Hopp til hovedinnholdet
Ung.no hjelper deg med å finne rett prevensjon.
Ung.no på Snapchat
Ung.no på Snapchat

A-Å

Tips og råd til deg som er ny student

Gutt med bøker
NY STUDENT: Det er mye å tenke på når man skal begynne å studere. Forbrukerombudet har noen gode tips som gjør starten litt enklere.

Er du i ferd med å starte ei utdanning og flytte på hybel for første gong? Det er mykje å tenkje på for deg som er fersk student. Forbrukarombodets tips kan gjere starten enklare.

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt med bøker
NY STUDENT: Det er mye å tenke på når man skal begynne å studere. Forbrukerombudet har noen gode tips som gjør starten litt enklere.

Hugs husleigekontrakt

Alle studentar må ha ein stad å bu. Dersom du er ein av dei heldige som får tildelt hybel hjå studentsamskipnaden, er du sikra ein god og balansert kontrakt. Dersom du leiger på den private marknaden, er det viktig at du er merksam på rettane dine. Sørg for å ha ein skriftleg kontrakt. Ved innbetaling av depositum er det viktig at dette skjer til ein sperra depositumskonto. Det er utleigar som skal ta kostnaden ved dette.

Forslag til kontrakt kan du finne på Forbrukerrådets nettsider.

Les meir om dine rettar ved leie av hybel her.

Unngå å finansiere studietida med kredittkort

For mange inneber overgangen til studentlivet at ein for første gong er økonomisk sjølvstendig. For dei fleste er det vanskeleg å få studielånet til å strekke til, og det kan vere freistande å ty til enkle løysingar som til dømes kredittkort eller forbrukslån. Forbrukarombodet åtvarar mot dette, då dette i dei aller fleste tilfella fører til at kvardagen blir endå dyrare.

Hugs at pengane skal betalast tilbake – og gjerne med renter i tillegg.

Student ved privatskule? Sett deg inn i rettane dine

For deg som tek utdanning gjennom ein privat utdanningsinstitusjon, er det viktig å lese nøye gjennom vilkåra i skulekontrakten. Det er spesielt viktig å merke seg kva rettar du har dersom du blir sjuk, og dersom du vel å avslutte eller ta pause frå studiet midt i skuleåret.

Meir informasjon finn du her.

Les vilkåra i treningsavtalen

Mange treningssenter reklamerar med eigne studenttilbod. Det er viktig å vere merksam på at dei aller fleste av desse tilboda inneber at du må binde deg til avtalen i minimum eitt år. Sjølv om det er billig å trene dei første månadane, må du likevel belage deg på at avtalen samla sett kan bli dyr. Forbrukarombodet oppmodar deg difor til å lese avtalevilkåra nøye før du skriv under – også det som står med liten skrift.

Les meir om treningsvilkår her

Ver obs på pris og andre vilkår for medietenester

Har du planar om starte studietida med kjøp av ny mobil eller abonnement for straumetenester (streaming), Internett eller TV, er det viktig å setje seg godt inn i avtalevilkåra.

Dei fleste mobiloperatørar tilbyr pakkeabonnement for ein fast sum i månaden. Innhaldet i pakken varierer mellom dei ulike aktørane. Enkelte har tilnærma uavgrensa bruk av tale og SMS, men det er verdt å merke seg at spesialnummer, mobilsvar og tale til utlandet ikkje er medrekna.

Sett deg inn i kva det kostar å ringje til spesialnummer og frå utlandet, og kva det til dømes vil koste å bruke meir enn det som er inkludert i abonnementet ditt. Dette gjeld særleg prisen på datatrafikk etter at datamengden som er inkludert i mobilabonnementet er brukt opp.

Enkelte abonnement inneheld også ekstratenester som strauming eller skylagring. Du bør difor samanlikne kva det kostar å kjøpe desse tenestene kvar for seg, og om abonnementet gir meirverdi i form av lågare pris eller andre fordelar.

Vel du å kjøpe ein telefon som er knytt til eit abonnement, er det viktig å vere merksam på at abonnementet mest truleg har bindingstid.

Bindingstid gjeld oftast også for Internett- og TV-abonnement, men normalt sett ikkje for straumetenester. Bindingstid er viktig å ta med i det totale reknestykket. Sjølv om du kanskje får eit godt tilbod dei første månadane, kan den totale årsprisen likevel verte høg.

Har du fleire spørsmål? Kontakt Forbrukartilsynet .

Kilde/ tekst: Forbrukerombudet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan flytte ut som student etter vgs?
Hei.  Takk for ditt spørsmål! Du spør om hvordan du skal få råd til å flytte hjemmefra når du skal studere etter videregående, og tror at l...
Studentbolig, privatist og lånekassen, hvordan går jeg frem?
Hei, takk for ditt spørsmål! Jeg tror dette spørsmålet har blitt sendt hit for litt siden og fått svar? Beklager om svaret ikke har kommet frem,...
Hva skal man gjøre når man flytter et nytt sted for å studere?
Hei Takk for ditt spørsmål! Jeg skjønner at det kan være frustrerende å tenke på alle disse tingene. Men heldigvis så har det vært mange i sa...
Hva skal jeg velge?
Hei Det er alltid vanskelig å ta valg man vet kan få stor betydning, men vi kan dessverre ikke hjelpe deg med hva som er best for deg. Begge utdann...
Jeg sliter psykisk på studiet. Kan jeg få en erklæring?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Dette var veldig leit å høre. Det er ikke alltid så lett å flytte til et nytt sted, slik du har gjort. Men vi er...
Studentbolig
Hei   Hvis du er student, bør du sjekke om studentsamskipnaden tilbyr studenthybler. Vær ute i god tid, for rundt studiestart er trykket stort. S...
Må ha et sted å bo - studiehjem?
Hei Mange studenter som flytter til et nytt sted, flytter på studenthybel. Det handler om penger for de fleste, og det er nok tradisjonelt noe billi...
Hvem kan finne ut at jeg har gått til behandling?
Hei Takk for at du skriver til oss.  Det er bra du ønsker å finne mer ut av dette og hva som kan være til hjelp for deg.  Jeg synes det høres...
Flyttet hjemmefra, har problemer med foreldrene mine og sliter med angst og depresjoner.
Hei Det høres ut som du har hatt det tungt lenge, og at tiden etter du flyttet hjemmefra ikke ble slik du hadde håpet. Dette er sikkert slitsomt og...
Skal studere, trenger leilighet
Hei Jeg skjønner at du er i et dilemma her. Det er ikke lurt å skrive under på en leiekontrakt om du IKKE kommer inn på studiet, og det kan være...
Hvordan funker det med bolig og studier?
Hei, og takk for ditt sprøsmål! 1. StudentboligNår du skal søke studentbolig i for eksempel Oslo gjennom SiO skjer selve søkeprosessen på nett....
Hvordan kan jeg bli bedre i matte før jeg skal begynne å studere?
Hei Takk for spørsmålet! Om du ønsker å forberede deg til matten på studiet ditt, kan det være en idé å kjøpe pensumboka i matte/økonomi a...
Er jeg sikret plass i tre år?
Hei Ja, når du har kommet inn på et treårig bachelorstudium, har du fått et treårig studietilbud. Du må bestå eksamener og betale semesteravg...
Må man forsikre seg at man har hybel før man søker studieplass? 
Hei, og takk for ditt spørsmål. Så spennende du ønsker å studere!  Det er ingen krav at du må ha sikret deg hybel før du har søkt studieplas...
Se alle