Hopp til hovedinnholdet
Zelda © Lina Neidestam, distr. strandcomics.no
Zelda © Lina Neidestam, distr. strandcomics.no

A-Å

Ettervern for barnevernbarn

Jente under et tre (colourbox.com)
ETTERVERN: Mange fosterbarn får ettervern etter at de har flyttet ut av barnevernomsorg.

Du kan få hjelp av barnevernet til du er 23 år.

Les mer om overgangen til voksenlivet for barnevernbarn.

Offentlig og kvalitetssikret

Dine rettigheter som barnevernsbarn

Når du fyller 18 år, blir du myndig. Da kan du være med å bestemme om hjelpen fra barnevernet skal fortsette. Det er en overgang som du kanskje både gleder og gruer deg til.

 

Hjelp fram til du blir 23 år

Det er viktig å være klar over at det er mulig å få hjelp helt fram til 23- års dagen. Du har ikke rett til å kreve at tiltak opprettholdes over 18 år, men barnevernet må gi en spesiell begrunnelse dersom den ikke gir oppfølging. Tiltak fra barnevernet stopper den dagen du fyller 23 år. Det finnes ulike type tiltak, både praktisk og økonomisk hjelp.

På nettsidene til landsforening for barnevernsbarn www.barnevernsbarna.no finner du mye stoff om dine rettigheter som barnevernsbarn.

Hva bør du tenke på

Når du skal planlegge for overgangen til ditt voksne liv, kan det være en god ide å prate med andre så du er best mulig forberedt. Tiden som står foran handler både om forberedelse, flytting og oppfølging.

 

Forberedelse, flytting og oppfølging

«I god tid før barnet fyller 18 år, skal barneverntjenesten i samarbeid med barnet vurdere om plasseringen skal opprettholdes eller om barnet skal motta andre hjelpetiltak etter 18 år. Dersom barnet samtykker, skal barneverntjenesten utarbeide en plan for framtidige tiltak. Planen kan endres.» Bvl § 4-15, siste ledd.

Når du skal flytte trenger du kanskje hjelp og gode råd fra andre som har vært gjennom det samme selv. Da blir overgangen ikke så stor.

  • Hvor du vil bo?
  • Hvor kan du hente støtte og hjelp?

Det er viktig med støtte og tilhørighet når du skal over i en ny tilværelse. Kanskje trenger du også praktisk hjelp, noen å ringe til og noen å være sammen med i jul og høytider? Etter at du har flyttet ut er det viktig for deg å ikke bli sittende alene med gleder og strev i hverdagen.

 

Få hjelp med familieråd

Familieråd kan være en god ide både i forberedelsen, flytteprosessen og oppfølgingen. Det er en arbeidsmåte som barnevernet i Norge benytter, og alle kommuner i Norge skal ha kunnskap om familieråd. Kort fortalt er det en arbeidsmåte der barn og unge er i sentrum og får innflytelse slik at egne vurderinger og opplevelser blir tatt hensyn til. Mange anbefaler at familieråd avholdes i god tid før ungdommen fyller 18 år for å lage en plan.

Les mer om familieråd og se filmer som ungdom har laget på bakgrunn av ungdommers egne erfaringer.

 

Hva kan du gjøre hvis du ikke får hjelp?

Det er barneverntjenesten i den enkelte kommune som vurderer hvert enkelt tilfelle. Kanskje får du ikke oppfølging, selv om du mener at du trenger det? Dersom barneverntjenesten velger å ikke gi deg tiltak etter fylte 18 år, kan du selv sende en klage til Fylkesmannen. Klagen kan skrives helt enkelt og sendes til den barneverntjenesten som har ansvar for deg. Kanskje vil barneverntjenesten endre mening? Dersom barnevernet ikke endrer mening, så vil Fylkesmannen avgjøre klagen.

 

Tekst og kilde: Bufdir

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
FreddyB
0
10.03.2013 16:03:02
jeg bor på langtids-avdeling nå, har akkurat fylt 16 og skal være her til desember, er det mulig for meg å få tilbud om ettervers bolig da?
rovlos
6
13.02.2012 17:26:28
Når det gjelder ettervern, er det kun økonomisk. En ungdom på 18 år vil vet vel ikke og vil ikke be om f.eks tilsyn. Det må vel planlegges litt med fosterfam og barnet før det flytter ut. Når saksbehandler sier barnet må si i fra hva det trenger hjelp til , tror saksbehadler da at ungdommer innrømmer at den trenger noe som helst hjelp. De klarer jo ALT selv da.
Tantev
5
27.02.2008 11:12:12
Jeg lurer på om ikke det kan ordnes at også barnevernets ungdom kan få rett til å kjøpe seg egen bolig. Mange vet jo ikke hvor de ville ha kjøpt et hus når man er 18 eller 23. Men at denne retten ble lagt ved som en bankgaranti som man kunne benytte seg av når den tid kommer ? Bare en ide
ansatt i barneverntjenesten
8
23.11.2006 09:37:00
Det er er beskrevet mye om ettervern, men savner å kunne finne en plan som man kan bruke som mal. Det finnes fosterhjemsavtaler og det kulle også være en slik plan som man kunne ha som utganspunkt.
Hater barnevern
0
17.10.2015 16:20:57
Hei jeg er i barnevernet og lurer på om barnevernet kan tvinge deg til og ha kontakt med de etter at du har fylt 18 år

Spørsmål og svar

Erstatning for tjenrsteforsømmelse og mistet barndom
Hei Så trist å høre at du har hatt en vanskelig barndom og opplevelser ved samvær hos din far som gjør at du nå sliter. En psykolog vil ved te...
Fosterhjem.  Kan jeg kreve erstatning når jeg blir voksen?
Hei Ser at du lurer på om du kan kreve erstatning når du blir voksen for at du er blitt flyttet i fosterhjem., og event hvor mye penger?  Jeg tenk...
Har ettervern og lurer på om barnevernet vil gi meg noe tilskudd i måneden dersom jeg blir student?
Hei Du må snakke med kontaktpersonen din i barnevernet om hva slags støtte og oppfølging du trenger og hva de kan gi deg. De har mulighet til å g...
Jeg bor i leilighet gjennom barnevernet, men blir nektet å få penger til klær
Hei   Dette var et vanskelig spørsmål du kom med. Når barn/unge er på institusjon er hovedreglen slik at de skal få dekket sine behov også fo...
Har jeg rett til støtte fra NAV og/eller Lånekassen når jeg bor alene?
Hei, og takk for dine spørsmål. Hvis du går på videregående skole, så er det stipend og/eller lån fra Lånekassen og eventuelt det du kan tjen...
Kan barnevernet nekte å gi meg mappen min?
Hei Du skriver at du har bedt om å få utlevert saksmappen i barnvernsaken din fra barneverntjenesten. Du har fått som svar at du kan lese den på ...
Bor i fosterhjem - vurdere å flytte på hybel
Hei og takk for at du skriver til oss Du forteller at du er 15 år og bor i foserhjem. Du tenker endel på å flytte på hybel og lurer på hva som ...
Bor med min psykisk syke og til tider psykisk voldelige far og min deprimerte utbrente mor
Hei Det er fullt forståelig  at du ikke kan orke dette mer. Barnevernet kan yte tiltak utover fylte 18 år, eller sørge for at du kommer i kontakt...
Jeg ønsker å flytte hjemmefra, kan jeg få støtte?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Som student på videregående skole så er det stipend og lån fra Lånekassen, økonomisk støtte fra dine ...
Ettervern?
Hei og takk for at du skriver til oss Du skriver at du bor i en institusjon og lurer på om du har krav på å flytte ut når du blir 18 år dersom d...
Bor i fosterhjem etter fylte 18 år - kan jeg få penger til klær fra barnevernet?
Hei Det er det vanskelig å svare konkret på - det kommer an på om du bor i fosterhjemmet etter en avtale med barnevernet eller ikke. Dersom det er...
Ettervern - barnevernet vil ikke lenger støtte meg økonomisk
Hei og takk for at du skriver til oss Du skriver at du er i ettervernsomsorg noe som blant annet innebærer at barnevernet har støttet deg økono...
17 årog bor i fosterhjem - flytte på hybel?
Hei og takk for at du skriver til oss Hjelp og støtte fra barnevernet etter at man er 18 år, heter ettervern. Ettervern er frivillig - det vil si a...
Klage på barnevernet
Hei Hei du skriver og forteller at du har tiltak fra barneverntjenesten, og nå bor i fosterhjem. Du skriver at barneverntjenesten har brutt mange lo...
Støtte til hund fra barnvernet?
Hei Hunder er fine kjæledyr og fantastisk selskap, så det er forståelig at du har lyst på hund når du bor for deg selv. Likevel er det viktig ...
Hvor lenge har jeg krav på økonomisk hjelp fra barneværnet
Hei, og beklager sent svar! Du har krav på hjelp fra barnevernet fram til du er 18 år, men i noen tilfeller kan du få hjelp og støtte i en peri...
Kan jeg bli straffet for å ha tatt en overdose Ritalin?
Hei Du kan ikke bli straffet for å ha misbrukt Ritalinen så lenge den har blitt skrevet ut til deg. Om det var noen andres medisiner, eller om du k...
ønsker ettervern i Oslo
Hei og takk for at du skriver til oss Jeg synes absolutt at du skal fortelle saksbehandleren din i barnevernet om  drømmen din! Det er viktig at d...
økonomisk støtte fra barnevernet til jente på 20 år
Hei Du skriver at kjæresten din på 20 år får hjelp fra barnvernet, det betyr at hun har samtykket til det som heter ettervern frem til hun er 23 ...
ønsker å flytte fra fosterhjemmet  - kan jeg få økonomsik støtte fra foreldrene min?
Hei Jeg foreslår at du snakker med kontaktpersonen din i barnevnert om at du ønsker å flytte for deg selv slik at dere kan planlegge dette sammen....
Se alle

ukens tema

Skolehverdag

kommentar

#forhomofile: Jeg synes det er helt fantastisk når folk er åpne homofile. Flere ganger møter jeg folk og tenker, skulle ønske de var hetero, for de er jo DRITKULE. Men først å fremst, hvis du er homofil, ikke vær redd for å komme ut av skapet. Jeg tror ikke folk tror det er så rart som du kanskje forestiller deg. Og hvis folk har et problem med homofile, har de ett seriøst problem med hjernen sin også. Det å være homofil er like normalt som det å være hetro. Folk som ikke greier å skjønne dette, greier heller ikke å sette seg inn i den moderne verden. Det kan selvfølgelig være et lite sjokk for venner, familie og dine nærmeste, men hvis de godtar deg som du er, så godtar de dette også. Det burde de i hvertfall. Sånn som vi lever nå så synes jeg egentlig at det er unødvendig å måtte si at det er helt greit å være homofil, lesbisk, trans .osv. Dette burde folk skjønne fra før. Hvis sånn du er ikke skader noen eller særer noen så må du vise det. Verden trenger flere originale personer. Jeg går på en skole der nesten alle er klonet. Det er bare dure klær og dyre ting, og nesten alle de som er populære er kjempeslemme. Sånn burde det ikke være Lik denne kommentaren hvis du er for en ny og bedre verden. Les innlegg Liten pil høyre