Hopp til hovedinnholdet

Verneplikt for jenter

Jenter i Forsvaret (foto: Thomas Iversen, Forsvaret)
VERNEPLIKT FOR BEGGE KJØNN: I det moderne Norge skal være like rettigheter og plikter for begge kjønn.

Jenter født i 1997 eller senere er vernepliktige på lik linje med guttene.

Offentlig og kvalitetssikret
Jenter i Forsvaret (foto: Thomas Iversen, Forsvaret)
VERNEPLIKT FOR BEGGE KJØNN: I det moderne Norge skal være like rettigheter og plikter for begge kjønn.

Ikke alle jenter må i militæret

Innføring av verneplikt for jenter betyr ikke at alle jenter må i militæret. Verneplikten gjelder bare for jenter som er født i 1997 eller senere. Forsvarets opptakskrav og behov for antall soldater blir ikke forandret. Av et årskull på ca. 60.000 gutter og jenter, er det bare ca. 8.000 som gjennomfører førstegangstjenesten.

 

Slik blir du valgt ut til Forsvaret

Alle jenter har fremdeles sesjonsplikt, og må gjennomføre sesjon del 1 og eventuelt sesjon del 2. Gjennom sesjon får du svar på om du er kvalifisert til militærtjeneste – at du er såkalt tjenestedyktig. Du kan lese mer om sesjon i denne artikkelen og på Forsvaret sine nettsider.

Hvis du er født i 1997 eller senere og har blitt kvalifisert på sesjon del 2, må du møte til tjeneste dersom Forsvaret kaller deg inn. Hvis du er jente og født før 1997 kan du selv velge å takke nei til Forsvaret etter at du har vært på sesjon del 2.

 

 

Forsvaret ønsker flere jenter velkommen

Andelen jenter som møtte til førstgangstjeneste i 2016 var 26 prosent. Av de som bare var 19 år, var andelen 32,7 prosent.

Flere tjenestedyktige jenter vil øke Forsvarets operative evne, siden Forsvaret får dobbelt så mange mennesker å velge blant enn tidligere. Dette gjør det enklere å koble motiverte soldater og riktig kompetanse opp mot oppdragene Forsvaret skal utføre.

Les mer om jenter i forsvaret i Aftenposten.

I avdelinger der begge kjønn er representert, ser man også at det påvirker miljøet og trivselen i positiv retning. Jenter og kvinner er også svært viktig ved for eksempel utenlandstjeneste, siden de kan nå fram til grupper og miljøer som mannlige soldater ikke når.

 

 

Hvorfor verneplikt for begge kjønn?

Det er tre hovedgrunner til at det innføres verneplikt også for jenter:

  1. Den første er den grunnleggende verdien. I det moderne Norge skal det være like rettigheter og like plikter for begge kjønn.
  2. For det andre skal Forsvaret speile det norske samfunnet.
  3. Det tredje er kompetanse. Forsvarets oppgaver og behov vil øke både i bredde og dybde, og da trenger Forsvaret de aller beste menneskene. De framtidige soldatene må ha styrke både i beina og i hodet.

 

Kilde: Forsvaret.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Spørsmål om idrettsfag og utdanning i militæret.
Hei Takk for spørsmålene dine! Skjønner godt at du lurer. Du har noen spennende år foran deg! 1) Nei, det er ikke noe vanskeligere å få jobb ...
Må alle jenter født etter 1996 i militæret?
Hei!   Myndighetene har besluttet at jenter som er født i 1997 eller senere kan bli vernepliktige på lik linje med guttene. Det betyr ikke at all...
Må jenter i militæret?
Hei!   Jenter som er født i 1997 eller senere er vernepliktige på samme vis som guttene. Det betyr at de må møte i militæret dersom Forsvaret ...
Hvilke muligheter har jeg som jente i garden?
Hei!   Som jente har du akkurat samme muligheter som guttene. Så lenge du tilfredsstiller kravene til de ulike tjenestene, så er det samme hvilke...
Eg har hørt at nå må jenter også i militeret. ej vil ikkje i de heile tatt, eg går å gruer meg
Hei Det er to ting som er viktig å vite: 1. Ikke alle blir innkalt til militærtjeneste. Av et årskull på 60 000 gutter og jenter, så er det c...
Må jeg i militæret når jeg blir eldre?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Nei, ikke alle må inn i militæret. Tidligere har forsvaret skrevet dette hos oss: Alle gutter (og jenter som er...
Usikker på om jeg skal inn i militæret og har mange spørsmål.
Hei Ettersom du er født etter 1997 og er jente, så innebærer det at du kan bli vernepliktig når du har vært på sesjon del 2. Som vernepliktig k...
Er det nødvendig å dra til forsvaret for jenter?
Hei Forsvaret har dessverre ikke kapasitet til å svare for oss før februar 2015. Du kan lese mer på forsvaret.no, sende e-post til vpv.kontakt@mil...
Jente 16: må jeg i militæret hvis jeg absolutt ikke vil?
Hei!   Vi kan starte med å si at det er ikke sikkert du blir innkalt. Forsvaret gjennomfører sesjon først, for å se hvem som er best egnet og m...
Hva er regelen for de som kommer i utlandet og skal søke inn i militæret? 
Hei Forsvaret har dessverre ikke kapasitet til å svare for oss før februar 2015. Du kan lese mer på forsvaret.no, sende e-post til vpv.kontakt@mil...
Jeg er så sjenert, og bekymrer meg om hvordan det skal gå i militæret.
Hei jente 14 år. Takk for ditt spørsmål til Ung.no. Mange mennesker opplever perioder der de er mer sjenerte og tilbakeholdne enn i andre periode...
Hva bør jeg velge?
Hei Du har spennende planer! Og du trenger ikke å skrinlegge dine gamle planer selv om du gjør et bytte og tar et fagbrev i mekanikk, det kan fremd...
Kan et kjærestepar være i førsteganstjeneste på samme plass samtidig?
Hei Dette er i utgangspunktet uproblematisk. Men merk at det finnes regler for hvordan man skal omgås på militært område «ut over normalt vennsk...
Når kunne jenter verve seg i militæret?
Hei!   For jenter født i 1997 eller senere er reglene de samme som for gutter. Da kan man bli verneplikig fra året man fyller 19 år. For å bli ...
Jente usikker på Forsvaret.
Hei!   Du bør vente og se til etter at du har fylt ut sesjon del 1 (når du er 17 år) og se om du eventuelt blir innkalt til sesjon del 2. Det er...
Usikker på skole eller førstegangstjeneste.
Hei!   Hvis du er jente og født før 1997 så er militærtjeneste frivillig. Da er du ikke forpliktet til noe inntil du signerer en villighetserkl...
Sørgelig at så mange flotte norske gutter som Norge trenger ikke kommer inn på sesjon 2.
Hei Nei, det er ikke en god idé å ta inn alle/bare de som har høy motivasjon, og la alle andre «slippe». Det er flere grunner til dette. I hoved...
Jente - er det sånn at man ABSOLUTT MÅ ha førstegangstjeneste, må man i forsvaret?
Hei Ikke alle må i Forsvaret. Før du blir 19 år, så skal du ha gjennomført sesjon del 1 og sesjon del 2. Dette for å få svar på om du er kval...
Må jenter være med på sesjon del 1?
Hei!   Ja, sesjonsplikt betyr at det er plikt til å gjennomføre sesjon når Forsvaret krever det. Sesjonsplikt betyr ikke det samme som plikt til...
Se alle