Hopp til hovedinnholdet

Tjenestedyktig på sesjon? Hva skjer nå?

Tjenesteklar? (colourbox.com)
SESJON: Selv om du har blitt erklært tjenestedyktig på sesjon er det ikke sikkert du blir kalt inn til førstegangstjeneste.

For de som blir kjent tjenestedyktige på sesjon, er det tre mulige utfall av sesjonsdagen. Les mer om dem i denne artikkelen.

Offentlig og kvalitetssikret
Tjenesteklar? (colourbox.com)
SESJON: Selv om du har blitt erklært tjenestedyktig på sesjon er det ikke sikkert du blir kalt inn til førstegangstjeneste.

Kategori 1

Du får en innkalling til førstegangstjeneste seinest tre måneder før oppmøtedato.

 

Kategori 2

Du må vente noe lenger på svar om den eventuelle framtida di i Forsvaret. Hvert år er det flere som blir kjent tjenestedyktige enn det Forsvaret har bruk for i førstegangstjeneste. Det betyr at det hvert år er tjenestedyktige som ikke blir kalt inn til førstegangstjeneste.

Du skal få informasjon om du blir kalt inn eller ikke seinest 9 måneder etter at du var på sesjon del 2 – om ikke noe annet er avtalt. Dersom du ikke blir innkalt til noen av disse tre alternativene, blir du ikke innkalt til førstegangstjeneste i fredstid. Er du gutt er du likevel vernepliktig, og Forsvaret kan innkalle deg hvis Norge kommer i en situasjon med krise eller krig.

 

 

Kategori 3

Du blir ikke kalt inn til førstegangstjeneste i fredstid. Er du gutt er du likevel vernepliktig, og Forsvaret kan innkalle deg hvis Norge kommer i en situasjon med krise eller krig.

Hvis du får melding om at du ikke blir kalt inn til førstegangstjeneste, men virkelig ønsker det, kan du ta kontakt med Forsvaret på telefon 03003 (tast 1) for å høre om det er ledige plasser.

Hvis du fikk karakteren fem eller høyere på de teoretiske prøvene på sesjon del 2, kan du også søke på utdanning i Forsvaret.

 

Les om GODER UNDER FØRSTEGANGSTJENESTEN

 

Kilde: Forsvaret.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvor lenge må man være i forsvaret, hva går det ut på
Hei Kort fortalt så utdanner Forsvaret soldater og avdelinger slik at Norge skal stå best mulig rustet den dagen det blir behov for militærstyrker...
Kan jeg fremdeles tjenestegjør i forsvaret etter skoliose operasjon?
Hei! Takk for ditt spørsmål.  Forsvaret stiller helsekrav til alle som skal tjenestegjøre i militæret, enten det er førstegangstjeneste, utdann...
Søke på nytt om å komme inn i forsvaret?
Hei Du kan ikke ta sesjon del 2 på nytt, men du kan sende inn dokumentasjon til Forsvaret slik at de blir oppdaterte på din helsesituasjon. Plattfo...
Jeg er innkalt til sesjon del 2, når får jeg vite om jeg blir innkalt?
Hei På sesjon del 2 gjennomføres det en rekke tester, både fysisk og medisinske. Du får svar på dagen om du er kvalifisert til militærtjeneste ...
Er det muligheter for å utsette sesjon del 2?
Hei Det er vanskelig å si når du får innkalling til sesjon del 2. Det kan være mellom 18- og 20-årsalder. Du får innkallingen ca. en måned fø...
Hva er minstekravet til syn i forsvaret, altså karakter 6?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Dette kan vi ikke helt svare på, dessverre. Synstesten gjøres på sesjon 2 i forsvaret, og gjøres av en militæ...
Lurer på hva som skjer i sesjon del 2 og hvordan jeg kan forberede meg best mulig.
Hei I stedet for å gjenfortelle alt, så er det enkleste for deg å se på informasjonen på Forsvarets nettsider. Se http://forsvaret.no/karriere/f...
Kan man komme inn i Forsvaret hvis man har dårlig syn?
Hei Det kommer helt an på hvor dårlig syn det er snakk om. Enkelte typer tjenester er utelukket hvis du har nedsatt syn. Du kan lese mer om hvordan...
Når må jeg søke fallskjermjeger?
Hei Du må først ha vært på sesjon del 2 før du kan søke. Der får du også svar på om du er kvalifisert til å søke. I tillegg til å ha god ...
Fins det en militær videregående linje i Norge?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det fins ingen egen militærlinje, men det er noen linjer som kan være gode forberedelser på en utdanning i militæ...
Jeg ønsker å melde meg inn i militæret. Men jeg er ikke norsk statsborger.
Hei Vi er ikke kjent med detaljene i hvordan det polske forsvaret organiserer seg, så dette kan vi dessverre ikke hjelpe deg med. Du får bruke litt...
Lurer på om det går an å ta opp noen fag i garden
Hei Ja, det skal være gode muligheter for dette. Da tar du opp eksamen som privatist. I utgangspunktet kan du ta opp så mange fag du ønsker, men d...
Kan jeg komme inn i militæret når jeg er langsynt styrke 6,75?
Hei Det er vanskelig å gi et godt svar basert på korreksjonsstyrken alene. Det er flere ting som vurderes på syn. Det kan du lese mer om på fors...
Jeg sa nei til å gå i militæret og nå, 1 år senere ønsker jeg inn. Hva skal jeg gjøre?
Hei Du kan søke om å bli innkalt, gitt at du ikke har noen diskvalifiserende egenskaper. Dette har du fått svar på gjennom sesjon. Ta kontakt med...
Finnes det muligheter i Forsvaret for å kunne bo hjemme
Hei Forsvaret har en ordning som kalles hjemmeboerstatus. Det betyr at soldaten kan bo hjemme dersom det er praktisk gjennomførbart. Det følger med...
Eg har veldig lyst i milliteret når den tid kommer. Men eg er utrolig svak og feit.
Hei Her er det ikkje noko lettvint svar å gje. Om du har Forsvaret og militærteneste som ambisjon, så gjer du nok lurt i å leggje om på livsstil...
Jeg lurer på om man kan komme inn i forsvaret selv om man har vært hos en psykolog?
Hei Det kommer helt an på hva slags plager du har / har hatt, og om du nå er frisk, om det trengs oppfølging eller videre behandling, om det er fa...
Eg har lyst å få bedre kondisjon fordi eg har veldig lyst til å komme inn i militære
Hei Kravet til fysisk form i Forsvaret varierer etter hvilken tjeneste du skal ha. Noen tjenester har veldig strenge krav til kondisjon og sterk fysi...
Se alle