Tallene er hentet fra Google analytics.

2019 (per 29. aug)

Økter: 13 524 862

Sidevisninger: 26 189 054

Spørsmål: 31 829

2018

Økter: 17 157 603

Sidevisninger: 34 141 697

Spørsmål: 52 487

2017

Økter: 14 515 309

Sidevisninger: 28 442 612

Spørsmål: 56 681

2016

Økter: 12 588 484

Sidevisninger: 22 461 071

Spørsmål: 25 905

2015

Økter: 11 208 275

Sidevisninger: 21 171 163

Spørsmål: 24 603

2014

Økter: 8 749 578

Sidevisninger: 17 176 456

Spørsmål: 23 829

2013

Økter: 7 177 214

Sidevisninger: 14 557 012

Spørsmål: 21 901

2012

Økter: 4 875 608

Sidevisninger: 10 947 607

Spørsmål: 18 258

2011

Økter: 3 734 351

Sidevisninger: 9 796 727

Spørsmål: 14 466

2010

Økter: 2 828 867

Sidevisninger: 8 973 968

Spørsmål: 7 678