Det forskes mye på mobil og helse. Dagens forskning gir derimot liten grunn til bekymring for helseskader ved mobilbruk. Det er nemlig ikke fastslått at bruk av mobiltelefon gir noen risiko for helseskade.

Likevel kan det være lurt å vite litt om hva slags stråling en mobiltelefon avgir, hvordan du kan redusere den og lignende. Derfor har vi samlet spørsmål og svar om mobilstråling, som du kan lese her:

 

SPØRSMÅL OG SVAR om stråling fra mobiltelefon:

1. Hva slags stråling avgir en mobiltelefon?

En mobiltelefon sender ut og mottar elektromagnetiske bølger eller radiobølger. Effekten av radiobølgene kan tas opp til kroppen og bli omdannet til varme. Frekvensen radiobølgene sendes på ligger fra 450 MHz – 3800 MHz.

 

2. Hva er SAR-verdi?

Hvor mye stråling en mobiltelefon gir, oppgis ved en såkalt SAR-verdi (Specific Absorption Rate). Det er et mål på den oppvarmingen av kroppen som skjer ved radiobølger. SAR-verdien angis i watt per kilo (W/kg). Grenseverdien for mobiltelefoner er 2 W/kg i Norge. Dagens mobiltelefoner har SAR-verdier på mellom 0.1 og 1.9 W/kg. De fleste ligger under 1.0 W/kg,

FAKTA

Strålevernets råd for å redusere eksponering:

  • Bruk håndfriutstyr.
  • Hold mobiltelefonen vekk fra kroppen under samtale.
  • Sørg for å ha god dekning.
  • Bruk sms.

 

3. Hvordan reduserer jeg strålingen?

Jo lengre avstanden mellom til mobiltelefon og hode er, desto mindre blir strålingen. Bruker du håndfriutstyr, reduseres strålingen mye, siden du da ikke holder antennen inntil hodet. Korte samtaler reduserer også eksponeringstiden. Bruker du tekstmeldinger i stedet for å ringe, blir heller ikke hodet like eksponert. God dekning betyr også at telefonen sender med redusert effekt og eksponeringen blir desto mindre.

 

4. Er strålingen fra mobiltelefonen høyere når det er langt til nærmeste basestasjon?

Ja. Ved dårlig dekning og stor avstand til nærmeste basestasjon, vil mobiltelefonen sende med høy effekt. Telefonen vil stadig søke etter en nærmere basestasjon som gir bedre dekning. Mobiltelefonen tilpasser signalstyrken for å nå basestasjon.

 

LES OGSÅ
Ti tips for sikrere mobilbruk