I Norge er det finansministeren som har ansvaret for statens økonomi, og det er finansministeren som presenterer budsjettet på en stor pressekonferanse i oktober hvert år.

Det er også finansministeren, sammen med Regjeringen og etatene i staten, som har fullmakt til å bruke penger. De setter også retningslinjer for hvordan pengene skal brukes.

I statsbudsjettet setter de også opp hvor mye skatt og avgifter ulike yrkesgrupper, organisasjoner og lignende skal betale. Budsjettet inneholder flere ulike dokumenter med ulike navn og oppgaver.

 

Angår det meg?

Statsbudsjettet inneholder en oversikt over hvor mye penger som skal gå til offentlig forvaltning. Offentlig forvaltning inkluderer helsetjenester, barnehager, skoler og høyskoler - og dermed påvirker det også norske statsborgere. Du benytter deg av disse offentlige tjenestene i ulike faser av livet ditt, og det er derfor viktig å vite hvordan politikerne prioriterer statens økonomi.

Så mye som 35 prosent av statsbudsjettet går til folketrygden. Den fungerer som en økonomisk trygghet for landets innbyggere ved å sikre inntekt, og kompensere for store utgifter man kan ha i løpet av livet.

 

Hvordan lages statsbudsjettet?

Et statsbudsjett gjelder i et år, og det tar cirka like lang tid å lage det.

I oktober presenterer finansministeren årets statsbudsjett, men allerede i november begynner regjeringen å planlegge neste års budsjett.

I mars starter de for alvor å jobbe med budsjettet, og prioriterer ulike satsingsområder samtidig som de får oppdaterte tall om den forventede økonomiske utviklingen.

I september (en måned før statsbudsjettet skal presenteres), bestemmer regjeringen seg for hva de mener er de viktigste delene av budsjettet. De ulike dokumentene vedtas i statsråd frem til stats- og nasjonalbudsjettet legges frem for Stortinget i oktober.

Du kan lese mer om arbeidet med statsbudsjettet her.