Hvilke registrerte partier har vi?

13.10.2021 Redaksjonen, ung.no

Det finnes mange registrerte partier i Norge, men få av dem får stor oppslutning ved valg. Her finner du en oversikt over registrerte partier i Norge i dag.

Stortinget (colourbox.com=
POLITISKE PARTIER: Partiregisteret viser en oversikt over alle nåværende registrerte politiske partier i Norge. Hvilke partier finnes og hvem klarer å komme inn på Stortinget?

Partiregisteret har opplysninger om alle partinavn som er vernet gjennom registrering. Alle nåværende navn på partier som er registrert i Partiregisteret er vernede partinavn.

Se oversikten over alle som stiller til valg i ditt fylke på nettsidene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

En del tidligere registrerte partinavn regnes også som vernede navn. Dersom et parti endrer navn eller et parti slettes i Partiregisteret, fortsetter partinavnet å være vernet i fire år regnet fra den dato navneendringen eller slettingen ble registrert. I oversikten vises disse navnene som vernet partinavn. For hvert av disse partinavnene er det også angitt fra hvilken dato navnet ikke lenger er vernet.

Oversikt over partier

 • Alliansen
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Folkeaksjonen nei til mer bompenger
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Industri- og næringspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Kystpartiet
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Partiet de Kristne
 • Partiet sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Samfunnspartiet
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Disse partiene er representert ved Stortinget i dag:

 • Arbeiderpartiet
 • Høyre
 • Fremskrittspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Senterpartiet
 • Venstre
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Miljøpartiet De grønne
 • Rødt
Stortinget (colourbox.com=
POLITISKE PARTIER: Partiregisteret viser en oversikt over alle nåværende registrerte politiske partier i Norge. Hvilke partier finnes og hvem klarer å komme inn på Stortinget?
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Demokrati og valg

Les mer