Miljøinformasjonsloven gir alle borgere rett til opplysninger både fra offentlige myndigheter og private virksomheter om forhold som har betydning for miljøet.

Hva kan du spørre om?

Loven gir deg rett til informasjon om alt fra produksjonsprosesser til innholdet i de produktene som brukes og omsettes. Kan ikke selgeren svare, har de plikt til å undersøke det for deg.

Hvem skal svare?

Alle, både offentlige og private, har plikt til å svare deg. For offentlige organer er fristen 15 dager, for private er fristen en måned. For begge gjelder at fristen kan forlenges til to måneder, men dette må begrunnes.

Hvem kan jeg klage til?

Får du ikke svarene du vil ha, kan du klage til Klagenemnda for miljøinformasjon. De skal sikre at loven blir overholdt.

Les mer om miljøinformasjonsloven på nettsidene til Regjeringen.