Det er flere ulike valg i Norge. Et felles krav for alle valgene er at du må være 18 år eller eldre for å kunne stemme. Du har stemmerett fra det året du fyller 18. Det vil si at du har stemmerett hvis du er 17, men blir 18 år i valgåret.

Stortingsvalg

Du kan stemme ved stortingsvalg hvis du er norsk statsborger og

 • er 18 år eller eldre

 • er folkeregistrert som bosatt i Norge

 • ikke har mistet stemmeretten din

 

De som jobber som diplomater, og familiene deres, har stemmerett selv om de ikke er registrert som bosatt i Norge. For å kunne stemme ved stortingsvalget, må du være innført i manntallet i en kommune.

 

Sametingsvalg

Sametingsvalget holdes samtidig som stortingsvalget. For å kunne stemme ved sametingsvalget må du registrere deg i sametingets valgmanntall innen 30. juni i valgåret.

 

For å registrere deg i sametingets valgmanntall må du være 18 år eller eldre, og

 • ha samisk som hjemmespråk

 • ha eller har hatt foreldre, besteforeldre eller oldeforeldre med samisk som hjemmespråk

 • eller være barn av en som står eller har stått i det samiske valgmanntallet

 

Samer som er statsborgere i andre nordiske land, kan registrere seg i valgmanntallet hvis de 30. juni i valgåret er folkeregistrert som bosatt i Norge. Samer som ikke er fra et nordisk land, kan registrere seg i valgmanntallet hvis de har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Du kan stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalg hvis du er norsk statsborger og

 • er 18 år eller eldre

 • er folkeregistrert som bosatt i Norge

 • ikke har mistet stemmeretten din

 

De som jobber som diplomater, og familiene deres, har stemmerett selv om de ikke er registrert som bosatt i Norge.

 

Ikke-norske statsborgere som oppfyller kriteriene over, kan også stemme ved kommunestyre- og folketingsvalg hvis de

 

 • har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen

 • er statsborger i et annet nordisk land og har blitt folkeregistrert som bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret

 

Utenlandske statsborgere som melder flytting ut av Norge før valgdagen, mister stemmeretten.

 

Hva vil det si å være innført i manntallet?

For å kunne stemme må du være innført i manntallet i en kommune. Alle som har stemmerett, blir automatisk innført i manntallet i den kommunen de var registrert bosatt 30. juni i valgåret. Har du flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Hvis du bor i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, blir du automatisk ført inn i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Har du ikke bodd i Norge de siste 10 årene?

Hvis du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Du søker om dette ved å skrive under på konvolutten som brukes når du stemmer fra utlandet.

Hvis du forhåndsstemmer i Norge eller ikke bruker denne konvolutten, må du sende en søknad i et vanlig brev eller ved å bruke eget skjema (i pdf-format eller word-format).