Partiregisteret har opplysninger om alle partinavn som er vernet gjennom registrering. Alle nåværende navn på partier som er registrert i Partiregisteret er vernede partinavn.

Se oversikten over alle som stiller til valg i ditt fylke på nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En del tidligere registrerte partinavn regnes også som vernede navn. Dersom et parti endrer navn eller et parti slettes i Partiregisteret, fortsetter partinavnet å være vernet i fire år regnet fra den dato navneendringen eller slettingen ble registrert. I oversikten vises disse navnene som vernet partinavn. For hvert av disse partinavnene er det også angitt fra hvilken dato navnet ikke lenger er vernet.

 

Oversikt over partier

 • Alliansen

 • Arbeiderpartiet

 • Demokratene

 • Folkeaksjonen nei til mer bompenger

 • Fremskrittspartiet

 • Helsepartiet

 • Høyre

 • Kristelig Folkeparti

 • Kystpartiet

 • Liberalistene

 • Miljøpartiet De Grønne

 • Norges Kommunistiske Parti

 • Partiet de Kristne

 • Pensjonistpartiet

 • Piratpartiet

 • Rødt

 • Samfunnspartiet

 • Senterpartiet

 • SV - Sosialistisk Venstreparti

 • Venstre

 

Disse partiene er representert ved Stortinget i dag:

 • Arbeiderpartiet

 • Høyre

 • Fremskrittspartiet

 • Kristelig Folkeparti

 • Senterpartiet

 • Venstre

 • Sosialistisk Venstreparti

 • Miljøpartiet De grønne

 • Rødt