De finner du i NIF's lov, kapittel 12.

"§ 12-1: Forbud mot doping"

Det er forbudt rettsstridig å bruke midler eller metoder som fremgår av IOCs eller NIFs dopingliste.

Det er forbudt å bruke midler eller metoder i den hensikt å skjule bruk av dopingmiddel eller metode.

"Det er forbudt å tilvirke, innføre, utføre, erverve, sende, overdra eller være i besittelse av middel som nevnt i første ledd, når dette kan (antas å ha vært eller skulle) brukes i dopingsammenheng."

Strafferammene finnes i kapittel 11.

Les hele loven:

Lov for norges idrettsforbund og olympiske komité

(Revidert etter vedtak på Idrettstinget i 2003)