Hopp til hovedinnholdet

Sesjon - første møte med Forsvaret

Sesjon (colourbox.com)
SESJON: Alle gutter og jenter med norsk statsborgerskap og bostedsadresse i Norge har sesjonsplikt

Sesjonen er ditt første møte med Forsvaret. Alle gutter og jenter med norsk statsborgerskap og bostedsadresse i Norge har sesjonsplikt.

Offentlig og kvalitetssikret
Sesjon (colourbox.com)
SESJON: Alle gutter og jenter med norsk statsborgerskap og bostedsadresse i Norge har sesjonsplikt

Sesjon er Forsvarets måte å finne ut om du er egnet til en tjeneste i Forsvaret. Sesjon består av to deler:

Sesjon del 1: En egenerklæring som du skal fylle ut på Internett.
Sesjon del 2: Fysisk oppmøte på et av Forsvarets sesjonssenter.

 

Sesjon del 1

I året du fyller 17 eller 18 år får du et brev fra Forsvaret med brukernavn og passord. Her skal du logge inn på en nettside, og fylle ut informasjon om deg selv. Her får du spørsmål om:

 • Helse
 • Utdanning
 • Sosial profil
 • Motivasjon
 • Fritid, interesser og ønsker

Med disse opplysningene får Forsvaret muligheten til å vurdere om du er egnet til å gå videre til sesjon del 2, som er fysisk oppmøte på et sesjonssenter.

 

Sesjon del 2

Dersom Forsvaret etter sesjon del vurderer deg som egnet, får du innkalling til sesjon del 2. Dette er et fysisk oppmøte på et av Forsvarets sesjonssentre. Her blir det grundigere testet om du er egnet til en tjeneste i Forsvaret. Alle får snakke med en offiser på sesjon. Under samtalen kan du komme med ønsker om hvilken tjeneste du vil avtjene, og når det passer for deg å få en innkallelse. Les mer på forsvaret.no om hvordan en dag på sesjon 2 er.

 

 

Hva du ønsker du å gjøre i Forsvaret?

På sesjon del 2 blir det avgjort om du kan gjøre tjeneste i Forsvaret og hva du skal gjøre. Les mer om tjenestemuligheter eller utdanningsmuligheter i førstegangstjenesten.

 

Dette må du huske å ta med

 • Innkallingskortet (for rabatt på reisen)
 • Kontonummer (for utbetaling av reisegodtgjørelse)
 • Gyldig legitimasjon

Om du har, ta også med:

 • Legeerklæring (for deg med sykdommer som kan påvirke evne til å gjennomføre førstegongstenesten)
 • Brilleseddel eller «synstest for førerkort» (for deg som bruker briller eller linser)
 • Sertifikat (inkludert førerkort klasse B)
 • Arbeidsattester

 

Reise til sesjon

Reiseutgifter til og fra sesjonsstedet får du godtgjort etter hva det koster å bruke offentlig transport. Husk å vise fram innkallingskortet hvis du bruker offentlig transport. Innkallingskortet gir deg 50 prosent rabatt på reisen.

Det skal ikke føres fravær for sesjonsdagen. Du har også rett til fri fra arbeid, men tapt arbeidsfortjeneste for frammøte til sesjon blir ikke dekket av Forsvaret.

Kan du ikke møte?

Hvis du ikke kan møte til tidspunktet i innkallingen, må du ta kontakt med Forsvaret. Det gjør du ved å ringe telefon 03003 (tast 1) eller +47 915 03 003 hvis du ringer fra utlandet.. Her kan du avtale ny sesjonsdag.

NB: Alle jenter født i 1997 eller senere er nå også vernepliktige på lik linje med gutter. Dette betyr at både gutter og jenter må gjennomføre sesjon del 1, og eventuelt sesjon del 2. Blir du erklært tjenestedyktig er du kvalifisert til militærtjeneste. Du kan lese mer om verneplikt her.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
04.07.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor my lønn man får på militæret og MÅ man være i militæret i 1 år?
Hei Hvis du tenker på vanlig førstegangstjeneste, så har man ikke lønn i vanlig forstand. Du får utbetalt et såkalt tjenestetillegg, eller «da...
Teoritesten i Forsvaret.
Hei!   Det er ikke meningen at du skal trenge å lese deg opp til disse spørsmålene. Testen skal måle ditt allmenne evnenivå, ikke din evne til...
Hva kan jeg gjøre for å få fagbrev innen elektro?
Hei Alle har rett på videregående utdanning, men bare en gang. Du har valgt et løp som gir generell studiekompetanse og bruker opp din ungdomsret...
Kan jeg søke meg inn på 1.gangstjeneste, sesjon del 2, selv om jeg sa nei?
Hei Hvis du som gutt ikke gikk videre til sesjon del 2, så skyldes det noe annet enn motivasjon. Det er ikke mulig å krysse av for at man ikke vil,...
Vil i Forsvaret likevel. Kan jeg ta sesjon del 1 på nytt?
Hei!   Det er ikke mulig å ta sesjon del 1 på nytt. Det er en årsak til at du ikke ble innkalt til sesjon del 2 (motivasjon er ikke en avgjøren...
Når kan jeg søke meg inn i militæret?
Hei! Både gutter og jenter mottar «Melding om innrullering» det året de fyller 17 år. Å bli innrullert betyr at Forsvaret innhenter personopp...
Hvor lenge må man være i forsvaret, hva går det ut på
Hei Kort fortalt så utdanner Forsvaret soldater og avdelinger slik at Norge skal stå best mulig rustet den dagen det blir behov for militærstyrker...
Må alle inn i militæret eller kan jenter velge selv?
Hei Nei, ikke alle må inn i militæret. Selv om man er vernepliktig, så betyr det ikke nødvendigvis at man må inn til førstegangstjeneste. Det e...
Hvorfor er det vanskeligere for de med muslimsk bakgrunn/navn å komme inn i forsvaret? 
Hei Takk for at du tar kontakt med Ung.no. Det norske forsvaret har instrukser som kan virke diskriminerende, blant annet kan det hende du blir disk...
Skal på Madla rekruttskole neste år i Luftforsvaret men lurer på hva slags tjeneste man kan få.
Hei Det enkleste er om du ringer Forsvaret på 03003 (innvalg 1). Hva slags tjeneste du kan få kommer an på hva du er kvalifisert til, hvor det er...
Har blitt kalt inn til sesjon, men ønsker verken militærtjeneste eller siviltjeneste og vil studere i stedet. Hva kan jeg gjøre?
Hei! Motivasjon alene er dessverre ingen gyldig årsak som kan gi fritak fra verneplikten. Så lenge vi har allmenn verneplikt i Norge, så skal ...
Hvor mange tilleggspoeng vil jeg få?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Du har rett i at politutdanningen, ved sist opptaksrunde, varierte mellom 47,5-50.1 i snitt.  Vanligvis skiller ...
Kan jeg fremdeles tjenestegjør i forsvaret etter skoliose operasjon?
Hei! Takk for ditt spørsmål.  Forsvaret stiller helsekrav til alle som skal tjenestegjøre i militæret, enten det er førstegangstjeneste, utdann...
Kan jenter bli marinejegere?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Veldig spennende og motiverende å høre at du tenker på dette! Du har nok gode muligheter til å gjøre en forskjel...
Ikke svare på sesjon del 1. HVa skjer da?
Hei!   Det er straffbart å ikke svare på henvendelser fra Forsvaret som må besvares. Sesjon del 1 er en slik henvendelse som må besvares. Hva s...
Er det mulig å bytte avdeling etter sesjon del 2?
Hei!   Du kan sende inn en søknad om omfordeling. Søknaden må være begrunnet. Det setter ikke din eksisterende fordeling «i fare» på noe vis...
Har jeg fortsatt har krav på lærlingplass om jeg tar et år i Forsvaret?
Hei! Tusen takk for ditt spørsmål.  Du må ta ut ungdomsretten (rett til videregående opplæring) din i løpet av et visst antall år.  Retten...
Kan man ta bil førerkort b klasse i Forsvaret?
Hei Nei, Forsvaret betaler ikke lenger for førerkort klasse B. Årsaken er at det er nok soldater som har dette fra før av, så de blir prioritert ...
Får jeg lønn i Forsvaret? Teller det positivt for å bli politi?
Hei Skjønner godt at du lurer! Hvis du tenker på vanlig førstegangstjeneste, så har man ikke lønn i vanlig forstand. Du får utbetalt et såkal...
Se alle