Manntall

Manntallet er oversikten over de som har stemmerett i kommunen. Manntallet er basert på de som er registrert som innbyggere i en kommune 30. juni i valgåret. Selv om du har flyttet etter denne datoen, gjelder din stemme for den kommunen du bodde i 30.juni.

Stemmetillegg

Hvis de øverste navnene på stemmeseddelen er uthevet, har partiet/gruppa gitt personen stemmetillegg. Det betyr at partiet/gruppa prioriterer dem foran andre på lista. Stemmetillegget får de uansett om velgerne gir dem personstemme eller ikke.

Stryking

Å stryke over navn på listene. Tillatt ved stortingsvalg.

Valgliste

En stemmeseddel kalles også en valgliste. Det kan være enten et registrert politisk parti, eller en lokal gruppe (lokale lister) som står bak listen.

Personstemme

Når du gir personstemme gir du ekstra støtte til enkeltpersoner på den stemmeseddelen du bruker. Det gjør du ved å sette merke (kryss, hake eller annet tegn) ved siden av navnet på kandidaten du vil støtte. Du kan gi personstemme til så mange du vil på samme seddel. Merk! Gjelder kun ved kommunestyrevalg, ikke stortingsvalg.

Slengere

Personstemme til kandidat fra annet parti. For å føre på slengere skriver du navnet på kandidaten i et eget felt på stemmeseddelen. Ved å gjøre dette går deler av stemmen din til et annet parti. Hvor mange slengere du kan sette opp står på stemmeseddelen. Kun tillatt ved kommunestyrevalg, ikke fylkestingsvalg eller stortingsvalg.

Se også www.valg.no