Mobiltelefonene i dag er gjerne avanserte, og er som regel med oss overalt. Teknologien utvikler seg hele tiden, og mange mobileiere skifter derfor mobil ofte. Men visste du at mobilen skal lages for å vare lengre enn et par år? Det er en fem års klagefrist på mobiltelefon kjøpt av en profesjonell selger.

Kan kreve gratis reparasjon

Har du behandlet mobilen eller smarttelefonen fint, ikke utsatt den for fukt, slag eller støt ut over det som er normalt, har du gode rettigheter hvis det skjer noe med mobiltelefonen din. Det kommer fram av forbrukerkjøpsloven. Går mobiltelefonen din i stykker, er regelen at du kan kreve gratis reparasjon i inntil fem år fra kjøpstidspunktet.

Husk kvittering eller kontoutskrift når du går til butikken for å klage. Selgeren må nemlig kunne se at du kjøpte mobilen i akkurat den butikken.

Hva skjer om mobilen må repareres igjen?

Butikken har en rett til å reparere feilen først, men ikke i det uendelige.

Hvis selgeren har hatt mobilen inne til reparasjon to ganger for samme problem, og feilen er der igjen når du har brukt den litt, kan du ha rett til å heve kjøpet. Dette gjelder kun hvis det er en større feil du klager på, for eksempel en feil som gjør at hele mobilen går i svart.

Ved heving skal du få kjøpesummen tilbake mot å levere tilbake telefonen der du kjøpte den.

FAKTA

Få hjelp til å klage!

  • Har du vært i skriftlig kontakt med selger (motpart) og opplever at du ikke kommer noen vei, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet eller en annen klageinstans.
  • Bruker du deres klageveileder, får du hjelp til å skrive klagebrev til den som har levert varen eller tjenesten du vil klage på.

Her er noen punkter du bør huske på

  • Er det noe feil på mobilen din, kan du som utgangspunkt velge mellom at selger reparerer den eller tilbyr en ny, tilsvarende telefon som den du hadde. Hvis det blir veldig dyrt for selgeren å skaffe en ny telefon til deg, må du godta at han reparerer den.

  • Hvis reparasjonen av telefonen tar mer enn syv dager, har du krav på lånetelefon i venteperioden.

  • De første seks månedene etter kjøpet skal alle feil regnes som fabrikkfeil, dersom ikke selgeren beviser noe annet. Selger har altså bevisbyrden for at feilen på mobilen skyldes deg. Etter de seks første månedene, er du du som må bevise at det er noe feil på mobilen.

  • Selgeren kan ta betalt for reparasjon eller undersøkelse som ikke dekkes av reklamasjonsrettighetene dersom det er avtalt på forhånd. Hvis det ikke er informert om at en undersøkelse av mobilen vil koste penger før du leverer den inn til reparasjon, skal du ikke betale for undersøkelsen hvis det viser seg at det likevel ikke var noe feil på mobilen.

Klage på høye regninger

Mener du at mobiloperatøren din har krevd for stor betaling av deg, er det mobiloperatøren du må klage til først. Hvis dette ikke løser saken, kan du klage videre til Brukerklagenemda.

Ikke gi deg!

Hvis du har klagd skriftlig til selgeren av mobilen, for eksempel med en SMS eller e-post, og du opplever at du ikke kommer noen vei, kan du ta kontakt med Forbrukerrådet – helt gratis. Forbrukerrådet kan mekle i saker som dette. Informasjon om klageprosessen finner du her: https://www.forbrukerradet.no/klageguide/

Forbrukerrådet har også mye godt stoff for seg som ønsker å klage på et produkt.