Det er etter sesjon Forsvare kan vurdere om du er tenestedyktig eller ikkje. Omlag halvparten av alle som er inne til sesjon går vidare til førstegongsteneste eller utdanning/praksisperiode.

 

Kart over mulige veier etter sesjon (illustrasjon: forsvaret.no)

TO VEIER: Rundt halvparten av dem som møter på sesjon, kommer videre til tjeneste eller utdanning.

 

Ønsker du ei utdanning i Forsvaret kan du anten søkje deg rett til ei utdanning ved Forsvarets høgskile, eller så vel du førstegongsteneste med moglegheit for å søkje deg jobb som spesialist etter endt teneste.

Førstegongsteneste

Kvart år vel Forsvaret omlag 8.500 ungdommar som blir kalla inn til førstegongsteneste, og det er i alt 275 ulike tenester du kan bli plukka ut til.

Les meir om førstegongsteneste på Forsvaret.no og kva for goder tenesten gir.

Utdanning/praksisperiode

Alternativet til førstegongsteneste er å søkje deg direkte til ei utdanning i Forsvaret. Ei utdanning der gir deg variert kunnskap, personleg utvikling og militære ferdigheter. Utdanninga i Forsvaret vil gjøre deg til ein spesialist eller offiser.

Les meir om utdanningsmoglegheiter på Forsvaret.no.