Et politisk parti er en organisasjon som består av en gruppe mennesker med felles politiske synspunkter. De politiske partiene er et viktig bindeledd mellom velgerne og styringsorganene i Norge.

Hvordan bør samfunnet være?

De ulike politiske partiene skiller seg fra hverandre ved at de har ulike meninger om hvordan samfunnet skal være. Mange av partiene bygger sin politikk på ideologier. En ideologi er en idé eller et tankesett om hvordan samfunnet skal styres, og hvilke verdier som er viktige.

Å skille de ulike politiske partiene fra hverandre er ikke alltid like enkelt, men ofte snakker vi om en høyre– venstre-akse i norsk politikk. På høyre side finner vi de partiene som er konservative og økonomisk liberalistiske partier, på venstresida finner vi sosialistiske partier, og i midten finner vi sentrumspartiene.

Du kan lese mer om dette på ndla sine nettsider.

Partienes viktigste oppgaver er

  • å finne (nominere) folk som kan stå på valglistene og sette opp lister til valg

  • å utarbeide partiprogram

  • å verve nye medlemmer og rekruttere personer til ledende verv

  • å markedsføre hva partiene mener om aktuelle saker, slik at folk stemmer på dem

Synes du det er vanskelig å vite hva de ulike partiene står for og mener om de viktige sakene? På de ulike partienes hjemmesider finner du utfyllende informasjon om hva de setter høyest i valgkampen.

FAKTA

Hva er viktig for deg? Hvilket parti føler du deg tryggest på, og hvorfor? Del dine politiske synspunkter med oss andre ved å bruke kommentarfeltet under. Kjør debatt!

Lenker til ulike partiene:

Arbeiderpartiet logoArbeiderpartiet

Arbeidernes ungdomsfylking (Auf)

FremskrittspartietFremskrittspartiet

Fremskrittspartiets ungdom (Fpu)

HøyreHøyre

Unge Høyre

Kristelig folkepartiKristelig folkeparti

Kristelig folkepartis ungdom (Krfu)

Miljøpartiet de grønneMiljøpartiet de grønne

Grønn ungdom

RødtRødt

Rød ungdom

SenterpartietSenterpartiet

Senterungdommen

SVSosialistisk venstreparti

Sosialistisk ungdom

VenstreVenstre

Unge Venstre

Holder partiene det de lover?

Partiene "fisker" velgere ved å lansere sine valgkampsaker. Disse sakene bør være så viktige at de engasjerer mange mennesker. Løfter om gratis skolemat på grunnskolen eller mindre skatt kan lokke mange til å stemme. Valgkampsakene varierer mye fra parti til parti, men har som regel fotfeste i partienes grunnleggende ideologi. Eksempel: Høyresiden har tradisjonelt arbeidet for mindre skatt, mens venstresiden tradisjonelt tror på høyere skatt.

Alle partiene har sine mål og gjør sitt beste for å sanke din stemme. Dessverre kan du ikke velge alle partiene. Du må finne ut hvilke saker du synes er viktige, og ut fra dette velge det partiet som passer best for deg. Da er det viktig at det er du selv som synes saken er viktig.