Hopp til hovedinnholdet

Rekruttskolen - den første tiden i militæret

Rekrutt støvel (colourbox.com)
REKRUTTSKOLEN: Den første tiden i militæret handler om opplæring av soldater, og undervisningen er både praktisk og teoretisk.

Rekruttperioden er grunnutdanningen de første 6–8 ukene i førstegangstjenesten. Les om uniformsplikt, permisjon, romvask, våpenopplæring og fysisk trening i denne artikkelen.

Offentlig og kvalitetssikret
Rekrutt støvel (colourbox.com)
REKRUTTSKOLEN: Den første tiden i militæret handler om opplæring av soldater, og undervisningen er både praktisk og teoretisk.

Hva skjer på rekruttskolen?

Hovedinnholdet i opplæringen av soldater er grunnleggende kunnskaper. Undervisningen er både teoretisk og praktisk, og skjer både innendørs og utendørs. Du må regne med at en del av tjenesten også foregår på kveldstid, og de første to ukene er det vanlig at man ikke får forlate leiren.

Uniformsplikt de første ukene

De første ukene er det uniformsplikt. Det vil si at du ikke kan bruke dine egne klær eller ditt eget utstyr så lenge du er i leiren. Unntaket er undertøy og treningsklær. Etter en stund får du lov til å bruke dine egne klæer når du ikke er i tjeneste, altså i fritida di.

Dagen starter med romvask

Reveljen eller vekkesignalet går som regel kl. 06.00, og dagen starter med romvask og frokost. Her er det smart å finne gode rutiner i samarbeid med de du deler rom med. Fordel arbeidsoppgaver og etabler rutiner for samarbeid. Inspeksjon av rommene skjer som regel før tjenesten starter hver dag.

Våpenopplæring

I tjenesten er det personlige våpenet ditt en HK 416-rifle. I utdanningen blir det lagt vekt på at du skal bli fortrolig med våpenet og sikkerhetsreglene. Du får i tillegg lære hvordan du håndterer puss og vedlikehold, også i felten. Øving med skarp ammunisjon blir også gjennomført i rekruttperioden.

 

 

Stridsteknikk

Du får opplæring i grunnleggende kunnskaper og håndtering av våpen i strid, vernemaske og ABC-utstyr. Kamuflasje, samband og etablering av base i felt er noen få eksempler på det du skal lære som rekrutt. I løpet av rekruttperioden blir det også gjennomført en eller flere øvelser i felten.

Grunnleggende kunnskaper

Kunnskapene det er snakk om innebærer blant annet opplæring i bruk av kart og kompass og sanitetsopplæring. Den grunnleggende opplæringen består blant annet av basal hjerte- og lungeredning, livreddende førstehjelp (ABCDE-metoden), førstehjelp på ulykkesstedet, frostskader, brannskader, transportmåter og forflytningsteknikk, felthygiene og evakuering av skadde. Rett påkledning i felt er også en viktig del av opplæringen.

Fysisk trening

Den fysiske formen din, det vil si styrken og utholdenheten, blir testet. Vanlig førstegangstjeneste har generelt ingen fysiske minstekrav, men du har testplikt i blant annet 3000 meter, pushups, hangups og situps. Gjennom hele rekruttperioden står fysisk trening på timeplanen.

Sluttet orden

Som rekrutt får du opplæring i hvordan du framstår som enkeltsoldat og som en del av en tropp. Du og resten av troppen skal læres opp til å kunne marsjere presentabelt og ta del i oppstilling sammen med andre tropper og hele kompani. I tillegg blir det lagt vekt på hilsing, skikk og bruk og korrekt militær oppførsel.

 

 

Første permisjon

Det er vanlig at du ikke får den første helgepermisjonen (det vil si, fri på lørdag og søndag) før den andre eller tredje helgen. Videre utover i rekruttskoletiden er det vanlig med generell helgepermisjon, med mindre undervisning eller øving er lagt til helgen.

Første langpermisjon, altså permisjon som strekker seg over flere dager, inkludert hverdager, får du først etter rekruttskolen. Det er vanlig å få noen dagers permisjon i overgangen fra rekruttskolen til tjenestestedet der du skal være resten av førstegangstjenesten.

 

Kilde: Forsvaret.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Bør jeg dra i militæret før jeg søker politiutdanning?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Høres ut som at du har mange spennende og gode tanker om fremtiden din, og dette høres veldig positivt ut! Ja, det...
Dekning av utgifter til lagerplass mens man er i militæret
Hei I og med at vi ikke kjenner din situasjon spesielt, blir vårt svar basert på generelle opplysninger og vi håper det kan være til litt hjelp f...