Vanskelig å velge parti?

Hva er viktig for deg? Finner du det partiet som jobber for dine verdier? Her har du en lenkeoversikt over de politiske partiene og de respektive ungdomspartiene.

Politiske partier
POLITISKE PARTIER: I Norge har vi en rekke politiske partier.

Et politisk parti er en organisasjon som består av en gruppe mennesker med felles politiske synspunkter. De politiske partiene er et viktig bindeledd mellom velgerne og styringsorganene i Norge.

Hvordan bør samfunnet være?

De ulike politiske partiene skiller seg fra hverandre ved at de har ulike meninger om hvordan samfunnet skal være. Mange av partiene bygger sin politikk på ideologier. En ideologi er en idé eller et tankesett om hvordan samfunnet skal styres, og hvilke verdier som er viktige.

Å skille de ulike politiske partiene fra hverandre er ikke alltid like enkelt, men ofte snakker vi om en høyre– venstre-akse i norsk politikk. På høyre side finner vi de partiene som er konservative og økonomisk liberalistiske partier, på venstresida finner vi sosialistiske partier, og i midten finner vi sentrumspartiene.

Du kan lese mer om dette på ndla sine nettsider.

Partienes viktigste oppgaver er

  • å finne (nominere) folk som kan stå på valglistene og sette opp lister til valg
  • å utarbeide partiprogram
  • å verve nye medlemmer og rekruttere personer til ledende verv
  • å markedsføre hva partiene mener om aktuelle saker, slik at folk stemmer på dem

Synes du det er vanskelig å vite hva de ulike partiene står for og mener om de viktige sakene? På de ulike partienes hjemmesider finner du utfyllende informasjon om hva de setter høyest i valgkampen.

Lenker til ulike partiene:

Arbeiderpartiet

Arbeidernes ungdomsfylking (Auf)

Fremskrittspartiet

Fremskrittspartiets ungdom (Fpu)

Høyre

Unge Høyre

Kristelig folkeparti

Kristelig folkepartis ungdom (Krfu)

Miljøpartiet de grønne

Grønn ungdom

Rødt

Rød ungdom

Senterpartiet

Senterungdommen

Sosialistisk venstreparti

Sosialistisk ungdom

Venstre

Unge Venstre

Holder partiene det de lover?

Partiene "fisker" velgere ved å lansere sine valgkampsaker. Disse sakene bør være så viktige at de engasjerer mange mennesker. Løfter om gratis skolemat på grunnskolen eller mindre skatt kan lokke mange til å stemme. Valgkampsakene varierer mye fra parti til parti, men har som regel fotfeste i partienes grunnleggende ideologi. Eksempel: Høyresiden har tradisjonelt arbeidet for mindre skatt, mens venstresiden tradisjonelt tror på høyere skatt.

Alle partiene har sine mål og gjør sitt beste for å sanke din stemme. Dessverre kan du ikke velge alle partiene. Du må finne ut hvilke saker du synes er viktige, og ut fra dette velge det partiet som passer best for deg. Da er det viktig at det er du selv som synes saken er viktig.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 16.06.2021

Kilder:

ndla.no (Digitale læremidler for videregående opplæring)

Offentlig og kvalitetssikret
Politiske partier
POLITISKE PARTIER: I Norge har vi en rekke politiske partier.

Fakta

Kva er viktig for deg? Kva for parti kjenner du deg tryggast på, og kvifor? Del dei politiske synspunkta dine med oss andre ved å bruke kommentarfeltet under. Køyr debatt!

Fikk du svar på det du lurte på?