studie...
Se alle