Straffebestemmelsene knyttet til doping

Det følger av straffeloven § 234 og 235 at det er ulovlig å tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra stoff som anses som dopingmidler.

Definisjonen av hva som til enhver tid anses som dopingmidler finnes i forskrift om hva som skal anses som dopingmidler § 3.

Det er også forbudt å bruke, besitte og erverve dopingmidler. Bestemmelser om bruk, besittelse og erverv av dopingmidler er regulert i legemiddelloven § 24 a.