Hopp til hovedinnholdet

Gåvekort og byterett – dette bør du vite

Gavekort (colourbox.coim)
HUSK: På de aller fleste gavekort er det en utløpsdato. Husk å bruke kortet ditt før det er for seint.

Mange vil gje og få gåvekort til jul, konfirmasjon og bursdag. Veit du kva for rettar du har med gåvekort, eller kva du kan krevje om du vil byte ei gåve? Forbrukarombodet gjev deg tipsa du treng.

Offentleg og kvalitetssikra
Gavekort (colourbox.coim)
HUSK: På de aller fleste gavekort er det en utløpsdato. Husk å bruke kortet ditt før det er for seint.

Det finst ingen lovfesta rettar når det gjeld gåvekort og byte av varer. Her er nokre tips for å unngå krangling i butikkane etter jul.

Gåvekort

Det er mange grunnar til å gje gåvekort til jul, mellom anna at mottakaren får bestemme sjølv kva han vil ha, og at man kan få meir for pengane i romjulssalet. Kan butikken bestemme at gåvekort ikkje gjeld på salsvarer?

 • Vi har ingen lovreglar om gåvekort.
 • Sjå alltid etter om gåvekortet har nokre avgrensingar. Til dømes om det berre er gyldig i ein kort periode eller ikkje gjeld for alle varer i butikken.
 • Spør seljaren om gåvekortet kan nyttast på salsvarer eller ikkje.
 • Gåvekorta er gyldige i 3 år om ikkje anna er sagt.
 • Om ein ikkje handlar for heile summen på kortet, kan ein til vanleg ikkje få kontantar tilbake, men ein tilgodelapp.
 • Les alt med lita skrift på gåvekortet!

Se Forbrukerrådets tips om gavekort.

 

Å byte varer

Ein treff ikkje alltid like godt med gåvene. Nokre gonger er buksa for stor eller genseren har feil farge. Kva rettar har ein eigentleg til å byte julegåver? Vi har ingen lovbestemt byterett, men mange forretningar tilbyd ei byteordning. Dei kan bestemme vilkåra for byteretten sjølv.

 • Det er alltid lurt å be om bytekort, passe på kvitteringa og kontakte butikken så snart som råd.
 • Varen må vere ubrukt og utan skadar - i somme tilfelle får du ikkje byte varen dersom du har brote emballasjen.
 • Hygieniske artiklar, kroppsnære klede, særleg ømfintlege varer eller varer som tapar seg raskt i verdi får ein ofte ikkje byte. Avtal difor særskilt med seljaren når du kjøper slike gåver.
 • Dersom det er noko i vegen med varen, kan du krevje ny vare eller reparasjon. I somme tilfelle kan du ha krav på avslag i prisen, heving av kjøpet eller skadebot.
 • I hovudsak kan ein berre krevje å få byte i same butikk eller kjede og til ein annan vare.
 • Oftast må ein seljar godta at du byter til ein dyrare vare dersom du betaler mellomlegget.
 • Du kan ikkje krevje å få pengar tilbake dersom varen du byter til, er vesentleg billigare enn den du hadde - men du kan krevje ein tilgodelapp som er gyldig i tre år om ikkje anna er sagt.
 • Kjøper du varen utanfor fast utsalsstad (mellom anna dørsal, messe, postordre, Internett), gjeld angrerettlova. Då har du 14 dagar angrerett.

Sjekk også ut Forbrukerrådets tips til hvordan du bytter julegaver.

 

Sist oppdatert:
10.12.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?