Når man starter opp bruk av anabole steroider kan man i starten oppleve økt energi, mindre behov for søvn og hvile, at muskler bygges raskere og at sexlysten øker. Men mange vil også oppleve forskjellige uønskede virkninger av steroidene, og for noen kan plagene bli store.

På tross av slike uønskede bivirkninger, vil mange oppleve at det er vanskelig å avslutte bruk av anabole steroider, og at de i perioder etter å ha avsluttet bruk opplever store forandringer i kroppen og hodet som kan være vanskelig å takle alene. I tillegg kan det kanskje være vanskelig å snakke med andre om det.

Det finnes hjelp

Om du har brukt steroider og opplever helseproblemer er det viktig å vite at det finnes noen du kan snakke med, og at det er hjelp å få.

I 2013 ble det bestemt at det skulle være et behandlingstilbud rettet mot brukere av anabole steroider som har fått helseproblemer. Det betyr at det finnes helsepersonell som kan mye om anabole steroider og som kan kan hjelpe med å lindre plagene.

Målet med behandlingen er å hjelpe pasienten til et liv uten anabole steroider, eller å redusere helseskader som følge av bruk. Dette vil i mange tilfeller kreve et samarbeid mellom ulike spesialister, ettersom en bruker av anabole steroider kan oppleve mange forskjellige typer bivirkninger.

En kardiolog kan hjelpe med hjerteproblemer, en endokrinolog kan hjelpe med hormonelle forstyrrelser, en indremedisiner kan hjelpe med for eksempel lever- og nyreproblematikk, en idrettsmedisiner kan hjelpe med muskel- og seneskader og en hudspesialist kan hjelpe med hudproblematikk. I tillegg får du hjelp om du har psykiske plager.

Det er spesialisthelsetjenesten ved enheter for rus og avhengighetsbehandling som har ansvaret for å hjelpe deg med å få kartlagt/avdekket andre problemer og få kontakt med de rette andre spesialitetene. Behandlingsforløpet blir individuelt tilpasset hver enkelt etter dine ønsker og behov.

Du kan snakke med helsepersonell om alt, de har taushetsplikt, og det vil si at alt du sier forblir hemmelig mellom dere.

Kan hjelpe deg med behandling

Har du brukt anabole steroider og fått helseproblemer, kan du ta kontakt med fastlegen din, som vil henvise deg videre inn i behandling. Du kan også ringe til Steroideprosjektet. De tilbyr blant annet informasjonssamtaler uten henvisning eller journalføring, og kan i tillegg sette deg i kontakt med de riktige personene slik at du får den behandlingen du trenger.

Ikke nøl med å ta kontakt!

Tlf: 469 59 791

E-post: steroider@ous-hf.no