Du skal vite at du blir utsatt for reklame

Stadig mer av alt medieinnhold vi bruker er betalt av reklame på en eller annen måte, både på tv, aviser, blogger og nett.

For at du som leser eller seer skal kunne ta bevisste valg, er det viktig at du vet om det når noen har betalt for at saken skal vinkles eller belyses på en spesiell måte.

Ofte kan du få inntrykk av at en blogger eller influencer snakker om et produkt som han eller hun er fornøyd med, men i virkeligheten har personen fått betalt for å markedsføre produktet.

Det skal oppgies at det er reklame dersom influenceren mottar betaling for å fortelle om produktet, betaling for hver leser som klikker seg inn på en link og kjøper produktet, eller at det er en avtale om at influenceren skal vare en ambassadør for produktet eller merket.

I sosiale medier skal alle kunne se at det er reklame før eller samtidig som de ser det som er lagt ut. Det skal derfor stå tydelig at det er reklame eller annonse. I tillegg skal det fremgå hvem det reklameres for.

På tv er det vanlig å merke slike programmer med «P» samt teksten «Inneholder produktplassering». Artikler i blader og magasiner blir gjerne merket med «Reklame» eller «Annonse».

TV-serier og mediepåvirkning (ndla.no)

 

 

Reklame og annonser må merkes - tydelig

Medietilsynet har ansvaret for at norske kringkastere og nett-tv-tilbydere sørger for tydelig merking av programmer som inneholder produktplassering.

Undersøkelser Medietilsynet gjennomfører årlig viser at folk flest ikke vet hva en «P» i tv-ruta betyr. God tilleggsinformasjon er helt nødvendig. Produktplassering skal derfor merkes med «P» samt teksten «Inneholder produktplassering». Merkingen skal også være tydelig mot bakgrunnen, og skal stå lenge nok på skjermen til at du som ser på kan oppfatte den.

Forbrukertilsynet passer på at artikler, for eksempel i blader, blogger og nettaviser, twitter, facebook, instagram og snapchat merkes hvis de inneholder reklame.

Er det så nøye a?

Utfordringen med snikreklame er at reklamen er gjemt eller forkledd som objektiv informasjon.

Når det ikke er tydelig hva som er reklame og hva som er redaksjonelt innhold, er det lett å bli lurt til å tro at noe er sant, når det ikke er det.