Reglene for reklame rettet mot barn og unge på nett

Her kan du lese om reglene for reklame rettet mot barn og unge på nett - og hva du kan gjøre hvis du ser noe du mener er en ulovlig reklame.

Sist oppdatert: 23.11.2021 Av: redaksjonen, ung.no

""
REGLER: Reklame rettet mot barn og unge skal være utformet slik at det klart og tydelig fremgår hva det dreier seg om. Foto: Julia M Cameron/Pexels

Forbrukertilsynet har sammen med andre nordiske forbrukerombud laget noen regler for reklame på internett som er rettet mot barn og unge.

Regler for nettreklame rettet mot barn og unge

1. Det skal være tydelig hva det dreier seg om

Markedsføringen (reklamen) skal være laget slik at det er tydelige at det er reklame det dreier seg om.

2. Barn og unge skal ikke utnyttes

De som lager reklamen må ikke utnytte at barn og unge kan være godtroende. Markedsføring (av produkter og varemerker rettet mot barn) bør ikke utformes som spill eller leke-/aktivitetssider, og heller ikke legges inn i spill eller leke-/aktivitetssider.

Spill og lignende bør heller ikke avbrytes av reklameinnslag. Hvis sponsorer står bak underholdningselementer rettet mot barn, bør opplysninger om dette komme klart fram. Men likevel slik at det ikke blir overdrevent fokus på dette.

3. Skal ikke oppfordres til å kjøpe varer på internett

Barn og unge bør ikke oppfordres til å kjøpe varer eller inngå andre avtaler via internet. Før man er myndig kan man ikke inngå bindende avtaler om kjøp eller bestilling av varer/tjenester. I slike tilfeller er det foreldre (verge) som må være avtalepart og påta seg betalingsansvaret.

4. Viktig med nødvendige opplysninger

I de tilfeller der markedsføringen retter seg mot barn, må nødvendige opplysninger komme fram på en tydelig måte. Det kan være opplysninger som pris, varens tilstand (beskaffenhet) og at barn ikke kan inngå avtaler,

5. Bare myndige skal gi personopplysninger

Nettsider kan i utgangspunktet bare kreve å hente inn personopplysninger fra myndige personer.

Vil du lese mer om reklamereglene som gjelder for barn og unge, kan du besøke Forbrukertilsynet og deres veiledning om handelspraksis overfor barn og unge.

Hvor kan du klage på ulovlig reklame?

Har du sett reklame du mener er upassende? Eller vil du tipse Forbrukertilsynet om reklame du vil de skal ta en nærmere kikk på? Da bør du klage til Forbrukertilsynet, eller fylle inn et tipsskjema. Du finner klageskjemaer her.

Hva skjer hvis du klager?

Alle klager og henvendelser til Forbrukertilsynet blir besvart, men det er ikke alle de kan følge opp. I de sakene som blir fulgt opp, tar Forbrukertilsynet kontakt med annonsøren (de som har laget reklamen) for å få dem til å følge markedsføringsloven.

Hvis annonsøren ikke følger Forbrukertilsynets standpunkt, kan Forbrukertilsynet forby ulovlig reklame. Da kan det hende at annonsøren klager til Markedsrådet, som er en slags "domstol" på området.

Fakta

Vil du lese mer om reklame-reglene som gjelder for barn og unge, kan du besøke Forbrukertilsynet og deres veiledning om handelspraksis overfor barn og unge.

""
REGLER: Reklame rettet mot barn og unge skal være utformet slik at det klart og tydelig fremgår hva det dreier seg om. Foto: Julia M Cameron/Pexels

Fakta

Vil du lese mer om reklame-reglene som gjelder for barn og unge, kan du besøke Forbrukertilsynet og deres veiledning om handelspraksis overfor barn og unge.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider