Hopp til hovedinnholdet

Hvem blir valgt ut til Forsvaret?

Forsvaret Hvem blir valgt ut?
FORSVARET: Alle som består sesjon del 1 og 2 erklæres tjenestedyktige og blir dermed valgt ut til militærtjeneste.

For å bli valgt ut til førstegangstjeneste i Forsvaret må du erklæres tjenestedyktig. At du har god helse er også et viktig kriterium for at du skal bli valgt ut til militærtjeneste.

Offentlig og kvalitetssikret
Forsvaret Hvem blir valgt ut?
FORSVARET: Alle som består sesjon del 1 og 2 erklæres tjenestedyktige og blir dermed valgt ut til militærtjeneste.

Stortinget avgjør hvert år hvor mange som skal inn til førstegangstjeneste. Ut ifra disse tallene må Forsvaret finne ut hva som er best for organisasjonen. Behovene til Forsvaret er avgjørende for hvor mange som blir kalt inn til de ulike grenene, utdanningene og tjenestene.

 

Du må bli erklært tjenestedyktig

For å bli godkjent for tjeneste i Forsvaret må du først ha blitt godkjent på sesjon del 1 og del 2. Å bli godkjent for tjeneste i Forsvaret blir også kalt «å bli kjent tjenestedyktig».

 

Ikke alle tjenestedyktige blir kalt inn

Kravene for å bli kjent tjenestedyktig på sesjon er i mange tilfeller lavere enn kravene som blir stilt til soldater som skal gjennomføre førstegangstjeneste. Derfor er det hvert år mange som blir godkjent for Forsvaret, men som likevel aldri blir kalt inn til tjeneste. På sesjon vurderer sesjonsoffiseren hvilke tjenester du kvalifiserer til.

 

God helse

At du har god helse er et viktig kriterium for at du skal bli valgt ut til førstegangstjeneste. De fysiske kravene varierer fra tjenestestype til tjenestetype. Du kan lese mer om du ulike fysiske kravene her.

 

Utdanning og yrkeserfaring som Forsvaret trenger

Har du en utdanning eller yrkeserfaring Forsvaret kan ha nytte av, må du regne med å bli kalt inn til førstegangstjeneste. Eksempler på dette er mekanikere eller de med maritime fag. Noen med utdanning på høyere nivå, som leger, prester, psykologer, veterinærer og tannleger, kan bli kalt inn som vernepliktig akademisk befal (VAB).

  • VAB-kategorier
  • Veterinær
  • Tannlege
  • Lege
  • Prest
  • Jurist

Når blir du kalt inn til tjeneste?

Du blir vanligvis kalt inn til førstegangstjeneste etter at du er ferdig med videregående opplæring. Det er et krav at du må ha fylt 18 år. De som skal gjennomføre læretiden sin i Forsvaret, kan derimot begynne når de er 17 år.

 

 

Hvem blir valgt ut til utdanning i Forsvaret?

For å komme inn på en av utdanningene til Forsvaret må du oppfylle noen absolutte fysiske krav. I tillegg må du gjennom en opptaksperiode. Der blir du testet både fysisk og psykisk for å se om du har de egenskapene Forsvaret ønsker seg av en offiser.


 

Kilde: Forsvaret.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Må alle gå i militæret?
Hei!   Nei, ikke alle må i militæret. Av et vanlig årskull på over 60 000 gutter og jenter, er det om lag 8000 som gjennomfører førstegangstj...
Må alle inn i militæret eller kan jenter velge selv?
Hei Nei, ikke alle må inn i militæret. Selv om man er vernepliktig, så betyr det ikke nødvendigvis at man må inn til førstegangstjeneste. Det e...
Får jeg lønn i Forsvaret? Teller det positivt for å bli politi?
Hei Skjønner godt at du lurer! Hvis du tenker på vanlig førstegangstjeneste, så har man ikke lønn i vanlig forstand. Du får utbetalt et såkal...
Karakterer og utdannelse i Forsvaret.
Hei!   Hvis du sikter mot en utdanning i Forsvaret, så teller karakterer ganske mye. Det viktigste er at du er kvalifisert rent medisinsk og fysis...
Kan jenter bli marinejegere?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Veldig spennende og motiverende å høre at du tenker på dette! Du har nok gode muligheter til å gjøre en forskjel...
Sikkerhetsklarering i forsvaret.
Hei gutt 19 år. Takk for at du skriver til Ung.no!Du forteller om en psykolog som da du var 15 år sa du var "helt på grensen" til aspberger. Dette...
Hva er kravene for å komme inn på sjøkrigsskolen etter førstegangstjeneste?
Hei Kravene kan variere litt etter hvilken linje du søker deg inn på. Du kan gå inn på hver enkelt linje og lese mer om kravene her: http://fors...
Hvordan kan jeg finne ut hva slags opplysninger forsvaret har lagret om meg?
Hei Du kan ta kontakt med Forsvarets personell- og vernepliktssenter på telefon 03003 eller e-post fpvs.kontakt@mil.no. Der kan du be om å få tils...
Kan jeg bli pilot om jeg har generell studiekompetanse? 
Hei! Tusen takk for ditt spørsmål.  Så spennende at du vil bli pilot!Det finnes flere måter å bli pilot på. På utdanning.no finner du full ov...
Hva betyr dimepenger?
Hei Dimittere er det man gjør når man avslutter førstegangstjenesten. Da får man en sum for den tjenesten man har gjort, som tilsvarer en sum på...
Være i MJK i arbeidsuken min. 
Hei, og takk for ditt spørsmål. Så spennende!  Vi kan dessverre ikke svare deg på om det er mulig for deg å være utplassert hos MJK i arbeidsu...
Kan jeg fremdeles tjenestegjør i forsvaret etter skoliose operasjon?
Hei! Takk for ditt spørsmål.  Forsvaret stiller helsekrav til alle som skal tjenestegjøre i militæret, enten det er førstegangstjeneste, utdann...
Kan jeg utsette førstegangstjenesten?
Hei Jeg forstår godt at du ønsker å heller gå på folkehøyskole enn førstegangstjeneste, spesielt når det er snakk om en linje du virkelig bre...
Jeg ønsker å jobbe som Flymekaniker i Forsvaret.
Hei Hvis du har VG3 flytekniske fag, og tilfredsstiller de andre kravene, så kan du søke opptak som flysystemmekaniker eller flystrukturmekaniker. ...
Finnes det kurs i regi av Forsvaret eller andre for de under 18 år? 
Hei Heimevernet har ungdomsavdelinger enkelte steder, primært fra Trøndelag og sørover. Kanskje det kan være noe for deg? Du kan lese mer om det ...
Blir innvandrere innkalt til forsvaret om de har oppholdstillatelse og statsborgerskap?
Hei Ja, du får automatisk brev om sesjon hvis du er norsk statsborger og bosatt i Norge i alderen 17 til 25 år. Hilsen Forsvaret i samarbeid me...
Jeg har lyst til å bli feltoperatør, men jeg måtte avbryte førstegangstjenesten pga medisinske årsaker. Kan jeg søke opptak, og i så fall hvilket type opptak blir det?
Hei For å søke opptak må du tilfredsstille kravene. Hvis du avbrøt tjenesten på grunn av medisinske årsaker, så forutsetter det at du nå er k...
Hva skjer etter førstegangstjenesten? Må du forsette i militæret?
Hei Som vernepliktig har du en tjenesteplikt på 19 måneder. Det er vanlig å bruke 12 av disse månedene som førstegangstjeneste. Noen år etter f...
Hvilken linje og videre utdanning burde jeg ta for å kunne jobbe som soldat?
Hei, så fint at du kontakter Ung.no. Jeg skal prøve å gi deg så konkrete svar som mulig.Du sier først at du vil bli soldat og lurer på hva du s...
Hvordan får jeg flere konkurransepoeng? 
Hei! Så spennende at du vil gå på politihøgskolen.  Konkurransepoeng er den poengsummen du får etter at tilleggspoeng og alderspoeng er lagt t...
Se alle