Hvis du mener dere har for lite felles seksualitet kan du si det. Du kan for eksempel si at du er en seksuell person, at du liker å ha sex med partneren og at du synes dere har for lite seksualitet sammen. Hvis du vet at partneren ofte onanerer for seg selv, kan du si noe om at det er vanlig at man onanerer i et forhold, at det kan være en mulighet til en rask orgasme for seg selv, men at du ønsker at dere skal ha mer felles seksualitet, at du savner det.

Det er vanlig at man onanerer selv om man er i et forhold, men hvis man velger å onanere i stedet for å ha seksualitet med partner, og dette blir et mønster, må man snakke om hva det er som skjer med seksualiteten i forholdet.

Hvis begge er glad i seksualitet er det det utmerket utgangspunkt for god felles seksualitet. Hva er det som gjør at partneren velger å onanere for seg selv i stedet for å ha felles seksualitet? Er det noe partneren savner, eller ønsker at dere skal gjøre sammen? Er det noe spesielt konsept eller andre ting partneren vil utforske? Hva med deg, hvilke ønsker har du om deres felles seksualitet? Hvis dere kan snakke om dette, og også finne ut hvor ofte dere ønsker å ha sex sammen, som dere begge er fornøyde med, har dere gode muligheter for god seksualitet sammen.

Kommunikasjon - hvordan tilnærme seg temaet?

For å komme noen vei må man snakke sammen. Sikre deg at dere har god tid og ikke blir forstyrret. Unngå å ta opp temaet i forbindelse med seksualitet. Hvis du snakker ut fra hva du føler og mener, kan partneren ikke bli sint eller sur. Da er det din opplevelse av situasjonen som kommer fram. Da anklager man ikke, eller påstår at den andre er noe eller sier noe den kanskje ikke kjenner seg igjen i. Hvis du klarer å være rolig, at du ikke hever stemmen, vil det også hjelpe i samtalen. Du kan innlede med å si at det er noe viktig du vil snakke med partneren om. Da får du partnerens oppmerksomhet. Deretter kan du si noe positivt, som at du er glad i partneren din. Deretter tar du opp temaet.

Lav seksuell lyst?

Forskning fra Storbritannia i 2013 viste at 1 av 4 britiske jenter/kvinner i alderen 16 til 24 år slet med manglende seksuell lyst. (1). Det er omlag 1 av 3 kvinner som ikke har spontan seksuell lyst. Men mange kvinner har responsiv seksuell lyst; lysten oppstår som følge av intim berøring eller en seksuell situasjon (2). Kanskje må jenter/kvinner i større grad arbeide med å få lyst til å ha lyst? 65 % av menn har spontan seksuell lyst.

Hvis den ene har mye større seksuell lyst enn den andre må man også ta samtalen. Hva har skjedd siden dere møttes?

De fleste har mye seksualitet i begynnelsen av forholdet, før det kanskje dabber litt av.

Hva kan årsaken være?

Årsaker til nedsatt seksuell lyst kan være hormonell prevensjon som p-piller. Det å bytte fra p-piller til for eksempel p-stav eller hormonspiral kan hjelpe. Det er bare ett hormon i disse, mot ofte to hormoner i p-piller. Hormonmengden i disse er så lav at de ofte ikke påvirker seksuell lyst. Det er ikke østrogen i p-stav og hormonspiral og hormoner er under 1/7 av om du bruker p-piller eller gestagenpiller

Noen som har lav seksuell lyst har opplevd grensekrenkelser, at noen ikke har respektert når de sa nei. Noen av disse har opplevd voldtekt. Det kan forandre helt hvordan man ser på seksualitet, både med seg selv og andre. Da trenger man hjelp til å arbeide med det som skjedde, plassere skylden og skammen hos overgriper og få mulighet til å "ta tilbake kroppen sin". Mange har god hjelp av gynekolog, godkjent sexologisk rådgiver og psykomotorisk fysioterapeut.

Noen mister seksuell lyst fordi de strever i forholdet til partneren. Kanskje er forelskelsen gått over i vennskapelige følelser? Se ”Hvordan er forholdet” lenger ned i artikkelen.

Andre igjen er stresset og har ikke overskudd til seksualitet. Det kan være stress med skolearbeid/studier, jobb ved siden av, trening og også dårlig selvfølelse kan hemme seksuell utfoldelse. Men seksualitet kan også gi overskudd og når hud møter hud frigjøres bindingshormonet/kosehormonet oxytocin som gir gode følelser.

Andre nyter ikke seksualitet med partneren, får ikke orgasme, og da kan seksualiteten bli kjedelig. Man opplever kanskje å ha sex kun for partnerens del. Les mer om dette i artikkelen: Jeg får ikke orgasme når jeg har samleie.

Hjelp å få

Du kan snakke med lege eller annet helsepersonell på helsestasjon for ungdom, eller du kan snakke med fastlegen din.

Mens du venter på hjelp, kan du tenke gjennom hva det var som gjorde at du tidligere ble seksuelt tent. Er det mulig at du kan finne tilbake til seksuell lyst ved å benytte de samme metodene/seksuelle fantasiene som tidligere? Hvis man benytter for eksempel seksuelle fantasier går nervesignalene fra hjernen og ned til kjønnet og man tenner seksuelt. Man kan også begynne berøring, stimulering. Da går den seksuelle tenningen fra kjønnet og opp til hjernen, og man tenner seksuelt.

Hvordan er forholdet?

Kanskje må man også tenke gjennom hvordan forholdet er? Når man begynner å granske forholdet kan det dukke opp tanker og følelser som er uventede, man kan komme til å se hverandre i et nytt lys, både på godt og vondt.

I et forhold er det en del grunnleggende følelser og holdninger som bør være tilstede

  • Det ene er respekt, det å ha respekt for hverandre som de personene dere er. Re-spekt betyr blant annet å se på nytt, virkelig se den andre, lytte til den andre og ta den andre på alvor.
  • Det andre er likeverd, at begges stemme skal høres og bety like mye.
  • Det tredje er tillit, at man stoler på hverandre og vil hverandre det beste. En dansk prest sa at tillit er å holde den andres hjerte i sine hender. Man påvirker og påvirkes av hverandre, og man skal vite at den andre "har ryggen" til en, at den andre alltid er der for en.
  • Og sist, men ikke minst, kjærlighet. Kjærlighet er vanskelig å definere. Kanskje består det av omsorg, nærhet, varme gode følelser, tilhørighet og samhørighet?

Hvis det er grunnleggende kjærlighet i et forhold, er det mye av dette andre man kan jobbe med, finne løsninger og måter å være med hverandre på, som kan bli godt og bra for begge.

Du/dere kan også snakke med en fagperson på helsestasjon for ungdom eller kommunens Familievernkontor. Det er et gratistilbud til alle familier/samboere. Se kommunens hjemmeside for informasjon. Det kan være ventetid.