Hopp til hovedinnholdet

Toll på varer bestilt fra utlandet

Toll
TOLL? For varer over 350 kroner (inkl frakt) må du betale toll og avgifter på varer som er bestilt over internett fra utlandet.

Har du handlet eller får du tilsendt gaver i posten fra utlandet? Da er sjansen stor for at du også må betale toll. Beregn hvor mye du må betale før du bestiller!

Offentlig og kvalitetssikret
Toll
TOLL? For varer over 350 kroner (inkl frakt) må du betale toll og avgifter på varer som er bestilt over internett fra utlandet.

Jeg har fått gave i posten fra en tante i utlandet, må jeg betale toll?

Får du tilsendt en gave fra en privatperson bosatt i utlandet, er denne toll-og avgiftsfri dersom verdien (uten frakt) er under 1000 kroner. Dette fritaket gjelder ikke dersom gaven består av alkohol eller tobakk.

 

Jeg har bestilt en vare fra utlandet på internett, må jeg betale toll og mva?

De fleste varer, med unntak av tobakk og alkohol, under 350 kroner er fritatt for toll og mva. For varer med verdi 350 kroner og over (inkl. frakt) må du betale toll og avgifter på varer som er bestilt over internett fra utlandet. Skal du handle for 350 kroner og over, kan du regne ut hvor mye du må betale i toll og avgifter med Tolletatens importkalkulator.

 

Hvilke varer er tollfrie?

Bøker er tollfrie. Tekstilvarer som klær, sengetøy og lignende er derimot tollbelagt. Det vil si at det kommer et prosentvis tillegg på det varen koster i tillegg til fraktkostnaden.

 

Inkludert frakt og forsikring

Frakt- og forsikringskostnader skal inngå ved fastsettelse av varens verdi. Dette betyr at du må betale avgift av varen hvis den samlede verdien av varen, fraktkostnader og forsikringskostnader blir 350 kroner eller høyere. Selv om varen i seg selv koster mindre enn 350 kroner, må du altså betale avgifter når den samlede verdien blir 350 kroner eller høyere.

Når du bestiller varer, bør du derfor sjekke nøye om beløpet du betaler for varen inkluderer frakt/forsikring eller om dette kommer i tillegg.

 

Egne valutakurser

Husk at det er Tolletatens egne valutakurser som gjelder. Verdien på sendingen inkludert frakt og forsikring må være under 350 kroner på fortollingstidspunktet for at den skal være avgiftsfri.

Se Tolletatens valutakurser

 

Gjelder ikke alkohol og tobakk

350-kronersgrensen gjelder ikke for alkoholholdige drikkevarer og tobakksvarer. Kjøper du alkohol i en utenlands nettbutikk, må du alltid betale avgifter. Tobakk kan du ikke kjøpe på internett uten spesiell tillatelse.

 

Avgiftspliktige og avgiftsfrie varer i samme sending

Avgiftsfrie varer regnes ikke med i 350-kronersgrensen.

Bestiller du både avgiftspliktige og avgiftsfrie varer i en og samme sending, vil hele sendingen være avgiftsfri dersom samlet verdi av avgiftspliktige varer inkludert frakt og forsikring er under 350 kroner.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
17.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
tolltull
0
05.01.2016 21:37:59
200kr grensen er utdatert, nå er det 350 kr, inklusive frakt (tidligere 200kr uten frakt), så pass på totalprisen: varepris + portoprisen. Pass også på tollen egne valutakurs, det er lett å tråkke feil! Det er lovlig å spare penger ved å bestille mange små pakker fra samme sted (med høyere portopriser) fremfor å bestille en stor pakke. En må ofte velge mellom å være tålmodig eller betale ekstra. Do the math. Ikke bruk DHL/USP/(Fedex), de har saftige prispåslag i "tollbehandlingsavgifter". :( Vær forsiktig med å tro at "høyere fraktpris betyr "raskere frakt", det pleier ikke å gjelde fra utlandet, de bruker likevel alt for mange dager, det spørs litt hvor en bor. Bor en ikke i storbyen, medregn flere ekstra dager. USA har ofte et svært høyt fraktpris, selgeren er ofte ignorante om fraktprisen, så spør på forhånd om han/hun kan spør etter "small flat rate box" fra USPS (ikke UPS!), 4 pound weight limit. Det er vanskelig å navigere rundt i www.usps.com, men den ser ut til å fremdeles gjelde.
Ricardo
0
21.06.2013 21:11:23
Hvis man bestiller flere cder/spill på en gang, og alle cdene/spillene koster under 200 kr hver vil jeg da måtte betale toll ?

Spørsmål og svar

Hvorfor er G-fuel ulovlig i Norge?
Hei For å få et sikkert svar på dette må du ta kontakt med tolletaten eller Mattilsynet.  Det er ulike regler ved import avhengig av om varen...
Gfuel og toll.
Hei    Det er ikke vi i Tolletaten som avgjør om en vare er lovlig eller ikke. Men dette produktet er sannsynligvis å anse som et legemiddel ...
Er det lovlig å kjøpe snus på nettsider
Hei Det er strenge regler for import av tobakksvarer til privatpersoner i en sending, blant annet er det krav om merking med norsk advarselstekst. Du...
Hvorfor har vi toll og moms i Norge? Vi betaler jo allerede skatt
Hei Helt forenklet sagt så benyttes Toll på varer primært for å beskytte norsk produksjon av tilsvarende varer mot billigere import fra utlandet....
Er det lovlig å importere Sarm i Norge til eget bruk?
Hei,  Det er ikke vi som avgjør om det er restriksjoner eller ikke på ulike varetyper. Når det gjelder for eksempel legemidler, og varer som kan...
Er det lovlig å eie en Katana (samuraisverd), for dekorasjon, i Norge?
Hei Hei. Det er ikke Tolletaten som avgjør om et sverd vil bli ansett som et våpen eller ikke. En eventuell avgjørelse eller uttalelse om dette m...
Snus i posten fra Sverige?
Hei Det er i praksis ikke mulig å motta tobakksvarer ( snus)  i forsendelse fra utlandet. Årsaken er først og fremst manglende oppfylling av merk...
Hva skjer viss du bestiller cannabis frø til Norge?
Hei Innførsel av cannabisfrø rammes av forskrift om såvarer § 28: "Innførsel og omsetning av frø av planter, som inneholder narkotiske stoffer,...
Er det lov å bestille Melatonin fra utlandet?
Hei   Siden melatonin er et legemiddel i Norge må du få dette avklart med Statens legemiddelverk. Vennlig se mer informasjon fra Legemiddelverke...
Jeg har bestilt vape som ikke har kommet, hva gjør jeg?
Hei gutt 15 år! Hvis du har betalt for en vare og ikke har hørt noe mer, så bør du kontakte nettbutikken du bestilte fra, fortelle dem at pakken ...
Hva er kvoten og aldersgrensen for å ta med snus eller røyk inn til Tyskland?
Hei Inn til Norge må man være 18 år for å ta med tobakksvarer, og man kan ta med inntil 250 gram snus per person dersom man ikke har med andre to...
Jeg bestilte snus på nettet i håp om at den skulle gå igjennom tollen.
Hei Det må du spørre Posten om. Dersom de allerede har lagt ut for avgiftene for deg kan det hende at du må hente den ut og betale.  Når det ko...
Bestilte vape når jeg er under 18 år.
Hei. Vi ønsker ikke gå ut offentlig å fortelle om våre interne rutiner for kontroll av sendinger fra utlandet, men å utgi seg for å være en ...
Hei, skal til å bestille Ligandrol på nettet. Vil det ble stoppet i tollen?
Hei For å  få et best mulig svar på dette anbefaler vi deg å ta kontakt med Dopingkontakten, da dette dessverre er utenfor vårt kompetanseområ...
Kan jeg dele opp en pakke i to for å unngå toll?
Hei Ved netthandel så er det ikke noen dagskvote. Det som avgjør om pakken skal fortolles er verdien og innholdet i hver enkelt pakke.   Dersom ...
Er det lov og sende sjokolade og annen type godteri til utlandet?
Vi har ingen i fagpanelet på ung.no som kan besvare spørsmål om toll. Du kan lese artiklene vi har lagt ved under svaret eller kontakte tolletaten ...
Er gfuel fortsatt ulovlig?
Hei! Det som bestemmer om en slik type vare er ulovlig å importere har med innholdet å gjøre. Hvis det inneholder stoffer som anses som legemidler...
Bestilte sko på nettet fra utlandet, må jeg betale toll?
Hei,  Den avgiftsfrie beløpsgrensen du kan handle fra utlandet for ( 350 kroners grensen), er absolutt, og dersom du handler for akkurat 350 krone...
Se alle