Partiregisteret har opplysninger om alle partinavn som er vernet gjennom registrering. Alle nåværende navn på partier som er registrert i Partiregisteret er vernede partinavn.

Se oversikten over alle som stiller til valg i ditt fylke på nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En del tidligere registrerte partinavn regnes også som vernede navn. Dersom et parti endrer navn eller et parti slettes i Partiregisteret, fortsetter partinavnet å være vernet i fire år regnet fra den dato navneendringen eller slettingen ble registrert. I oversikten vises disse navnene som vernet partinavn. For hvert av disse partinavnene er det også angitt fra hvilken dato navnet ikke lenger er vernet.

 

Oversikt over partier

 • Alliansen
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Folkeaksjonen nei til mer bompenger
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Partiet de Kristne
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Samfunnspartiet
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

 

Disse partiene er representert ved Stortinget i dag:

 • Arbeiderpartiet
 • Høyre
 • Fremskrittspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Senterpartiet
 • Venstre
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Miljøpartiet De grønne
 • Rødt