Hvorfor starter unge jenter med doping?

Vi kan skille mellom to hovedkategorier, jenter som ønsker å bygge kropp i et kroppsbyggermiljø, og jenter som ønsker å slanke seg eller gjøre noe med utseendet sitt. Den siste gruppen er langt vanligere enn den første.

Mange aner svært lite om de negative konsekvensen dopingbruk kan få for helsen. Slanking og oppstramming synes å være den viktigste motivasjonen hos de fleste jentene som bruker doping. De ønsker å forbrenne fett og få faste muskler gjennom bruk av preparater, særlig er det sentralstimulerende stoffet Efedrin er hyppig brukt blant jenter som doper seg.

Hvordan kommer enkelte jenter inn i dette miljøet?

Introduksjonen til doping foregår ofte gjennom mannlige venner som utgir seg for å ha stor kunnskap om det de driver med. Dette er imidlertid svært ofte ikke tilfelle. Mennene som introduserer jentene for medikamentene har ofte økonomiske motiver og bidrar til for store doser og feil bruk av preparater for å sikre sin egen omsetning.

FAKTA

I tillegg til andre bivirkninger som gjelder både gutter og jenter, er det enkelte bivirkninger som gjelder spesielt for jenter som doper seg.

Bivirkninger som kan være plagsomme og spesielt fremtredende på kvinner kan være:

• klitorisforstørrelse • økt skjeggvekst • økt kroppsbehåring generelt • mørkere stemme • mindre bryster • håravfall/skallethet • menstruasjonsforstyrrelser • redusert fruktbarhet/sterilitet • økt kjønnsdrift

Jentene kan oppleve at endringen av utseendet medfører økt interesse og oppmerksomhet fra andre. Det kan være komplimenter på hvordan man ser ut, at man er ”fin” eller blir sterkere. Denne typen positive tilbakemeldinger, er for mange kjernen til videre bruk og gir en form for avhengighet. Jentene ønsker å opprettholde oppmerksomheten og interessen fra andre, og vil derfor ikke slutte med dopingen.

Bivirkninger

I tillegg til andre bivirkninger som gjelder både gutter og jenter, er det enkelte bivirkninger som gjelder spesielt for jenter som doper seg. Bivirkninger som kan være plagsomme og spesielt fremtredende på kvinner kan være:

• klitorisforstørrelse

• økt skjeggvekst

• økt kroppsbehåring generelt

• mørkere stemme

• mindre bryster

• håravfall/skallethet

• menstruasjonsforstyrrelser

• redusert fruktbarhet/sterilitet

• økt kjønnsdrift

Hvorfor er det farlig å bruke efedrin?

Efedrin har fått et rykte som harmløst slankemiddel, noe det slett ikke er. Efedrin er et sentralstimulerende middel og benyttes som legemiddel i en del forkjølelsesmedisiner, spesielt til barn med astma og falsk krupp. Også voksne med tendens til noe lavt blodtrykk kan bruke efedrin som blodtrykksøkende medikasjon.

Som dopingmiddel benyttes efedrin som oftest i betydelig større doser enn medisinsk forsvarlig, og det vil blant annet fungere ved at det reduserer viktige varslingsmekanismene som gjør at kroppen blant annet kjenner tretthet. Det kan medføre at man orker mer trening og trenger mindre søvn. Samtidig er faren til stede for å pådra seg svært alvorlige bivirkninger, fordi kroppen presses over evne. Efedrin påvirker hjertet og blodtrykket ugunstig og hos spesielt disponerte individer kan dette i ytterste konsekvens resultere i plutselig hjertestans. Brukeren opplever hyppig rastløshet, hjertebank, sitring/skjelving og søvnvansker . I tillegg kan efedrin gi opphav til ulike psykiske bivirkninger.

Er det mange jenter som bruker doping?

Alle undersøkelser synes å vise at doping er mest utbredt blant gutter/menn. Samtidig ser vi en økende tendens til at også jenter doper seg. Kroppsidealet for jenter er i forandring, og stadig flere ønsker en slank, men muskuløs kropp med definerte muskler.

Det er mye som tyder på at jenter i større grad misbruker stimulerende midler (efedrin og tilsvarende midler), blant annet pga. slankende effekt. Jenter bruker også muskelbyggende stoffer, men velger da kanskje i større grad stoffer som veksthormon og clenbuterol, for å unngå viriliserende effekter av anabole steroider. Imidlertid misbrukes også anabole steroider i noen grad av jenter.

Hva bør du gjøre hvis du mistenker at noen rundt deg bruker doping?

Det er alltid viktig å bry seg om sine medmennesker, og når de gjør noe dumt, som det å dope seg, er det en god ting å si ifra. Det gjelder å forebygge helseskadelige effekter og samtidig være med på å hindre spredning av slike dopingmidler. Dopingkontakten har en tjeneste der man kan ringe inn å søke råd, både som misbruker, pårørende eller venn. Man kan finne pålitelig medisinsk kunnskap om doping på www.antidoping.no eller ved å kontakte Dopingkontakten direkte.