Det er mye som kan virke skremmende når du skal stemme for første gang. Det er et visst alvor over valget som gjør at til og med de som har stemt i flere år, føler spenningen. Selve stemningen og oppmerksomheten rundt får deg til å føle viktigheten av valget, viktigheten av din ene stemme. Det er første gangen du for alvor har muligheten til å påvirke hvem som skal styre Norge.

 

Plutselig skal du selv være med å bestemme

Din stemme er viktig. For at de unges stemme skal bli hørt, må vi faktisk gå og stemme ved valget. Mange føler at de blir kastet inn i voksenverden første gang de skal stemme: Lenge har vi levd uten å bekymre oss for hvem vi ville skulle sitte i regjeringen, og hva regjeringen i det hele tatt gjorde. Det har ikke vært vårt problem, siden vi aldri har kunnet gjøre noe med det. Det har vært opp til andre, vi skulle bare leve i det samfunnet de skapte.

Føler du at du ikke kan nok?

Når vi nå plutselig har mulighet til å påvirke politikken, er det mange som føler de mangler både kunnskap og erfaring. Politikk, partier og valg kan virke fremmed for mange, når man ikke har forholdt seg så mye til det før. Mange har liten kunnskap om hva de ulike partiene står for, og hva de har gjort tidligere. Det kan virke komplisert, men du må prøve å ikke la deg skremme.

 

 

Bare gjør det, en gang må være den første

For mange utgjør denne plutselige arbeidsmengden god nok grunn til å la være å stemme. Det er nesten for mye å sette seg inn i! Men sånn kan vi ikke tenke! Da ender vi jo opp med at andre bestemmer over livene våre. Min oppfordring til deg er derfor: Stem! Selv om du syns det kan være litt komplisert.

Se etter de partiene som jobber for saker du selv er opptatt av. Ønsker du gratis varmmat i skolekantina? Ja, det er partier som ønsker det samme! Ønsker du at bestemor skal få plass på gamlehjemmet? Det er partier som prioriterer det.

 

Hva mener DU?

Når man skal stemme, er det lett å bli påvirket av andre. Kanskje har foreldrene dine stemt på det samme partiet i flere år, og du tenker kanskje at du burde stemme som dem? Vennene dine forteller deg kanskje hva de skal stemme og hvorfor. Det er mange meninger, og de fleste er ulike. Poenget er at du må gjøre deg opp en egen mening om hva som er viktig for deg i ditt liv.

 

Bli med og bestemme!

Poenget med valget er at alle vi som bor i Norge, skal få si hva vi mener, og få være med og bestemme hvordan politikerne skal styre landet vårt. Nå har du faktisk muligheten til å være med og skape din egen framtid – grip den!