Kredittkjøp vil si en avtale om utsettelse med betaling av kjøpesummen eller en del av den.

Vær klar over at det som regel er dyrt å handle på kreditt. Plutselig kan et kjøp på et par tusen koste deg mer enn det dobbelte på grunn av høye renter på slike kortsiktige lån. Er du under 18 år, er du uansett for ung til å stifte gjeld.

Fordeler og ulemper

Fordelene er at du får utlevert varen før du har betalt for den. Ulempen er at varen blir dyrere enn ved kontantkjøp. I tillegg til å betale kjøpesummen må du også betale renter og gebyrer. Og rentene er ofte skyhøye. De samlede kostnadene kan derfor bli ganske store.

 

Dine rettigheter ved kredittkjøp

Hvis du kjøper på kreditt, har du rett til å få vite hva det koster samlet, det vil si med renter og tillegg.

Finansavtaleloven gir deg rett til å:

  • få vite alt om hva kreditten koster samlet, med renter, tillegg og så videre.
  • nekte å betale hvis det er feil på varen, eller om du er misfornøyd med tjenesten. Denne retten gjelder selv om en tredjepart, for eksempel en kredittinstitusjon, har overtatt kravet.
  • få kredittkostnadene redusert sammenlignet med den opprinnelige avtalen hvis du betaler før tiden.

Les mer om kredittkjøp hos Forbrukerrådet.

 

Hva sier loven om aldersgrense for kreditthjelp?

Ifølge Vergemålsloven §§ 1 og 2. kan den som er umyndig, ikke selv råde over sine midler eller binde seg ved rettshandel, med mindre annet særlig er bestemt.

Med "umyndige" mener loven mindreårige og umyndiggjorte. Det er avtalemotpartens risiko og ansvar å forsikre seg om at den de inngår avtaler med, er myndig.