Hva er Sivilforsvaret?

Sivilforsvaret har en styrke på 8.000 tjenestepliktige menn og kvinner. De lokale avdelingene øver regelmessig på å takle både krisesituasjoner og sikkerhet i det daglige.

Siviforsvaret
SIVILFORSVARET: har en viktig rolle når det gjelder å øke samfunnssikkerheten i Norge.

Sivilforsvarets oppgaver

Sivilforsvaret er en viktig aktør i den norske redningstjenesten. Dette betyr at Sivilforsvaret har en viktig rolle når det gjelder å øke samfunnssikkerheten i Norge når uønskede hendelser inntreffer. Skulle Norge for eksempel havne i krig er det Sivilforsvarets oppgave å ivareta befolkningens behov for beskyttelse.

 • De har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetatene
 • De gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre beredskapsaktører
 • De inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk
 • Sivilforsvaret driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare
 • De ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig
 • De forvalter på vegne av DSB konsepter for hjelpearbeid ved humanitære katastrofer i andre land

Hvem er med i Sivilforsvaret?

Loven sier at ”Menn og kvinner mellom 18 og 55 år som oppholder seg i Riket kan pålegges tjeneste i Sivilforsvaret”.

I dag har Sivilforsvaret en styrke på 8.000 tjenestepliktige menn og kvinner, som øver regelmessig på å takle både krisesituasjoner og sikkerhet i det daglige.

Sivilforsvarets avdelinger skal gjenspeile samfunnets sammensetning i størst mulig grad, og det betyr at kvinner og menn rekrutteres på lik linje. Plikten til å tjenestegjøre omfatter også fremmede statsborgere bosatt i Norge. Personell til Sivilforsvaret rekrutteres via Forsvarets personell- og vernepliktsenter(FPVS).

Les også om fritak fra Sivilforsvaret her.

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og har hovedkontor i Tønsberg. Direktoratet er igjen underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Fakta

Sivilforsvaret:

 • Har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetatene
 • Gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre beredskapsaktører
 • Inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk
 • Driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare
 • Ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig
 • Forvalter på vegne av DSB konsepter for hjelpearbeid ved humanitære katastrofer i andre land

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 10.10.2018

Offentleg og kvalitetssikra
Siviforsvaret
SIVILFORSVARET: har en viktig rolle når det gjelder å øke samfunnssikkerheten i Norge.

Fakta

Sivilforsvaret:

 • Har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetatene
 • Gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre beredskapsaktører
 • Inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk
 • Driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare
 • Ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig
 • Forvalter på vegne av DSB konsepter for hjelpearbeid ved humanitære katastrofer i andre land
Fikk du svar på det du lurte på?
Aktuelt

Dette skjer med kroppen din hvis du spiser for lite

Er det farlig å spise lite mat én dag? Hva med over en lengre periode? Hvor lite mat kan du spise før det blir farlig, og hva er det egentlig som skjer med kroppen din da?

TRØTT GUTT (colourbox.com)

Hva skjer hvis du blir tatt med falsk legitimasjon?

Det kan være fristende å låne legitimasjon av andre for å komme inn på utesteder eller konserter, men hvis du blir tatt kan du få problemer.

Ungdom ved gjerde på festival (Foto: www.colourbox.com)

Gutt og utsatt for overgrep?

Gutter opplever også seksuelle overgrep. For å få hjelp til å takle de vonde opplevelsene, er det viktig å snakke om det som er vanskelig.

Trist jente