Hopp til hovedinnholdet
Gutt spiller på PC (colourbox.com)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)
No nudes for ypou - #ikkegreit (ung.no)

A-Å

Husk å sende flyttemelding!

husk flyttemelding (colourbox.com)
FLYTTEMELDING: Alle som flytter må levere flyttemelding til skatteetaten senest åtte dager etter flytting.

Flyttemelding skal sendes åtte dager etter flytting. Det skal også sendes flyttemelding for flytting innenfor samme kommune. Du kan melde flytting til folkeregisteret og posten samtidig på Skatteetaten.

Offentlig og kvalitetssikret
husk flyttemelding (colourbox.com)
FLYTTEMELDING: Alle som flytter må levere flyttemelding til skatteetaten senest åtte dager etter flytting.

Alle som flytter innenlands kan bruke Skatteetatens nettsted.

Enkelt å fylle ut

Informasjon og hjelpetekstør gjør det enkelt å fylle ut. Om du fyller ut noe feil eller glemmer å fylle ut et felt, vil det komme opp melding om hva du skal gjøre. Når du har logget deg inn, kommer navnet på andre som er registrert bosatt på samme adresse som deg automatisk opp, og du kan melde flytting for alle samtidig.

 

Melde flytting

Du kan melde flytting over Internett eller levere flyttemelding på papir. Flyttemelding på papir skal sendes til folkeregisteret, som er en del av skattekontoret. På Skatteetatens nettsider finner du blankett for melding om flytting. For å melde flytting over Internett må du logge deg inn på Skatteetatens nettsider ved hjelp av eksempelvis PIN-koder til minID eller selvangivelsen din. Hvis flytter hjemmefra for å gå på skole eller studere, er det ikke sikkert at du trenger å melde flytting.

 

 

Send melding til folkeregisteret og posten samtidig

Å melde flytting til folkeregisteret via skatteetaten er som før, men nå kan du samtidig melde fra om varig adresseendring til Posten. Navn og adresse fra flyttemeldingen kommer automatisk opp på Postens nettsider.

Du kan også velge å starte med å melde adresseendring til Posten. Fra posten.no kan du bli lenket over til skatteetaten.no og adressen blir overført til folkeregisterets skjema.

 

 

Hvem kan levere?

Tilbudet om å levere flyttemelding på nett gjelder for flytting i Norge. Alle som er registrert bosatt i Norge, som er over 18 år og som ikke er registrert med hemmelig adresse kan levere flyttemelding på nett.

Skal du flytte til utlandet gjelder litt ulike regler avhengig av om du skal flytte til Norden eller ikke. Skal du flytte fra utlandet til Norge, må du møte på ditt nærmeste skattekontor for ID-kontroll.

Er man under 18 år må den eller de som har foreldreansvaret – og som barnet bor fast sammen med – skrive under på flyttemeldingen.

 

 

Hvorfor melde flytting?

Både offentlig og privat virksomhet bruker opplysninger fra folkeregisteret.

Ytelser fra det offentlige

Trenger du ytelser fra det offentlige, er det viktig at du er bosatt i den kommunen det gjelder.

Planlegging

Folkeregisteret gir grunnlag for befolkningsstatistikken. Denne statistikken er viktig blant annet for planlegging av barnehager, skoler, boligfelt, kollektivtrafikk, eldretilbud, sykehjemsplasser og andre offentlige tjenester.

Offentlige etater

Statlige og kommunale etater er avhengige av at folkeregisteret inneholder riktige opplysninger.

For å stemme ved valget

Folkeregisteret er grunnlaget for valgmantallet, både for stortingsvalget og for kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Er du stemmeberettiget?

Er du over 18 år og ønsker å være med på å påvirke utviklingen i kommunen din ved hjelp av stemmeseddelen, må du være registrert som bosatt i kommunen per 1. april det året det er valg. Dette er et vilkår for å komme med i valgmantallet i denne kommunen og være stemmeberettiget der.

Endring uten melding

Folkeregisteret kan fatte vedtak om bostedsregistrering i kommunen eller utvandring, selv om du ikke har sendt flyttemelding. Dette er aktuelt dersom det ikke er meldt flytting når reglene tilsier det, eller dersom det er gitt feil opplysninger. Du skal varsles, og du har også klagerett.

Skatt og bosted

Bostedet har betydning for hvilken kommune du skal skatte til. Det avgjør også hvilken sats arbeidsgiveren skal bruke for arbeidsgiveravgiften, og om du faller inn under de spesielle skattereglene for Finnmark og Nord-Troms.

Utland

Vær oppmerksom på at du kan være skattepliktig til Norge selv om du har meldt flytting til utlandet.

Skattemessig bosted

Dersom det er tvil om skattemessig bosted, må dette avklares med skattekontoret.

Trenger du flere opplysninger?

Kontakt skattekontoret for kommunen din dersom du ønsker flere opplysninger om registrering og flytting av bosted. Her får du også informasjon om skatteplikt og skattemessig bosted.

 

Kilde: Skatteetaten

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)

Spørsmål og svar

Jeg lurer på hvor lang tid folkeregisteret bruker på å registrere meg som flyttende?
Hei, og takk for spørsmål. Så lenge Folkeregisteret mottar all nødvendig informasjon med en gang, så går det veldig raskt. Hvis du ikke har s...
Kan jeg flytte ut før oppsigelsestiden? Jeg har funnet en ny leilighet.
Hei Dersom du har tre måneders oppsigelse og du har sagt opp, er du i utgangspunktet bundet til avtalen i disse tre månedene, noe som også innebæ...
Jente på 16 år som vil flytte hjemmefra. Kan jeg det? Stipend? Hvordan?
Hei! 1. Dersom du og foreldrene dine er enige i at du kan flytte hjemmefra for å gå på skole eller lignende, er det ingen lov som sier at du ikk...
Skal flytte tilbake til Norge, hva må jeg gjøre?
Hei og takk for at du skriver til oss Du bør ta kontakt med Folkeregisteret for å få registrert at du flytter tilbake til Norge. For å få svar ...
Må man si fra at man flytter til utlandet?
Hei På skatteetaten sine nettsider står det hvordan man melder fra at man flytter fra Norge. Se her. Det er et skjema som enkelt kan fylles ut. Jeg...
Hvor melder jeg flytting og hva må jeg huske på mer?
Hei jente 18 år. Takk for at du kontakter Ung.no.Jeg forstår at det kan være litt vanskelig å finne ut av hvordan du skal endre adresse om mamma ...
Hvordan flytte mellom to byer billigst mulig?
Hei Siden du ikke skriver noe om hvor langt det er mellom de to byene vet jeg ikke om du kan ta flere runder hvor du tar med deg det du kan bære sel...
Melde flytting først eller melde samboerskap? 
Hei Se eksempel på hva en samboerkontrakt bør inneholde her. Jeg anbefaler deg å lese artiklene jeg legger ved under svaret, der finner du genere...
Kan jeg melde flytting til folkeregisteret før jeg flytter?
Hei Ingenting er bedre enn å ha ting unnagjort. Så snart du vet hvor du skal flytte så kan du melde inn ny adresse til Folkeregisteret. De skal jo...
Hvor lenge kan man oppholde seg på et sted uten å måtte ''bo der''?
Hei Etter folkeregisterloven § 5-1 skal en person registres med bosted der vedkommende regelmessig tar sin "døgnhvile". En person som bor to eller ...
Vil flytte ut hjemmefra og trenger et sted å bo
Hei Boligtilbud er veldig ulikt forskjellige steder i landet.  Jeg vil anbefale deg å kontakte NAV og be om en time hos en ungdomsveileder. Har du...
Jeg lurte på når man skal kontakte utleieren av leiligheten siden jeg har funnet har jeg liker. Trenger også informasjon om depositum, strøm og flyttemelding.
Hei   Det er viktig at du har depositum klar, for det må man betale om man skal leie leilighet.   Det er vanlig at du betaler 3 ganger husleia ...
Når man skal flytte hjemmefra for første gang, hvordan går man frem?
Hei! Det første du bør gjøre er å prate med foreldrene dine. De kan sikkert hjelpe deg langt på vei - de har jo begge flyttet hjemmefra selv en...
Jeg skal flytte til utlandet - hva må jeg gjøre?
Hei Siden du skal flytte til et land utenfor Norden må du melde flytting til Skatteetaten. Du kan lese mer om det på nettsidene deres.  Utover de...
Skal flytte sammen med kjæresten min. Må jeg melde flytting? Har han rett til borteboerstipend?
Hei! Alle som flytter innen kommunen, mellom norske kommuner, eller til Norge fra utlandet eller til utlandet, plikter å gi melding til folkeregis...
Postkasse i leilighet
Hei Som utgangspunkt så er det lurt å være folkeregistrert til den adressen der du bor. Dette skyldes blant annet at dersom post er sendt til din ...
Flytting i forhold til vgs.
Hei Så leit å høre at du ikke trives på skolen din i Aust-Agder da.Det er dessverre nesten helt umulig å flytte midt i et skoleår. Da har nok s...
Er det straffbart ikke å registrere flytting til et annet fylke?
Hei Etter folkeregisterloven § 6-1 har man plikt til melde fra til skattekontoret hvis man flytter til en annen kommune. Dette må man gjøre inne...
Får jeg skoleplass selv om jeg ikke er folkeregistrert?
Hei! Jeg skjønner at dette må oppleves som en vanskelig situasjon, og det er utrolig leit å høre at du har fått feilinformasjon fra skolen din. ...
Noen tips når man skal flytte for seg selv?
Hei, Takk for spørsmål!Vi i ung.no har skrevet flere saker om å flytte for seg selv, så jeg legger ved noen av disse under svaret mitt og håper ...
Se alle