Bakgrunnen for ung.no

Ung.no er et nettsted for offentlig informasjon rettet mot ungdom. Målgruppen er unge mellom 13 og 20 år. Utgangspunktet for innholdet på ung.no er FNs konvensjon om barnets rettigheter. Artikkel 13 om retten til å få informasjon, og artikkel 17 om at staten skal sikre barn tilgang til informasjon fra et mangfold av nasjonale og internasjonale kilder er spesielt vesentlige i denne sammenhengen.

 

Den viktige ungdomstiden

Ung.no er rettet mot ungdom mellom 13 og 20 år fordi dette er en periode som særlig preges av valg og endring. Mange beslutninger skal tas, blant annet i forhold til utdanning, arbeid og personlig utvikling. Man blir mer selvstendig og frigjør seg fra hjemmet, samtidig som man beveger seg på nye områder og gjør nye erfaringer knyttet til vennskap, kjærlighet og utvikling av egen identitet.

Ungdomstiden gir også et møte med roller som det å være forbruker, arbeidstaker, politisk velger eller selvvalgt medlem av trossamfunn. Informasjon er nødvendig for å kunne ta informerte og riktige valg. Ungdom har derfor et annet og større informasjonsbehov enn andre aldersgrupper.

 

 

Godt besøkt

Ung.no er et reklamefritt nettsted og ble lansert i februar 2003. Vi har rundt 1,4 millioner besøkende/økter og 3 millioner sidevisninger hver måned (tall fra Google Analytics, februar 2018).

 

Alt på ett sted

Ungdom har rett til og krav på informasjon om saker som angår dem, hvilke rettigheter, muligheter og plikter de har. På ung.no skal de finne den informasjonen de trenger, og artiklene skal være oppdatert, kvalitetssikret og ikke minst brukertilpasset. Vi jobber for å tilrettelegge informasjonen slik at det skal være lett å forstå og lett å finne. Informasjonen på portalen er fordelt på over 80 ulike emner, fra adopsjon og førerkort, til kriminalitet, helse og samliv.

 

Samarbeidspartnere

Informasjonen på ung.no har hovedsakelig offentlige kilder. Vi samarbeider med departementer, statlige etater og andre offentlige organer. Vi informerer også om organisasjoner og institusjoner som driver ikke-kommersiell virksomhet og som har oppgaver eller informasjon som er viktig for ungdom. Les mer om dette i artikkelen "Hvem svarer på spørsmål på ung.no".

 

 

Kvalitetsgaranti

All informasjon som er publisert på ung.no skal være kvalitetskontrollert og godkjent, slik at du kan være sikker på at det som står er sant og riktig. Vi garanterer også at alle linker ut fra ung.no i første ledd går til sikre, kvalitetskontrollerte nettsted. Se også våre kvalitetskriterier.

Kontaktadresse:

  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  Postboks 8113 Dep
  0032 Oslo

  Tel: 46 65 50 00
  E-post: redaksjonen(a)ung.no
  Kontaktskjema - få svar.

Følg ung.no på sosiale medier

Facebook, Snapchat og Instagram.