KRITERIER FOR DOPINGLISTEN

Den nasjonale dopinglisten er identisk med den internasjonale dopinglisten.

Minst to av følgende kriterier skal være tilstede for å inkludere et stoff eller metode på dopinglisten:

  • Stoffer eller metoder som har potensiale til prestasjonsforbedring
  • Helserisiko for utøver
  • Brudd på idrettens anseelse

Listen er en preparatliste som gir en oversikt over forbudte legemidler i salg i Norge og som kan gi utslag på en prøve ved dopingkontroll.

Listen omfatter alle legemidler med samme navn, uansett produsent. Listen er sortert alfabetisk etter preparatnavn.

Nærmere forklaringer om forbud, bruk, virkninger, fritak og annen relevant informasjon finner du ved å klikke på tilhørende dopinggruppe.

Den nasjonale dopinglista