Få oversikt!

nettsidene til FN-sambandet, kan du blant annet finne en oversikt over hav- og klimaendringer, menneskelig påvirkning eller temperatur på ulike steder i verden. Du finner også interaktive verdenskart, som viser klimaendringene i verden. Klikk her for å få tilgang til kartene.

På FN.no kan du også lese statistikker og artikler om konflikter og avtaler som preger verden vi lever i. Du kan også sammenligne satelittbilder før og nå, for å se hvordan vi mennesker påvirker miljøet på jorden.

Målet med FN.no er å formidle likheter og ulikheter i det menneskelige samfunn, og hvordan vi påvirker livet på planeten. Nettsiden inneholder over 200 landprofiler, 132 statistikker og 86 satelittbilder, som alle fremlegges visuelt for å gjøre informasjon så forståelig som mulig.

Forenkler informasjonen

FN og andre internasjonale organisasjoner samler hvert år inn store mengder statistikk fra alle land og nasjoner i verden. Denne statistikken dekker et bredt spekter av forskjellige temaer og blir ofte presentert i store rapporter og tabeller, som er lite tilpasset bruk i skolen. På nettsidene til FN-sambandet er denne statistikken gjort tilgjengelig på en enklere og mer visuell måte.

Verktøyet inneholder en stor database hvor statistikken forklares og kategoriseres etter tema. Fra denne databasen kan du med få museklikk produsere fargerike kart som viser verdens tilstand på ulike områder.

Prøv selv her

 

Kilde: FN.no