Alle med stemmerett får tilsendt valgkort i posten fra sin kommune. Her finner du svar på vanlige spørsmål om valgkortet.

Førerkort (colourbox.com)
VALGKORT: Du må ikke ha med valgkortet når du skal stemme, men husk legitimasjon. Førerkort, pass eller bankort med foto er gyldig legitimasjon.

Neste kommunestyre- og fylkestingsvalg holdes mandag 9. september 2019. I forkant av valget vil alle som har stemmerett motta et valgkort. På valgdagen kan du kun stemme i den kommunen der du er manntallsført (den kommunen som står oppført på valgkortet ditt).

Når du kommer til valglokalet leverer du valgkortet til funksjonærene der sammen med legitimasjonen din. Valgkortet gjelder altså ikke som legitimasjon, så dette må du ha med i tillegg.

- Hva er et valgkort?

Valgkortet sendes ut til alle med stemmerett i god tid før valgdagen. Det er kommunen der du er folkeregistrert i som sender deg valgkortet. Det er også i denne kommunen du skal avlegge stemme på valgdagen.

På valgkortet står det hvilket valglokale du skal bruke og hvilken åpningstid som gjelder. Det står også informasjon om hvordan du stemmer. Du kan også stemme ved andre valglokaler i samme kommune.

- Hva gjelder ved forhåndsstemming?

Den 10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen. Du kan forhåndsstemme fram til og med siste fredag før valgdagen. I forhåndsstemmeperioden kan du stemme hvor du vil i hele landet, men på selve valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført.

Lurer du på hvor valglokalene er? Eller hva åpningstiden er? Finn ditt valglokale på valglokaler.no.

- Trenger jeg valgkortet på valgdagen?

Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

- Jeg har mistet eller rotet bort valgkortet

Valgfunksjonærenes arbeid blir enklere om du har med valgkortet, og det tar dermed kortere tid for deg å stemme. Men du kan også stemme uten valgkortet. Husk bare uansett å ta med deg legitimasjon.

- Jeg har ikke mottatt valgkort i posten

Hvis du ikke har fått valgkortet i posten når valgdagen nærmer seg, ta kontakt med kommunen der du har folkeregistrert adresse. Det er også kommunen du skal kontakte om du har andre spørsmål om valgkort.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 16.06.2021

Kilder:

Valgloven og valg.no

Offentlig og kvalitetssikret
Førerkort (colourbox.com)
VALGKORT: Du må ikke ha med valgkortet når du skal stemme, men husk legitimasjon. Førerkort, pass eller bankort med foto er gyldig legitimasjon.

Fakta

Informasjon om valget og hvordan du stemmer: valg.no

Fikk du svar på det du lurte på?