Har vi fattigdom i Norge?

Ifølge tall fra Bufdir (2014) lever over 90.000 barn i Norge under fattigdomsgrensen. Fattigdom i Norge handler som regel ikke om å sulte, ikke ha klær eller et sted å bo, men om å være utelukket fra å delta på arrangementer, sportsaktiviteter og andre ting fordi man ikke har råd til det. Dette fører også til begrensninger i de muligheter man har til å påvirke sin egen livssituasjon, og til å ta sine egne valg. På fagspråket heter dette "sosial eksklusjon".

Bekymrer du deg?

Mange barn og unge bekymrer seg over familiens økonomi. Som barn og ungdom bør ikke familiens økonomi være en bekymring, eller noe du føler du har ansvar for. Likevel er det forståelig at mange mindreårige bekymrer seg over familiens økonomi, fordi den også berører dem. Kanskje har ikke familien din råd til å sende deg på leirskole, sommerleir eller andre aktiviteter du gjerne skulle vært med på?

Opplever du mye bekymring, bør du snakke med noen om det. Mange som bekymrer seg over familiens økonomi holder dette skjult for andre, og da kan man kjenne seg ensom i tilegg. Økonomiske problemer er vanligere enn man skulle tro, og problemene kan kjennes mindre ut om man får snakket med noen som bryr seg, slik som for eksempel helsesykepleier eller en sosiallærer. Du kan også få hjelp på helsestasjonen for ungdom. Der har de leger, helsesykepleier, og ofte også en psykiatrisk sykepleier eller psykolog.

 

Slik får du hjelp

Det finnes mange støtteordninger du kan henvende deg til for å få hjelp i en vanskelig situasjon. Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har blant annet ansvaret for en nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Det betyr at de deler ut flere millioner kroner hvert år til kommuner og organisasjoner som jobber med å bidra til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Enkeltpersoner kan ikke søke om tilskudd.

Eksempler på aktører hvor du kan søke om hjelp finner du her:

  • NAV: Trenger du jobb kan de hjelpe deg med å finne en ny, og de kan hjelpe deg med støtte mens du venter.
  • Kommunen du bor i: Alle kommuner har forskjellige ordninger hvor du kan få økonomisk støtte, eller hvor du for eksempel kan låne utstyr til aktiviteter.
  • Lånekassen: Skal du studere eller er lærling har du rett på lån og stipend.
  • Legathåndboken: Her finner du en oversikt over stipender som alle kan søke på og som deles ut etter mange forskjellige kriterier.

 

 

I tillegg finnes det mange steder du kan henvende deg for å løse konkrete problemer, eller bare for å snakke med noen. Du kan for eksempel få fri rettshjelp eller hjelp til å løse økonomiske problemer. Sjekk ut vår side for hjelpetjenester her.

Du kan også sende spørsmål til oss på ung.no/oss hvis det er noe du lurer på eller trenger hjelp til.