Bloddoping er overføring av blod til en idrettsutøver ved å overføre røde blodlegemer til mottagerens blodårer. Dette er en metode som vanligvis kun benyttes ved store blodtap eller langvarig alvorlig blodmangel.

Siden man kan øke prestasjonsnivået i kondisjonskrevende idretter ved å øke antall røde blodlegemer til et kunstig høyt nivå, har denne dopingmetoden blitt benyttet av flere idrettsutøvere.

Hvorfor øker bloddoping prestasjonsevnen?

I de røde blodlegemene våre finnes det et stoff som heter Hemoglobin. Dette stoffet bestemmer hvor mye surstoff som skal bringes ut til musklene våre. For å yte maksimalt i kondisjonskrevende idretter, er surstoff helt nødvendig. Dersom man tilfører ekstra røde blodlegemer til kroppen, vil dette igjen føre til at man kan prestere enda bedre i slike idrettsgrener.

Hva slags blod kan brukes ved bloddoping?

Som regel tappes en halv til en liter av idrettsutøverens eget blod mellom 3 og 5 uker før idrettsgrenen skal utføres. Dette blodet blir oppbevart i et kjøleskap i mellomtiden. I løpet av disse ukene har idrettsutøveren mulighet til å få dannet sitt eget blod til nesten samme nivå igjen.

FAKTA

Bloddoping benyttes innen idretten for å øke prestasjonsevnen. De tre mest kjente metodene er blodoverføring, EPO og syntetiske oksygenbærere. Alle disse metodene er forbudte.

En vesentlig svakhet med denne metoden er holdbarheten av blodet under lagringen. Blodet kan ikke tappes for hyppig eller for nær konkurransen uten å merke slapphet før og under konkurransen.

Blod kan også overføres fra en annen person med samme blodtype, som vil gi samme effekt, men som også innebærer en større risiko.

Hvilke typer bloddoping finnes det?

Det finnes tre velkjente metoder som blir brukt ved bloddoping: Erythropoietin (EPO), syntetiske oksygenbærere, og blodoverføring. Alle disse tre metodene er forbudt under World Anti-Doping Agency's (WADA) liste over forbudte metoder.

EPO og syntetiske oksygenbærere

Erythropoeitin (EPO) er et hormon som naturlig skilles ut i blodbanene fra nyrene når blodprosenten blir for lav. EPO virker på benmargen for å stimulere produksjonen av røde blodlegemer. Forsøk har vist at blodprosenten kan økes hos idrettsaktive personer, og at prestasjonen i kondisjonsidrett kan forbedres ved tilførsel av EPO. Kunstig fremstilt EPO benyttes ellers klinisk i behandlingen av blodmangel hos pasienter med sviktende nyrefunksjon.

Syntetiske oksygenbærere er rensede proteiner eller kjemikalier som har evnen til å bære oksygen.

Bivirkninger av bloddoping

Bivirkninger av EPO og blodoverføring minner mye om hverandre. EPO kan lede til økt risiko for flere dødelige sykdommer, blant annet hjertesykdommer, slag, celebral eller lungerelatert embolisme (obstruksjon av en åre ved luftbobler eller lignende).

Ved blodoverføring fra en annen person, kan overføring av virus oppstå. Ved overføring av eget blod kan stor helserisiko fremkomme dersom overføringen ikke gjøres skikkelig. I tillegg kan unaturlige mengder røde blodlegemer øke risikoen for hjerteanfall, slag, og cerebral eller lungerelatert embolisme.

Kan bloddoping oppdages?

I de fleste tilfeller hvor man kjenner til at bloddoping er benyttet, er det overføring av fremmed blod som er benyttet. Dette fordi tilførsel av fremmed blod kan påvises med sikkerhet i laboratoriet.

Etter år 2000 ble den avanserte ELISA-testen tatt i bruk for å avsløre utøvere som er dopet med EPO.

Behov for å snakke med noen?

Dersom du eller noen du kjenner har behov for å snakke med noen om spørsmål knyttet til doping kan du ringe Dopingkontakten på 800 50 200 eller chatte med Dopingkontakten her (åpningstider tirsdag-fredag fra kl.11-18). Husk at tjenesten er gratis og at du er anonym.