Samme innhold

Det viktigste først: innholdet på ung.no er det samme som før. Alt du fant på de "gamle" sidene finner du fremdeles. Det gjelder både artiklene og spørretjenesten.

Ryddejobb

Vi har først og fremst gjort en ryddejobb for at sidene skal oppleves som roligere. Før var det masse informasjon som ropte om oppmerksomheten din - nå håper vi det er lettere å holde fokus på det du ønsker å lese.

Tema

Vi har også beholdt alle temaene som før. De finner du listet opp alfabetisk i menyen. For å gjøre det enklere å finne temaet du ønsker å lese mer om, har vi delt dem inn i seks "superkategorier" som du alltid finner på forsida.

Håper du liker forandringen

Det er alltid uvant med ny innpakning, og mange ønsker seg kanskje det gamle tilbake. Men vi håper du liker det, og opplever at siden har blir lettere og ryddigere.