Hopp til hovedinnholdet

Hva er demokrati?

Stortinget i Oslo (colourbox.com)
DEMOKRATI: Å ha demokrati betyr at det er flertallet som bestemmer. Dette betyr at folket skal ha lik innflytelse på lover og regler i samfunnet.

Det finnes mange definisjoner og variasjoner av begrepet demokrati, og det er ikke enkelt kalle verken den ene eller den andre definisjonen for "riktig" eller dekkende.

Offentlig og kvalitetssikret
Stortinget i Oslo (colourbox.com)
DEMOKRATI: Å ha demokrati betyr at det er flertallet som bestemmer. Dette betyr at folket skal ha lik innflytelse på lover og regler i samfunnet.

Den kanskje mest kjente definisjonen har vært av demokrati som folkestyre:

"Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene.

Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter til å delta."(Store Norske Leksikon - SNL)

Representative demokratier

De fleste demokratier i dag er representative demokratier, der folket blant annet styrer gjennom å avgi sin stemme i allmenne valg, og ved å stille opp som kandidater til ulike politiske verv i slike valg.

Moderne demokratier

Moderne demokratier har i tillegg et varierende innslag av direkte demokrati i form av folkeavstemninger, der folket blir bedt om å ta stilling i avgrensede saker, og der innbyggerne påvirke sine valgte representanter før, under og etter utformingen av et politisk vedtak.

FILM: Internett - bra for demokratiet? (ndla.no)

Hvem har stemmerett i Norge?

Norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, som er eller har vært folkeregisterført som bosatt i Norge og som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.

Noen viktige kjennetegn ved demokratiet i Norge er:

  • Hver stemme teller like mye.
  • Alle har rett til å skaffe seg informasjon om hva som foregår med tanke på styre og stell i landet. Noe informasjon får vi på skolen, noe gjennom media eller andre kanaler.
  • Ytringsfrihet er lovfestet og innebærer frihet til å ha egne meninger, til å motta og gi informasjon uten innblanding fra yndighetene, men det finnes også begrensninger.

I Norge har vi stemmerett, trykkefrihet og informasjons- og ytringsfrihet.

Ulike former for demokrati

Demokrati som verdi kan skilles i to hovedkategorier - frihet og likhet. Frihet er uttrykk for prinsippet om kollektivt selvstyre hvor folket selv bestemmer innholdet av de lovene og reglene de skal følge.

Likhet er uttrykk for prinsippet om folkets likeverd, på den måten at de skal ha lik innflytelse på lover og regler i samfunnet.

Demokrati som styreform

Demokrati som politisk styreform betyr folkestyre. Definisjonens to deler -"folk" og "styre" tolkes ulikt, og har opp gjennom tidene blitt tolket på forskjellige måter. En mye brukt tredeling av demokrati som styreform er å skille mellom direkte demokrati, indirekte eller representativt demokrati, og deliberativt demokrati.

1. Direkte demokrati

Direkte demokrati betyr at folket gjennom en folkeavstemning forteller politikerne hva de mener om en konkret sak. Slike folkeavstemninger er kun rådgivende.

2. Representativt demokrati

Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg. Denne styreformen er en blanding av fritt demokrati (det vil si at alle stemmer) og oligarki (et fåtall styrer til beste for alle). Hvis man ikke har representativt demokrati, er det fare for at makten blir konsentrert for mye hos en person eller gruppe.

3. Deliberativt demokrati (eller diskursdemokrati)

Demokrati et system der deltakerne gjennom rasjonell diskusjon når frem til enighet om fellesskapets interesser og beslutningerer.

Andre begreper brukt om demokrati: deltakerdemokrati, konkurransedemokrati, konstitusjonelt demokrati

Les flere artikler om demokrati:

 

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
25.04.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
halla
0
04.12.2018 14:15:26
hei alle sammen
halla
0
04.12.2018 14:14:58
hei
hehe
0
04.12.2018 13:31:31
hehe
#OD
2
12.11.2018 13:33:50
Hei, jeg lurte om dere kunne formidle litt mer om demokrati, her er ikke mye å lete gjennom. Og jeg har ett prosjekt neste uke, og jeg finner ingenting om komunevalg og sånt. Så litt skuffet, men skjønner at dere har mye å gjøre :(
marihøna
1
07.11.2018 12:43:18
dette her fant jeg ingen mening i jeg holder på å skrive en prøve å vi får bruke alle hjelpemidler og jeg gikk inn på siden her for å finne ut hva som kjennetegner et demokrati å her fant jeg ingen ting på noen av spørsmålene dritt side
MipBip
1
10.10.2018 10:37:46
Hav Hval Hav Hval Hav Hval Hav Hval
Copypaste guy
2
13.09.2018 10:35:48
Her har dere hele Wikipedia om demokrati
Gutt 13
6
05.09.2018 13:34:06
Er det normalt og ha lyst til og ligge med stesøsteren min? Hun er 11 (Red: du kan stille spørsmål og få svar fra vårt fagpanel på ung.no/oss. Hilsen ung.no)
Balle
3
05.09.2018 13:33:05
Hei
Exus
2
27.08.2018 10:31:23
NJITCH
kykeliky
1
02.02.2018 12:35:47
begyn på turn
Ost
2
24.10.2017 09:01:13
hei, demokrati er veldig bra
vhsekdfhie
3
31.08.2017 11:49:02
fol er bare litt skrudd
conradcat 69
4
22.08.2017 10:46:59
hei all sammen.
Deez nuts
4
22.08.2017 10:44:21
Døkk har kje någgå mæ dæ!
Jimmy hung nguyen
8
28.09.2016 12:14:21
niaidh
Jimmy hung nguyen
6
28.09.2016 12:14:21
niaidh
Jimmy hung nguyen
6
28.09.2016 12:14:21
niaidh
Birk Vindenes
14
28.09.2016 12:14:07
Allar bakar
Help
8
25.09.2016 09:33:13
Dere jeg har til lekse å skrive om positive ting med demokrati og prøver å finne gode argumenter men klarer det ikke så kan noen hjelpe?
Bruker007
14
14.09.2016 02:43:50
Vi lever kanskje i ett demokrati og har mange av disse i Europa og Amerika, men faktisk er det ikke alle som har det like greit som oss. Flere mennesker lever i udemokratiske stater enn demokratiske. Vi er heldige, men å hjelpe andre er vårt ansvar. Gud bevare Norge
Matrosen
4
31.08.2016 15:54:10
Jeg syntes at Norge er et fint land for vis jeg hadde vært en flyktning kunne jeg ikke ha lært alt som jeg gjorde nå. Tenk lit på det du
kveks
6
15.07.2016 15:18:12
Demokrati kan ofte ses på som ikke BARE en positiv ting, derimot kan det samtidig ses på som den beste type styreform.
jente i nød!
6
24.05.2016 16:55:34
hei, bra tekst :) lurer på en liten ting, hva vil det si at under årene 1950-1953 var Sør-Korea demokratisk? hva betyr egentlig dette?
Ronja
1
25.10.2017 17:35:38
Det vil si at mellom år 1950-1953 var sør-korea demokratisk.
Meg
5
16.02.2016 20:29:25
Hei. Jeg skal ha en debatt der jeg er for demokrati. Jeg trenger da en del flere argumenter om hvorfor demokrati er så bra. Så hva er bra med demokrati?
SOSSEN SKJÆL
5
21.04.2016 15:30:29
stemmerett menneskeverd flerstemmig likhet enighet rettferdighet
ung.no
5
02.12.2015 10:32:27
Hei
bjart
13
02.12.2015 09:22:07
dette er demokrati Det finnes mange definisjoner og variasjoner av begrepet demokrati, og det er ikke enkelt kalle verken den ene eller den andre definisjonen for "riktig". Den kanskje mest kjente definisjonen er av demokrati som folkestyre: Demokrati (av gr. demos, folk, og kratein, folkestyre); en styreform hvor flertallet har avgjørende innflytelse, men mindretallets interesser også blir tatt hensyn til. Ved direkte demokrati treffes beslutningene ved direkte avstemning, ved representativt demokrati av valgte representanter. Som viktige trekk ved et demokrati regnes allmenn stemmerett, rettssikkerhet, organisasjons- og ytringsfrihet og fri partidannelse. Ofte betraktes et samfunn uten for store sosiale og økonomiske ulikheter som en forutsetning for et fungerende demokrati. (Kilde: Caplex.no I Statsvitenskapelig leksikon (1997) defineres ordet som en betegnelse for verdier som frihet og likhet og en betegnelse for en politisk styreform. I tillegg benyttes begrepet for å beskrive forskjellige sider ved prosesser i samfunnet Ulike former for demokrati Demokrati som verdi kan skilles i to hovedkategorier - frihet og likhet. Frihet er uttrykk for prinsippet om kollektivt selvstyre hvor folket selv bestemmer innholdet av de lovene og reglene de skal følge. Likhet er uttrykk for prinsippet om folkets likeverd, på den måten at de skal ha lik innflytelse på lover og regler i samfunnet. Demokrati som styreform Demokrati som politisk styreform betyr folkestyre. Definisjonens to deler -"folk" og "styre" tolkes ulikt, og har opp gjennom tidene blitt tolket på forskjellige måter. En mye brukt tredeling av demokrati som styreform er å skille mellom direkte demokrati, indirekte eller representativt demokrati, og deliberativt demokrati. 1. Direkte demokrati Direkte demokrati betyr at folket gjennom en folkeavstemning forteller politikerne hva de mener om en konkret sak. Slike folkeavstemninger er kun rådgivende. 2. Representativt demokrati Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg. Denne styreformen er en blanding av fritt demokrati (det vil si at alle stemmer) og oligarki (et fåtall styrer til beste for alle). Hvis man ikke har representativt demokrati, er det fare for at makten blir konsentrert for mye hos en person eller gruppe. 3. Deliberativt demokrati (eller diskursdemokrati) Demokrati et system der deltakerne gjennom rasjonell diskusjon når frem til enighet om fellesskapets interesser og beslutningerer. Andre begreper brukt om demokrati: deltakerdemokrati, konkurransedemokrati, konstitusjonelt demokrati Demokrati som prosess En tredje dimensjon i begrepet er å se på demokrati som en prosess. Man kan se på ulike demokratiseringsperioder i en nasjon eller et samfunn, eller diskutere ulike politiske fremgangsmåter, for å se på hvor "demokratiske" de er. For eksempel kan vi snakke om en beslutningsprosess som "demokratisk" i betydningen tilgjengelig og åpenhet, eller som "udemokratisk" i betydningen lite tilgjengelig og lukket.
Du
7
20.10.2015 20:02:56
hva innebærer ett demokrati?
meg
4
16.10.2015 10:44:07
Å sammenligne Norge med Nord-Korea er bare helt absurd! Vi har ingen ting tilfelles med disse ildsinte tomattrynene. De er bare hjerneløse barbarer som vet nesten ingen ting om verdenssamfunnet. Men jeg må si at Norge har nesten ingen til felles med USA. Vi(Norge) er det som definerer demokrati med flerpartisystem og parlamentarisme, mens i USA er det ikke sånn at alle amerikanere stemmer på den presidenten. Det er bare 20 representanter i the Capitol som gjør det. Samtidig, så prøver USA å innføre demokrati i andre land med rå makt. Det vil si at de driter i om hva som skjer med barn i Afghanistan, Irak og i Lybia. De blir jo drept. Jeg er ikke anti-amerikansk, men jeg sier bare sannheten. Jeg er veldig imot hjerneløse ledere som Barack Obama, David Cameron, Muammar Gaddafi, Kim Jong-un og Saddam Hussein. De er ingenting!
meg
3
16.10.2015 10:43:37
hva betyr demokratu?
Piotr
3
07.09.2016 10:59:29
det betyr at Demokrati (av gr. demos, folk, og kratein, folkestyre); en styreform hvor flertallet har avgjørende innflytelse, men mindretallets interesser også blir tatt hensyn til. Ved direkte demokrati treffes beslutningene ved direkte avstemning, ved representativt demokrati av valgte representanter. Som viktige trekk ved et demokrati regnes allmenn stemmerett, rettssikkerhet, organisasjons- og ytringsfrihet og fri partidannelse. Ofte betraktes et samfunn uten for store sosiale og økonomiske ulikheter som en forutsetning for et fungerende demokrati
Den som ikke finner
3
06.10.2015 15:38:59
Jeg må vite hva samfunnsklasse er. Hva er det? Har søkt på nettet, men finner ikke hva det betyr
Til X
4
20.02.2013 13:50:46
Du tenker litt feil når det gjelder at Norge gikk inn i Irak-Krigen. Norge er en del av Nato, noe som betyr at nato FORVENTER at Norge hjelper. Hvem ville ha hjulpet oss hvis det hadde blitt krig i Norge, hvis Norge ikke hadde hjulpet andre?
Til den som heter Til X
2
24.06.2016 23:59:43
Forskjellen mellom Irak-krigen og en eventuell krig på norsk jord, som handler om norsk suverenitet, er at Irak-krigen var en offensiv krig startet mot et annet land, av USA og Storbritannia. En av de største grunnene til at de gikk til krig var at de trodde Irak hadde massedestruksjons våpen, noe de ikke hadde tilstrekkelige bevis for. Artikkel 5 i Den nordatlantiske traktat sier at et angrep på en er et angrep på alle. Siden Irak ikke hadde gått til angrep på noen av Natos medlemsland gjelder ikke denne regelen for Irak-krigen. Norge har ingen forpliktelse til å hjelpe andre Nato land i offensive angrep.
Herre min hatt...
15
17.10.2012 19:48:00
Det er en god del flåsete kommentarer her, og idioter som sammenligner Nord-Korea med Norge. Kjære Jesus Kristus, det er bare piss. I Norge får man ihvertfall ytre seg fritt. Også det med skatter, avgifter osv. Jeg håper at alle vet at skatten blir brukt på samfunnet, skoler, brannstasjoner, sykehus osv? Tenk lenger enn nesa rekker, sier jeg bare. Det er ikke mulig å trylle fram penger heller. Eller det blir trykt et visst antall penger hvert år, men dette er engang ikke nok til å dekke en brøkdel av budsjettet til Staten.
Miksch
5
14.10.2012 15:40:38
2000 år siden ble det skrevet noen avhandlinger (de res publica) om de forskjellige politiske system hvor man skrev om monarki, diktatur, tyranneri og demokrati. Etter nøye analyse av disse forskjellige styreformer konkluderer man med at monarki og demokrati står i motsetning til hverandre, men at demokrati er den høyeste av alle politiske styringsdormer, dog er den også den som krever mest av den enkelte (engagement) og derfor er den mest sårbare. Passivitet fra den enkelte er døden for ethvert demokratisk system. Kloke ord for å være 2000 år gamle.
X
7
25.09.2012 14:26:32
Ordet "demokrati" er noe tull. Folket styrer ,my ass. Folk i Norge vil ikke ha bompenger, men hører politikerene på oss? Folket i NOrge vil ikke ha høge skatter og utgifter, men hører politikerene på oss? Hvor er demokratiet i Norge når politikerene driver med nepotisme? Norge er et kommunist stat styrt av nepotisme tilhengere,folkets røst har ingenting å si.Man husker tydelig og klart at hele Norge demonstererte mot Norges innblandelse i Irak krigen, men nei politikerene hørte ikke på folket men sendte soldater inn i Irak for å slikke rumpe ballene til USA. Demokrati finnes ikke , iallefall ikke i Norge.
Susanne
4
19.09.2012 10:14:49
Demokrati er når folket styrer.
cool girl
5
11.05.2012 10:58:27
dette var nyttig stoff, tusen takk!
Minoritetenes Beskytter
6
02.05.2012 22:10:25
Demokrati er et barbarisk system. Flertallet gis rett til å gjøre nøyaktig slik de vil. "en styreform hvor flertallet har avgjørende innflytelse, men mindretallets interesser også blir tatt hensyn til." Bullshit. Flertallet har en tendens til å be politikere om å stjele fra, overvåke, drepe, eller fengsle de som ikke måtte følge flertallets regler. Dette er ikke frihet, men tyrrani (dermed blir demokrati ofte betegnet som "flertallsdiktatur" av demokratimotstandere) Demokrati legitimerer disse overgrepene, for flertallet har full bestemmelsesrett over alt og alle.. Man kan ikke si at man lever i et fritt samfunn når man ikke engang har rett til ¨bestemme over sitt eget liv, kropp, eller eiendom (desverre er kun flertallet som sitter på denne retten, ikke individene selv).
Thea
4
18.03.2012 12:37:43
Norge er ikke mye til demokrati, i hvertfall ikke med den sosialist-regjeringen som styrer nå...
Eva
3
07.03.2012 19:19:12
takk bra demokrati
@@ALFAKRØLL@@
7
19.02.2012 13:51:00
Demokrati (av gresk, demos, folk og kratos, makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Ordet betyr folkestyre. Vanligvis benyttes begrepet i en noe snevrere betydning, der det betegner et system som det man har i de fleste vestlige land i dag, der folket stemmer inn representanter i en riksforsamling samtidig som man har visse grunnleggende rettigheter i form av ytringsfrihet, eiendomsrett, politisk frihet og likestilling. Dette kalles også et liberalt demokrati. Solon blir regnet som demokratiets oppfinner. Han virket som statsmann og poet i Athen rundt år 600-500 før Kristus. Før dette ble Athen styrt av menn fra ledende slekter i lavlandet. På Solon sin tid var vilkårene modne for en ny maktfordeling. Athen hadde på denne tiden 5 samfunnsklasser. Øverst var pentakosiomedimnoi (de som hadde gårder som kunne produsere 500 mål med korn eller produkter av lignende størrelse) og hippeis (de som hadde råd til hester og kavaleriutstyr). Under disse to overklassene var det så to mellomklasser: zeugitai (de som hadde råd til våpen, og således kunne delta i i infanteriet) og thetes (som ikke hadde råd til dette). Disse to mellomklassene gikk under fellesbetegnelsen «demos» (folket). Under disse 4 klassene kom slavene. Solon uttalte om demokratiet: «Jeg gav til demos så mye privilegier som var nødvendig for dem, slik at de ikke ble fratatt sin ære, eller forsøkte å ta mer etter den...» «...demos følger best lederne sine når de ikke er drevet av vold og ikke får for frie tømmer...» Ut fra dette forstår vi at følelsen av en viss innflytelse var viktigere enn en reell maktfordeling, slik vi i dag tenker med begrepet. Marx beskriver derfor demokrati som en form for diktatur, siden det fortsatt er de øvre samfunnsklasser som reelt sitter med makten. Marxister hevder at dette også er en korrekt beskrivelse av dagens demokratiske stater, siden vanlige arbeidere i realiteten har svært begrenset makt. De henviser også til erfaringer med kupp i land som blant annet Chile og det mislykkede kuppet i Venezuela i år 2002, hvor demokratisk valgte regjeringer har gått inn for å erstatte kapitalismen med sosialisme.
kladden
2
25.04.2013 14:05:34
Ja, jøss om du har skrevet det selv
hmm....
7
19.10.2011 20:42:19
tror ikke jeg skjønte alt sammen.. men den var bra :)
Selma
5
10.10.2011 15:18:22
Vet ikke helt om jeg forsto alt. Har nemlig en hjemmelekse der jeg skal forklare hva et deomkrati er..
Patricia
6
08.09.2011 21:25:27
Kan nogen ver så greie å hjelpa meg litt her... skal forklare hva demokrati er... men har forferdelig hodepine... skal ha det til i mårå..??
Darwin
6
30.06.2011 02:08:00
Det finnes mer enn 2 partier i USA, men de er så jævlig små at det er synd, men jeg vil heller ha 3-4 store partier, siden det Norske systemet er bullshit (hvordan kan sv med 5% stemmer vær me og besteme i Norge?!?!) Nei ville vært koseligt med FrP som styrte alene :)
Tommy
18
08.06.2011 12:52:18
eg syns demmokrati er bra
tommyfan007
3
11.09.2015 12:59:14
enig med deg tommy
en vet enda mer
12
27.02.2011 05:09:00
Demokrati er overvurdert. Massene tar aldri rett. De vet ikke hva som er best for dem selv, eller andre. Se på dagens "demokratier". I USA har vi 2 partier! 2 PARTIER! Hvordan kan 2 partier representere 300 mil menneskers meninger? Fordi de ikke har noen meninger. De er sauer som blindt følger de populistiske politikerne :P Men jeg antar det er bedre enn de fleste alternativene. Bare ikke bli for glad i demokratiet. Klar å se feilene dets ;) Ikke vær en sau..
maria
7
17.01.2011 16:34:00
oi! Her fikk jeg mye bra informasjon til hjemmeleksen min! Jeg burde ha gått inn her for lengst! :)
Anette
6
04.05.2010 14:06:00
Ja, men hva betyr konstituasjonelt demokrati? Det folkestyret Surinam har?
malin
12
23.11.2009 19:09:00
herlighet har lett meg gjenom mange nettsider utenen og finne det jeg leter etter så det var veldig fint for meg at det var noen som skrev dette så tusen takk trengte og vite et pat ting til samfunnsfag prøven.-.-

Spørsmål og svar

Direkte og indirekte demokrati.
Hei Ta en kikk på artikkelen om demokrati som jeg legger ved under, der kan du lese mer om dette. Der står det bl.a. om direkte og indirektre demok...
Hva kjennetegner demokrati?
Hei! I artikkelen under står det noe om kjennetegnene ved et demokrati. I tillegg får du noen lenker hvis du vil lese mer.  Hilsen redaksjonen...
Fordeler demokrati.
Hei Du kan lese mer om dette på emnet "Demokrati" her på ung.no. Det aller beste med demokrati er at alle i et samfunn har lov og rett til å si si...
Hva er indirekte demokrati?
Hei Indirekte demokrati er et annet ord for representativt demokrati. Kikker du på artikkelen under kan du lese mer om dette - der står det:   E...
hvilket land har demokrati?
Hei Det finnes grader av demokrati, men hvis man teller land som har et fullt utviklet demokrati, er det ikke mer enn 12 % av verdens land som har de...
Forskjellen på indirekte demokrati og direkte demokrati?
Hei Tar du en kikk på artikkelen "Hva er demokrati?" her på ung.no er forskjellen på direkte og indirekte (representativt) demokrati forklart enke...
Spørsmål om valg og politiske partier
Hei Det er mange som ikke kan så mye om norsk politikk, og dette er ikke noe du trenger å være flau for. Det er faktisk ganske vanlig å ikke kunn...
Kan du forklare hva demokrati er på en enkel måte?
Hei I artikkelen "Hva er demokrati?" her på ung.no har vi forklart dette ganske greit, også med eksempler på forskjellige typer demokrati. Les ogs...
Kan noen forklare meg litt om demokrati her i Norge?
Hei, Dette høres ut som en skoleoppgave. Det er ikke meningen at vi skal svare skoleoppgaver i denne tjenesten. Det er mange som spør oss om hjelp ...
Hva er demokrati?
Hei Hm? Dette høres ut som en skoleoppgave, og da skal ikke vi ta moroa fra deg ved å besvare den for deg ;-) Du finner en del informasjon om demok...
Forskjellen mellom demokrati og elevdemokrati ?
Hei, og takk for spørsmål! Demokrati betyr folkestyre. Oftest snakker man om demokrati som styreformen i et land. Elevdemokrati kan man si betyr at...
Nevn noen forhold som kan true/ hemme demokratiet.
Hei Dette høres ut som en skoleoppgave ;-) Du får lese deg opp på demokrati og tenke gjennom dette selv. Les mer på ung.no/demokrati, let i lære...
Når og hvor oppstod Demokratiet?
Hei Hm? Høres ut som en skoleoppgave ;-) Da er det din oppgave å finne svaret selv, og et godt sted å starte er artikkelen under (der finner du sv...
Kva er eit elevdemokrati og korfor har vi det?
Hei, og takk for spørsmål! Demokrati betyr folkestyre. Oftest snakker man om demokrati som styreformen i et land. Elevdemokrati kan man si betyr at...
Er det lov og flagge med sørstatsflagg offentlig? På 17 mai og for eksempel.
Hei Det er ikke noe forbud i lov mot å flagge med andre lands flagg, eller med sørstatsflagget, på privat eiendom f.eks. på 17. mai. Men det kan ...
Er det mulig å få litt meir informasjon om demokratiet og ytringsfrihet?
Hei Du kan lese mer om dette på våre emner "Demokrati" og "Ytringsfrihet". Der finner du både arikler om emnene og lenker til eksterne sider med n...
Hvilken betydning har religionsfrihet i et demokrati? 
Hei! Dette er et omfattende spørsmål. Demokrati betyr "folkestyre", mens religionsfrihet er friheten til å velge sin egen religion. I Norge er bå...
Se alle