Forsvaret skal sørge for at sesjon og verneplikt gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes krav for å hindre koronasmitte. På våren, i juli, september og januar rekrutterer Forsvaret nye soldater til førstegangstjene, slik at Norge er har nok soldater i tjeneste til enhver tid.

Tilpasser seg situasjonen

Er du vernepliktig skal du få en oppdatert innkalling på digital post med detaljer om hvordan du skal forholde deg til transport, oppmøtetid og –sted.

Forsvaret skal legge til rette for at rådene fra helsemyndighetene følges - fra du som ny vernepliktig forlater hjemstedet ditt, til du er ferdig med rekruttskolen. Kort oppsummert er det hygiene, avstand, oppfølging og kontroll som står i fokus.

  • Dersom du er syk, har symptomer eller er i hjemmekarantene, må du ta kontakt med Forsvaret på 915 03 003.
  • Ikke alle skal ikke møte samtidig. Det betyr mindre grupper enn normalt.
  • Forsvaret tilpasser innrykket og rekruttskolen for å hindre smitte, ved å holde god avstand og gjennom flere hygienetiltak.
  • De vernepliktige blir i leirene sine under rekruttskolen. Det hindrer eventuell smitte av lokalsamfunnet eller fra lokalsamfunnet og inn i leirene.
  • Alle med nyutviklede luftveissymptomer settes i karantene
  • I rekruttperioden blir det lagt vekt på utendørsaktiviteter
  • Ofte vasking og desinfisering på steder der det kan bli kontaktsmitte
  • Lav terskel for å ta folk ut av tjenesten, slik at ingen (selv med milde symptomer) deltar i undervisningen.

 

Følg med

Koronasituasjonen og kravene forandrer seg stadig, så følg med på forsvaret.no for den ferskeste informasjoen om koronatiltakene. Finnrer du ikke svar på det du lurer på eller er usikker, kan du også ringe på telefon 915 03 003.