Hopp til hovedinnholdet

Verneplikt

Verneplikt
VERNEPLIKT: Verneplikten gjelder for tjenestedyktige kvinner (født i 1997 eller senere) og menn fra det året de fyller 19 til og med året de fyller 44.

Kvart år har Forsvaret mange vernepliktige inne til førstegongsteneste. Her kan du lese om vegen frå innkalling i posten til teneste.

Offentleg og kvalitetssikra
Verneplikt
VERNEPLIKT: Verneplikten gjelder for tjenestedyktige kvinner (født i 1997 eller senere) og menn fra det året de fyller 19 til og med året de fyller 44.

Innkalling det året du fyller 17

Før du får attest som tenestedyktig, må du gjennom sesjon 1 og 2. Innkalling til sesjon del 1 blir sendt som regel til deg det året du fyller 17 år, og innkalling til sesjon del 2 (om du går vidare) siste året på vidaregåande skule.

Når du får innkalling til førstegongsteneste, er du i utgangspunktet klarert for militærteneste. I nokre høve kan det likevel hende at Forsvaret avlyser innkallinga di om det avdekker at du ikkje lenger oppfyller krava til militærteneste (t.d. endring i helsesituasjonen din eller du har noko på vandelsattesten Forsvaret ikkje tolererer).

Personar som er fylte 24 år, vil normalt ikkje bli kalla inn til sesjon og blir difor ikkje pålagde verneplikt. Dette kan gjelde personar som har flytta tilbake frå utlandet, nye statsborgarar og så bortetter.

Les meir om verneplikta på forsvaret.no.

 

Sesjon 1

Første steget på vegen til teneste eller utdanning i Forsvaret er sesjon del 1, som er eit skjema som skal fyllast ut på nettet. Brukarnamn og passord får du i posten. Sjølv om militærteneste er frivillig for jenter, så er sesjon obligatorisk for alle.

Sesjon del 1 inneheld mellom anna spørsmål om:

  • helse
  • skule
  • sosialt liv
  • motivasjon
  • ønsker for tenesta

Forsvaret bruker informasjonen du gir til å vurdere om du skal gå vidare til sesjon del 2. Det er først etter sesjon del 2 at det blir avgjort kven som blir kalla inn til teneste i Forsvaret.

Er du norsk statsborgar, får du normalt eit brev med brukarnamn og passord frå Forsvaret i det året du fyller 17 år. Dei som blir norsk statsborgar etter fylte 17 år, kan få brev frå Forsvaret på eit seinare tidspunkt.

Les meir om sesjon del 1 på forsvaret.no.

 

Sesjon 2

Andre delen av sesjonen skjer på eit av sesjonssentra til Forsvaret. På sjølve sesjonsdagen skal du gjennom ein teoretisk prøve og ein fysisk prøve. I tillegg skal du prate med sesjonslege om du er medisinsk eigna for teneste, og ein sesjonsoffiser for å snakke om korleis du kan tenestegjere med bakgrunn i ønska og eigenskapane dine.

Les meir om kva som skjer på sesjon del 2, og sjå informasjonsvideo på forsvaret.no. Les òg om korleis du bør førebu deg til sesjonsdagen.

 

Tenestedyktig?

På sesjon blir ein klassifisert som "tenestedyktig" eller "ikkje tenestedyktig" (UD). Dei som er tenestedyktige, er vernepliktige frå det året dei fyller 19 år. Dei som ikkje er tenestedyktige, blir ikkje vernepliktige og blir sletta i rullane til Vernepliktsverket. For dei som får attest som tenestedyktige på sesjon, er det tre moglege utfall av sesjonsdagen:

  • Du får vete når og kor du skal møte til førstegongsteneste.
  • Du og sesjonsoffiseren lagar ei liste med tre alternativ for førstegongstenesta.
  • Det blir avgjort at du ikkje blir kalla inn til førstegongsteneste i fredstid.

 

Kjønnsnøytral verneplikt?

Frå 2016 blei det bestemt at verneplikt også skal gjelde for kvinner, nett som for menn. Du kan lese meir om kvinner og verneplikt på forsvaret.no.

 

Etter førstegongstenesta

Etter førstegongstenesta kan du mellom anna bli kalla inn til Heimevernet, repetisjonsøvingar eller Sivilforsvaret.

Les meir på forsvaret.no

 

Kjelde: Forsvaret.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor my lønn man får på militæret og MÅ man være i militæret i 1 år?
Hei Hvis du tenker på vanlig førstegangstjeneste, så har man ikke lønn i vanlig forstand. Du får utbetalt et såkalt tjenestetillegg, eller «da...
Hvordan kan man søke seg inn i forsvaret?
Hei, og takk for spørsmål!   Jeg er usikker på om du spør etter hvordan man kan søke seg inn på en utdannelse i forsvaret eller vanlig først...
Hvor lenge må man være i forsvaret, hva går det ut på
Hei Kort fortalt så utdanner Forsvaret soldater og avdelinger slik at Norge skal stå best mulig rustet den dagen det blir behov for militærstyrker...
Har blitt kalt inn til sesjon, men ønsker verken militærtjeneste eller siviltjeneste og vil studere i stedet. Hva kan jeg gjøre?
Hei! Motivasjon alene er dessverre ingen gyldig årsak som kan gi fritak fra verneplikten. Så lenge vi har allmenn verneplikt i Norge, så skal ...
Når kan jeg søke meg inn i militæret?
Hei! Både gutter og jenter mottar «Melding om innrullering» det året de fyller 17 år. Å bli innrullert betyr at Forsvaret innhenter personopp...
Førstegangstjeneste rulleblad - hvorfor kommer jeg ikke inn?
Hei   Det er uklart hvorvidt du ikke kan delta i førstegangstjeneste eller om du ikke kan bli militærpoliti.   Normalt får man et varsel om p...
Kan jeg søke meg inn på 1.gangstjeneste, sesjon del 2, selv om jeg sa nei?
Hei Hvis du som gutt ikke gikk videre til sesjon del 2, så skyldes det noe annet enn motivasjon. Det er ikke mulig å krysse av for at man ikke vil,...
Norsk pass for barn som har fylt 18 år, frivillig militærtjeneste
Hei Så fint å høre at du er glad i Norge og aller helst vil ha norsk statsborgerskap allerede nå, slik at du kan gå i militæret her i Norge.  ...
Er det høydekrav i garden?
Hei Ja, Garden har innført høydekrav igjen til sine soldater. Årsaken er at man har av erfaring sett at dette er nødvendig i vaktfunksjonen solda...
Når skal jeg søke med inn i militæret?
Hei! Tusen takk for ditt spørsmål! Så interessant at du vil bli med i militæret. Om du ønsker en karriere innen forsvarer (militæret), må du ...
Jeg er islandsk statsborger. Kan jeg begynne i Forsvaret med annet statsborgerskap?
Hei! Norge og Island har en avtale som tillater islandske statsborgere å tjenestegjøre i det norske forsvaret. Enten i førstegangstjeneste eller...
Hvordan kan jeg finne ut hva slags opplysninger forsvaret har lagret om meg?
Hei Du kan ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003 eller e-post fpvs.kontakt@mil.no. Der kan du be om å få tils...
Da jeg var på sesjon for 2 år siden fikk jeg beskjed om at jeg var tjenestedyktig og kom til å bli innkalt i forvaret. Dette skjedde aldrig
Hei Det høres ut som om du har fått for lav karakter på teoritesten som fastsetter det man kaller for allment evnenivå. Minstekravet for å tjene...
Kan jeg ta videregående i forsvaret?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Vi anbefaler at du leser mer om utdanning i forsvaret her. Det finnes ingen videregående skole i forsvaret som d...
Kan jeg ta utdanning til å bli politi i millitæret?
Hei   Du er ikke sikret å kunne ta politiutdanning i Forsvaret. Forsvaret utdanner imidlertid mange militærpoliti hvert år, der militærpoliti...
Jeg har førstegangstjeneste på rekrutt skole madla vakt og sikring, hvor lenge jeg skal være der ? 
Hei Rekruttskolen på Madla varer som regel mellom 6 og 8 uker. Etter rekruttskolen skal du reise til det tjenestestedet der du har fått tildelt pla...
Har blitt kalt inn til sesjon del 2 i militæret, men vil ikke inn.
Hei Militærtjeneste er frivillig for jenter. Å bli innkalt til sesjon betyr ikke nødvendigvis at du blir innkalt til førstegangstjeneste. På ses...
Lurte på hvor lenge man er vernepliktig?
Hei!   Du er vernepliktig frem til året du fyller 44. Grensen på 55 år er for vernepliktig befal (de som har gjennomført 12 måneders plikttjen...
Tatt for bruk av hasj - rulleblad - førstegangstjeneste
Hei   Dersom du ble dømt for bruk av hasj, så vil det bli registrert i politiets straffe- og bøteregister. Det vil alltid være registrert der, ...
Se alle