Ring 113

Når du ringer nødnummeret 113, er det viktig å oppgi hvem du er og hvor du ringer fra. Sett på høyttaler på mobilen. Forklar hva har hendt, og gi en så nøyaktig stedsangivelse som du klarer og eventuelt avtale møtested. Det er forståelig at du blir oppskaket, men forsøk å unngå misforståelser ved å få meldingen din gjentatt.

Sterkt nedkjølt person

 • Ta av vått tøy og skift til tørre og varme klær, ev. varme ulltepper
 • Søk ly for nedbør og vind
 • Drikk varm, gjerne sukkerholdig drikke

Bevisstløs person som puster og har puls

 • Ta av våte klær og bre rundt med varme ulltepper/varme klær
 • Legg pasienten i stabilt sideleie
 • Tilkall hjelp - nødnummer 113
 • Ikke forlat personen, pass på at pust og puls er bra

Bevisstløs person uten pust og puls

 • Tilkall hjelp - ring 113
 • Fjern klær fra brystkassen
 • Start hjerte-lunge-redning
 • Sjekk at det er frie luftveier. Ikke forsøk å fjerne sjøvann fra luftveiene, det krever et sug. Tang og annet materiale fjernes med fingrene
 • Deretter 5 innblåsninger
 • Hjertekompresjon med frekvens 100/min dersom personen ikke reagerer på innblåsningene
 • Fortsett med 30 trykk mot brystet, 2 innblåsninger osv.
 • Det er fortellinger om enkeltepisoder hvor pasienter har overlevd uten hjerneskade etter opphold under vann på opp mot en time

 

Hos barn er det spesielt viktig å varme opp kroppen igjen for at hjertet skal starte opp igjen. Legg ulltøy rundt barnet eller få det inn i hus om mulig. Fortsett med behandlingen til kvalifisert personale ankommer. Barn har som regel gode muligheter for å overleve.

 

 

Er det farlig å bade i kaldt vann?

I forhold til menneskets kroppstemperatur er vannet i Norge alltid kaldt. Fjellvann og innsjøer er ofte kaldere enn havet og du flyter dårligere enn i sjøvann. En del ulykker og død til sjøs skyldes hurtig nedkjøling med påfølgende hjertestans og ikke drukning.

Hvis du hopper eller faller ufrivillig ut i kaldt vann, får du:

 • Høyere puls
 • Høyere blodtrykk
 • Økt pustebehov

Dette er ubehagelig for alle, men livsfarlig for middelaldrende og eldre. Hvis du har drukket alkohol, øker faren for hjertestans drastisk.

Hvor lenge kan jeg overleve i kaldt vann?

Dette er avhengig av din alder, utholdenhet, hvor mye klær du har på deg og om du er en dyktig svømmer. Det er også avhengig av omstendigheter som for eksempel om du har drukket alkohol eller får panikk.

Under ekstreme forhold kan du dø etter mellom 10-30 minutter. Ved varmere vann, for eksempel ti grader, kan du holde ut noen timer lenger. Husk at alkohol halverer tiden du overlever i kaldt vann.

 

 

Hvis du kantrer med båten er det viktig å holde deg nær den og rope etter hjelp om du tror det er folk i nærheten. Du blir nedkjølt raskere om du legger på svøm. Dette må selvsagt vurderes i hver enkelt situasjon.