Når man snakker om doping i idretten, forstås det som oftest som medikamenter en idrettsutøver tar for å gjøre det bedre i idretten han/hun driver med. Det skal ha en prestasjonsfremmende effekt. Her kan du lese hvordan Antidoping Norge definerer doping i idretten. De bruker begrepet vidt, og inkluderer f.eks. manglende oppmøte til kontroll, besittelse av stoff, foreskrivelse av stoff, og salg av stoff på sin dopingliste.

Prestasjonsfremmende

Den mest brukte forklaringen på hvorfor idrettsutøvere doper seg, er ønsket om å bedre sin prestasjon i idretten. Ved å stimulere organismene (blant annet sentralnervesystemet og muskulaturen) som sender ut beskjeden om at man er sliten og utmattet, kan man utsette trøtthetsfølelsen. Det betyr at man kan lure kroppen til å tåle mer og holde ut lenger enn den hadde klart uten å dope seg.

LES OGSÅ
Hva er doping?