Forbrukertilsynet har sammen med nordiske forbrukerombud laget noen regler for reklame på internett, som gjelder når reklamen er rettet mot barn og unge. Du kan lese disse reglene her:

Reglene for nettreklame rettet mot barn og unge

 • Det skal klart fremgå hva det dreier seg om:

  Markedsføringen skal være utformet slik at det klart fremgår at det er reklame det dreier seg om.


 • Barn og unge skal ikke utnyttes:

  De som lager reklamen må ikke utnytte barn og unges godtroenhet. Markedsføring (av produkter og varemerker rettet mot barn) bør ikke utformes som spill eller leke/aktivitetssider, og heller ikke integreres i spill eller leke/aktivitetssider. Spill og lignende bør heller ikke avbrytes av reklameinnslag. Hvis sponsorer står bak underholdningselementer rettet mot barn, bør opplysninger om dette fremkomme, men likevel slik at det ikke fokuseres overdrevent/hovedsaklig på dette.


 • Skal ikke oppfordres til å kjøpe varer på internett:

  Barn og unge bør ikke oppfordres til å kjøpe varer eller inngå andre avtaler via Internet. Umyndige kan ikke med bindende virkning inngå avtaler om kjøp eller bestilling av varer/tjenester. I slike tilfeller er det verge/foreldre som må være avtalepart og påta seg betalingsansvaret.


 • Viktig med nødvendige opplysninger:

  I de tilfeller der markedsføringen retter seg til barn, må nødvendige opplysninger, for eksempel om pris, varens beskaffenhet og at barn ikke kan inngå avtaler, komme frem på en tilstrekkelig tydelig måte.


 • Bare myndige skal gi personopplysninger: Personopplysninger kan i utgangspunktet innhentes bare fra myndige personer.

Vil du lese mer om reklame-reglene som gjelder for barn og unge, kan du besøke Forbrukertilsynet og deres veiledning om handelspraksis overfor barn og unge.

 

FAKTA

Vil du lese mer om reklame-reglene som gjelder for barn og unge, kan du besøke Forbrukertilsynet og deres veiledning om handelspraksis overfor barn og unge.

 

Klage på ulovlig markedsføring?

Har du sett reklame du mener er upassende? Eller vil du tipse Forbrukertilsynet om markedsføring du vil de skal ta en nærmere titt på? Da bør du klage til Forbrukertilsynet, eller fylle inn et tipsskjema. Du kan fylle inn klageskjema og/eller tipsskjema her.

Hva skjer om jeg klager?

Alle klagehenvendelser til Forbrukertilsynet blir besvart, men det er ikke alle de kan følge opp. I de som blir følgt opp, tar Forbrukertilsynet kontakt med annonsøren for å få dem til å følge markedsføringsloven. Hvis annonsøren ikke følger Forbrukertilsynets standpunkt kan Forbrukertilsynet forby ulovlig reklame. Da kan det hende at annonsøren klager til Markedsrådet, som er en slags "domstol" på området.