Hopp til hovedinnholdet
Følg ung.no på Snapchat
Gutt i dusjen (colourbox.com)
Gutt i dusjen (colourbox.com)

A-Å

Fakta om ekteskap

Gifteringer
Gifteringer

Den som ønsker å inngå ekteskap må være 18 år. Dersom noen under 18 år ønsker å gifte seg, må de ha samtykke fra den/de som har foreldreansvaret og fra fylkesmannen. Les om vilkårene for å inngå ekteskap i Norge.

Offentlig og kvalitetssikret

Ekteskapsloven ble vedtatt 4. juli 1991 og trådte i kraft 1. januar 1993.

Vilkår for å inngå ekteskap:

 • To personer av motsatt kjønn eller samme kjønn kan inngå ekteskap.
 • Den som ønsker å inngå ekteskap må være 18 år.
 • Dersom noen under 18 år ønsker å gifte seg, må de ha samtykke fra den/de som har foreldreansvaret og fra fylkesmannen. Fylkesmannen kan bare gi slik tillatelse når det foreligger sterke grunner for å inngå ekteskap.
 • Man kan ikke gifte seg med noen i rett opp- eller nedstigende linje (dvs. foreldre og barn) eller med sine egne søsken eller halvsøsken. Søskenbarn kan gifte seg med hverandre. Det samme kan onkel/tante og nevø/niese.
 • Man kan ikke gifte seg når man allerede er gift eller registrert som partner.
 • De som skal gifte seg i Norge må ha lovlig opphold i landet.
 • Dersom et eventuelt tidligere ekteskap eller partnerskap er opphørt, ved skilsmisse eller død, må skifte av tidligere fellesbo være påbegynt eller gjennomført.
 • Før ekteskap kan inngås, må det kontrolleres at vilkårene for å inngå ekteskap er oppfylt. Det er folkeregisteret som prøver ekteskapsvilkårene.
 • En person som er bosatt i utlandet må ha med seg en ekteskapsattest for å kunne gifte seg i Norge. Denne attesten forteller at det etter hjemlandets lov ikke er noe til hinder for at han eller hun inngår ekteskap i Norge. Svært mange andre land krever en slik attest fra personer bosatt i Norge, hvis de skal gifte seg i utlandet.

Vigselen:

Ekteskap inngås ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er til stede skal de erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for ektefolk. Minst to vitner skal være til stede under vigselen.

Disse kan utføre vigsler etter ekteskapsloven:

 • prest i Den norske kirke
 • forstander i registrert trossamfunn som har vigselsrett
 • sermonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn
 • notarius publicus (dvs. dommer med notarius publicus-funksjon)
 • norsk utenrikstjenestemann

Utenlandsk diplomatisk tjenestemann kan få tillatelse til å utføre vigsler i Norge. Ingen av brudefolkene kan være norske statsborgere, og minst en av den må være bosatt i det landet vigsleren hører til.

Enkelte utenlandske prester kan også ha fått tillatelse til å utføre vigsler.

Trossamfunn kan søke fylkesmannen om å bli registrert. Registrerte trossamfunn kan søke Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) om å bli tildelt vigselsrett. I trossamfunn med vigselsrett er det bare den som er registrert (hos fylkesmannen) som forstander som kan utføre vigsler. Dersom en annen person utfører vigsler, vil disse bli ugyldige. Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan i ettertid godkjenne ugyldige vigsler dersom partene ønsker det og særlige grunner foreligger.

ung.no-logo

 

Ekteskap inngått i UTLANDET

Bryllupskake Gift - kakepynt

Gift - kakepynt

Et ekteskap inngått i utlandet vil som hovedregel være gyldig i Norge dersom det er gyldig i landet der det ble inngått. Dersom det er tvil om et ekteskap består eller ikke består, kan det reises sak for retten om ekteskapets gyldighet. Det er ingen andre offentlige instanser i Norge som formelt "godkjenner" gyldigheten av ekteskap inngått i utlandet, men mange instanser må ta stilling til gyldigheten for bruk i egen saksbehandling.

Ekteskap som er inngått i utlandet vil IKKE være gyldig i Norge hvis:

 • en av partene er under 18 år når de gifter seg, eller
 • ekteskapet er inngått uten at begge parter var til stede under vigselen (stedfortrederekteskap og telefonekteskap), eller
 • en av partene allerede er gift.

For alle disse tre punktene gjelder at minst en av partene må være norsk statsborger eller fast bosatt i Norge når ekteskapet blir inngått. Se mer informasjon om dette i rundskriv Q18/2007 og brosjyren Regler for å gifte seg i utlandet.

Barneekteskap, tvangsekteskap og bigami:

 • En ekteskapsinngåelse må være frivillig fra begge parter. Den som tvinger noen til å gifte seg, kan straffes etter straffeloven med fengsel inntil 6 år. Medvirkning straffes på samme måte.
 • Begge ektefellene kan reise søksmål for å få kjent et ekteskap som er inngått under tvang ugyldig eller få direkte skilsmisse. Søksmålet må reises innen 6 måneder etter at ektefellen har blitt fri for tvangen. Har det gått mer enn 5 år etter at partene giftet seg, kan de ikke reise søksmål som begrunnes med tvang, men må søke om separasjon.
 • Dersom det foreligger et bigami-ekteskap kan begge ektefellene kreve det oppløst. Hvis ingen av partene reiser oppløsningssak, vil fylkesmannen reise sak for å oppløse det sist inngåtte ekteskapet.
 • Den som inngår ekteskap til tross for at han eller hun er gift fra før kan straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år. Medvirkning straffes på samme måte. Gifte personer som er bosatt i Norge kan bli straffet etter denne bestemmelsen dersom de inngår nytt ekteskap i utlandet.
 • Den som gifter seg med noen under 16 år eller som medvirker til det, kan straffes med fengsel inntil 3 år.

 

Kilde:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Les hele ekteskapsloven her.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Spent
0
23.09.2016 22:48:48
Jobber nå med å få giftet meg med ei som tok kontakt fra Nigeria. Kjærligheten blomstrer, og jeg har aldri vært gladere
Evapleva
2
09.12.2015 20:51:53
Kan man gifre seg når man er 13 år?
Bernt
0
23.09.2016 22:41:03
Ja, men da må man søke hos fylkesmannen i sitt fylke
Markus
0
27.07.2015 03:18:54
kan en mann gifte seg med en annen mann?
Brød
0
05.01.2016 21:18:30
Ja en mann kan gifte seg med en annen mann. Det ble lov med homofile ekteskap fra 2009
???
0
28.04.2015 13:54:32
Hei, kan man gifte seg når man er 12 år ? (red: du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
Brød
0
05.01.2016 21:19:23
Nei man må være minst 18 år for å kunne gifte seg i Norge
RemoveKebab
0
03.06.2015 19:45:38
Barneekteskap?
0
29.06.2014 22:19:03
Jeg skal forlove meg om 4 år ca. Han er 20 og jeg er 15. Jeg gleder meg!
Selhater 24
0
10.12.2013 10:32:12
Jeg bryr meg ikke om noe av dette, død over seler!!!
Sel
2
10.12.2013 10:33:12
oink oink oink
Sel elsker 21
0
10.12.2013 10:33:33
Seler er best
Trønder
0
23.09.2016 22:42:17
Bart er best!
ntle
0
12.09.2012 21:34:33
Hei, jeg lurte på om f.eks. jeg er 17 år, men egentlig 18 (bare fordi bursdagen min er i slutten av året). Kan jeg da gifte meg med en i utlandet? og hvis ja, hvor lang tid vil det ta om han kan komme og få bo i Norge?? Hvor lang tid vil det ta for å ordne ferdig ekteskapsattestene osv.? Og en liten ting til, kan jeg gifte meg i utlandet, som en 17-åring, men få gyldig ekteskapsattest i Norge?
Brød
0
05.01.2016 21:21:11
Om du gifter deg i utlandet og er under 18 år gjelder ikke ekteskapet i Norge og blir ikkecregistrert i folkeregisteret.
Amund
3
09.05.2012 01:39:14
Jeg lurer på hvorfor folk er imot at to jenter, eller to gutter gifter seg. Så lenge du ikke blir tvunget til det, må det vel være greit. Og et av de dummeste argumentene jeg vet er: "vi må holde ekteskapet hellig". Homofile ekteskap ødelegger ikke ekteskapet til noen andre, skilsmisser ødelegger ekteskap. De som vil bannlyse homofile ekteskap bør heller prøve å få bannlyst skilsmisse og at man kan gifte seg mer enn 1 gang.
:)
0
14.03.2016 17:24:30
Skilsmisse burde ikke bli bannlyst, De fleste skiller seg fordi det ikke går bra, krangler og rett og slett hater hverandre+ofte har den ene blitt mobbet.
petter
0
11.01.2011 10:05:59
jeg er kristen , syntes det ikke er en synd.
ein fyr
0
19.02.2010 20:30:55
det står at homofilsk ekteskap er ein synd
Brød
0
05.01.2016 21:24:01
Gud har ikke noe imot homofile ekteskap når de inngåes av egen frie vilje fra begge parter og når det er av ekte kjærlighet. Jeg er selv lesbisk,men lever singel. tok dette opp med Gud en gang derfor vet jeg dette
:)
4
01.01.2010 23:16:49
jeg er enig i at homofile og lesbiske bør få gite seg. Selv om de elsker en av samme skjønn, betyr jo ikke det at det ikke er ekte kjærlighet.. Bra at den loven kom!!
Loven kan ikke bestemme i kirken egnt.
0
14.07.2015 05:30:53
3 mosebok kapittel 18 vers 22 : Du skal ikke ligge med en mann slik som en ligger med en kvinne. Det er avskyelig
Petter
0
16.09.2009 21:20:00
Så vil jeg også slå et slag for flergiftet. Hvis fire personer elsker hverandre, eller en person elsker fem andre gjensidig, og det er greit for alle involverte, hvorfor i alle dager skulle ikke disse ha lov til å gifte seg?
Petter
0
16.09.2009 21:19:00
..: Jeg tror ikke man kan si det ***** sa på noen finere måte. Jeg har utelukkende sett folk si det samme på mer sårende og idiotiske måter.
Petter
0
16.09.2009 21:18:00
Ouf: Mener du at dersom noen har det verre enn oss, så skal vi ikke være berettiget til å gjøre det enda bedre her? F.eks. hvis et land ligger lengre tilbake enn oss i teknologsik utvikling, så skal vi ikke kunne forsøke å gjøre teknologiske fremskritt her, før vi evt. har hjulpet dem opp på vårt nivå? En fin tanke, for så vidt, men den er jo helt absurd!
Sol
1
01.08.2008 20:52:37
Lesbiske og homofile får stadig høre at de "klager" og bærer seg over at de vil ha likestilling....Eller i deres øyne må vi "hele tiden klage over alt i media" Det dere sneversynte og uvitende mennesker ikke skjønner, er at allle minoriteter har rett til å bli behandlet med respekt og likhet. Om det være seg fattige,kvinner, homser, lesber osv osv. Vi er mennesker som alle andre, og ergo fortjener lik behandling. Det er så trist å høre at så mange er så fordomsfulle og uvitende, og ikke minst om all volden som utøves mot de skeive for tiden. DERE bør se til å vokse opp, og skjønne at ALT dreier seg ikke om DERE, men om likhet for ALLE!
ouf
1
28.06.2008 00:04:30
jeg blir sur av sånne norske sutre-unger som klager over alt. herregud, det er folk som har det verre enn dere, jeg kjenner mange som har blitt lovet bort til eldre ekle menn når de er 13 år eller yngre for den slags skyld. hele framtiden dems blir ødelagt og her sitter dere stygge nordmenn og lager vitser om sånt, VOKS OPP UNGER!
Polly
1
19.05.2008 21:49:25
Så ekstremt hjernedødt sagt! Personlig synes jeg synd på DERE. Så, hvis jeg skulle forelske meg i en person, og personen elsker meg tilbake, vi lever lykkelig i alle våre dager og finner ut at vi vil gifte oss, som andre lykkelig par vil, men så kan vi ikke fordi tilfeldigvis er begge av oss jenter? Det er så utrolig teit og trangsynt, la oss bare bannlyse jøder, alle som ikke er blonde med blå øyne og, ja bare alle relgioner untatt kristendommen!
..
1
19.05.2008 15:42:41
I bunn og grunn enig med ******. Men det kunne ha blitt sagt på en finere måte, og med uttrykkelse av respekt for alle mennesker, uansett legning.
0
12.01.2008 13:30:08
*KreMt* Du som skrev sist: Bassa var gift med Ruben,ike med kptein sab eltann xD (Litt KØdd Da)
NVGS
0
21.11.2007 14:01:38
Det er meget gledelig å høre! NÅT!
Synne
0
25.08.2007 11:50:33
Sjekk ut www.sija.no og gi din stemme slik at også homofile og lesbiske kan få gifte seg!!!

Spørsmål og svar

Når kan en kan gifte seg lovlig her i Norge??
Hei Den som ønsker å inngå ekteskap må være 18 år. Dersom noen under 18 år ønsker å gifte seg, må de ha samtykke fra den/de som har foreldr...
Fordeler og ulemper med å gifte seg?
Hei   Det å gifte seg er et valg man bør tenke gjennom nøye, men først og fremst skal det være drevet av kjærlighet og et ønske om å leve s...
Hva er forskjellen på ekteskap, samboerskap og partnerskap?
Hei Se informasjon om dette på denne siden - https://www.regjeringen.no/nb/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/ekteskap-og-samliv/id670495/ Lykk...
Har tenkt å fri til kjæresten, men lurer på om det er for tidlig
Hei Så bra at du har det fint i forholdet og er fornøyd med kjæresten din. Å være forlovet er ikke mer juridisk bindende enn å være enige om ...
Hei jeg er en muslimsk gutt som vil bli sammen/gifte meg med en norsk jente. men muslimer kan ikke gjøre d med...
Hei! Det er fint at du lufter dine bekymringer knyttet til ditt forhold, som er noe du har gått og tenkt på så lenge. Det er lett å se at dette e...
Må man være medlem av den Norske Kirke for å få gifte seg der?
Hei I følge informasjon fra den Norske Kirke, vil det normalt være nok at en av brudefolkene er medlem i Den norske kirke for at vigsel kan skje i...
Hvor gammel må man være for å gifte seg?
Hei I Norge må man være 18 år for å gifte seg. Dette fremgår av ekteskapsloven. Det er hyggelig at du har funnet en du ønsker å gifte deg med ...
Gifte meg med kjæreste som har fått avslag på asylsøknaden?
Hei   Norge og Sverige er sammen med EU-landene (og Island) med på Dublin-avtalen. Denne avtalen vil si at det er det første trygge landet som as...
Kor gamle er folk i Noreg gjennomsnitt når de gifter seg for første gang?
Hei På hjemmesiden til Statistisk sentralbyrå (SSB), kan du finne alle mulige data, bl.a. om ekteskap i Norge. I 2009 var gjennomsnittsalderen 33,...
Når kan man gifte seg?
Hei! Du kan lese mer om ekteskapsloven og andre fakta i en artikkel her på ung.no. I korte trekk sier den at du må være 18 år for å gifte deg,...
Når er det vanlig å forlove seg?
Hei Når man forlover seg avhenger veldig av hvert par. Noen føler de er klare for å forlove seg når de 18, mens andre synes det er naturlig å ve...
Kan jeg gifte meg før jeg er 18 år?
Hei Takk for at du skriver til ung! For at du skal kunne gifte deg før du er 18 år må du ha samtykke fra foreldrene dine og Fylkesmannen. Fylkesma...
Jeg er 12 år, kan jeg ha sex på min alder og gifte meg i 16 års alderen?
Hei Tusen takk for spørsmålet ditt, gutt 12 år! Å ha sex når man er 12 år er nok litt i tidligste laget. Men det er ingen som kan nekte deg de...
Er det aldersgrense for å gjøre nikah, og er det gyldig?
Hei Nikah er ekteskap i islam, men er ikke gyldig som ekteskap i Norge dersom ikke kravene for en gyldig vigsel er tilstede. Et av kravene her i Norg...
Må man være 18 år for å gifte seg?
Hei :) I utgangspunktet må du være myndig (18 år)  for å gifte deg. Det følger av ekteskapsloven § 1 a, at den som er under 18 år må ha samt...
Har tenkt å fri til kjæresten
Hei Så utrolig hyggelig å høre! Et frieri er jo gjerne noe som kun skjer én gang i livet så man vil gjerne at dette skal være spesielt. Her ka...
Må man gifte seg i en kirke?
Hei   Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir en kvinne og en mann h...
Er det lov å inngå ekteskap i Norge med en som kun har midlertidig visum for 3 måneder?
Hei! Ja, det er lov. Dette følger av ekteskapslovens § 5a som sier at for å inngå ekteskap i Norge må en utenlandsk statsborger ha lovlig opph...
Hvordan er samlivsformer i andre land?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.   Her er noen linker du kan titte på. Det er så flott at du er nysgjerrig på verden rundt deg! https:...
Er det lov å gifte seg med sin onkel?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.    I Norge er det ulovlig å gifte seg med slektninger i rett opp- eller nedstigende linje eller med sø...
Se alle