Brukerklagenemda skal behandle klager på levering av ringetoner, spill og andre tjenester til mobilen din.

Mye trøbbel

Forbrukertilsynet har de siste årene fått en rekke henvendelser i forbindelse med mobile innholdstjenester, der forbrukeren lurer på hvorfor han eller hun får tilsendt dette.

Ofte er det snakk om løpende abonnementstjenester, der du som forbruker blir trukket en fast sum hver uke/måned. Forbrukertilsynet har ikke myndighet til å hindre de som leverer mobiltjenestene i å kreve betaling eller kreve at de tilbakebetaler misfornøyde forbrukere.

Merk at

 • du skal kunne sperre mobilen din mot alle mobile innholdstjenester.

 • du skal kunne stoppe abonnementstjeneste ved å sende STOPP til samme kortnummer som tjenesten er bestilt fra.

 • leverandøren MÅ informere om sperremulighet, beløpsgrense og pris.
  FAKTA

  Dette kan du gjøre:

  • Mottar du mobile innholdstjenester du ikke har bestilt, sender du meldingen STOPP til det kortnummeret du har mottatt meldingen fra.
  • Dersom du ikke vet hvem som eier/bruker kortnummeret du har fått melding fra, kontakter du mobiloperatøren din.
  • Du kan også kontakte innholdsleverandøren og kreve å få tilbakebetalt de utleggene du har hatt.
  • Hvis de avslår klagen din eller ikke svarer innen tre uker, kan du anke deres avgjørelse til Brukerklagenemnda.

 • klare krav til innholdet i tjenesten; skal ikke være lovstridig, pornografisk, ærekrenkende, voldelig, og så videre.

 • mulighet til å registrere mindreårig som bruker, selv om det er foreldrene som betaler abonnementet.

 • klassifisering av innhold i forhold til alder.

 • Brukerklagenemnda er innført som fast klageordning.

Hva kan DU gjøre?

Dersom du mottar mobile innholdstjenester du ikke har bestilt, sender du meldingen STOPP til det kortnummeret du har mottatt meldingen fra.

Dersom du ikke vet hvem som eier/bruker kortnummeret du har fått melding fra, kontakter du mobiloperatøren din. De kan gi deg en spesifisert samtaleoversikt som viser om du har bestilt tjenesten eller ikke.

Hvis ikke, kan du kontakte innholdsleverandøren og kreve å få tilbakebetalt de utleggene du har hatt. I en slik henvendelse bør du legge ved den spesifiserte regningen som viser at du ikke har bestilt noen tjenester fra leverandøren.

Hvis de avslår klagen din eller ikke svarer innen tre uker, kan du anke deres avgjørelse til Brukerklagenemnda.

 

For at Brukerklagenemnda skal kunne behandle en klage, forventer de at du har forsøkt å løse problemet med mobilselskapet på egenhånd.

Les lovteksten i sin helhet om du ønsker mer informasjon.