Hva er Sivilforsvaret?

Sivilforsvaret har en styrke på 8.000 tjenestepliktige menn og kvinner. De lokale avdelingene øver regelmessig på å takle både krisesituasjoner og sikkerhet i det daglige.

Siviforsvaret
SIVILFORSVARET: har en viktig rolle når det gjelder å øke samfunnssikkerheten i Norge.

Sivilforsvarets oppgaver

Sivilforsvaret er en viktig aktør i den norske redningstjenesten. Dette betyr at Sivilforsvaret har en viktig rolle når det gjelder å øke samfunnssikkerheten i Norge når uønskede hendelser inntreffer. Skulle Norge for eksempel havne i krig er det Sivilforsvarets oppgave å ivareta befolkningens behov for beskyttelse.

 • De har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetatene
 • De gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre beredskapsaktører
 • De inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk
 • Sivilforsvaret driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare
 • De ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig
 • De forvalter på vegne av DSB konsepter for hjelpearbeid ved humanitære katastrofer i andre land

Hvem er med i Sivilforsvaret?

Loven sier at ”Menn og kvinner mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Riket kan pålegges tjeneste i Sivilforsvaret”.

I dag har Sivilforsvaret en styrke på 8.000 tjenestepliktige menn og kvinner, som øver regelmessig på å takle både krisesituasjoner og sikkerhet i det daglige.

Sivilforsvarets avdelinger skal gjenspeile samfunnets sammensetning i størst mulig grad, og det betyr at kvinner og menn rekrutteres på lik linje. Plikten til å tjenestegjøre omfatter også fremmede statsborgere bosatt i Norge. Personell til Sivilforsvaret rekrutteres via Forsvarets personell- og vernepliktsenter(FPVS).

Les også om fritak fra Sivilforsvaret her.

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og har hovedkontor i Tønsberg. Direktoratet er igjen underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 10.10.2018

Offentlig og kvalitetssikret
Siviforsvaret
SIVILFORSVARET: har en viktig rolle når det gjelder å øke samfunnssikkerheten i Norge.

Fakta

Sivilforsvaret:

 • Har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetatene
 • Gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre beredskapsaktører
 • Inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk
 • Driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare
 • Ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig
 • Forvalter på vegne av DSB konsepter for hjelpearbeid ved humanitære katastrofer i andre land
Fikk du svar på det du lurte på?
Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

HPV-virus og HPV-vaksine

HPV-virus er den desidert vanligste kjønnssykdommen i verden, antagelig fordi kondom ikke gir fullstendig beskyttelse. Det finnes en effektiv vaksine alle unge i dag får tilbud om. I denne artikkelen kan du finne svar på dine spørsmål om HPV.

Vaksine i armen (icolourbox.com)